Google search

[email protected] 

Д.мед.н., доцент кафедри радіології з 2018 року.

Закінчила Національний медичний інститут ім. акад. О.О. Богомольця в 1984 році. Протягом 30 років працювала в ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А. П.

Ромоданова НАМН України», проводила наукові дослідження в галузі судинної патології головного мозку.

Є автором більше 100 наукових публікацій, 5 патентів на корисну модель (Україна).

Член Асоціації нейрохірургів України (АРУ), член Українського Допплерівскього клубу (УДК).