Google searchЮлія Олександрівна Сторожчук

[email protected] 

Закінчила у 2010 році Київський медичний університет УАНМ (нині – Київський медичний університет) за спеціальністю лікувальна справа. У 2012 р. закінчила інтернатуру за спеціальністю «Радіологія» на кафедрі променевої діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика, 2012 р. – закінчила цикл спеціалізації «Рентгенологія», у 2017 р. – підтвердила звання спеціаліста за фахом «Рентгенологія».

Стаж роботи за фахом 10 років.

З 2012 року займається діагностикою щелепно-лицевої ділянки на конусно-променевому комп`ютерному томографі (КПКТ) на базі ТОВ «Технодент проект». Пройшла стажування на циклі «Рентгенодіагностичне обладнання  «Planmeca», рентгенодіагностичні методи обстеження стоматологічних пацієнтів», Фінляндія, г. Хельсінкі, грудень 2012 р. Дійсний член Асоціації радіологів України.

У 2021 році успішно захистила кандидатську дисертацію за темою: «Конусно-променева комп’ютерна томографія, телерентгенографія, ортопантомографія в діагностиці і плануванні ортодонтичного лікування аномалій співвідношення зубних дуг і положення зубів» за спеціальністю 14.01.23 – променева діагностика та променева терапія.

Доцент кафедри із 2023 р.

Куратор циклу ТУ «Комп’ютерна та магнітно-резонансна томографія».

У 2021 році стала куратором інтернатури.

Проводить консультації на базі кафедри у ДУ «Інститут отоларингології імені проф. О.С. Коломийченка НАМН України»