Google search

[email protected] 

Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту імені О. О. Богомольця (1989) (зараз Національний медичний університет імені О. О. Богомольця).

Кваліфікація: вища кваліфікаційна категорія за фахом „ультразвукова діагностика”. Стаж роботи 26 років. Науковий ступінь – кандидат мед. наук, вчене звання – доцент з 2002 року.

Член Асоціації радіологів України (АРУ), член правління Української Асоціації фахівців ультразвукової діагностики (УАФУД) та Українського Допплерівскього клубу (УДК). Член Міжнародної Асоціації ультразвуку в акушерстві і гінекології (ISUOG), голова Київського осередка УАФУД.

Професійна діяльність: Після закінчення у 1991 р. клінічної ординатури зі спеціальності „рентгенологія”  до 2007 року працювала асистентом, доцентом кафедри радіології та радіаційної медицини НМУ імені О.О.Богомольця.

З січня 2007р. по теперішній час  працює доцентом кафедри променевої діагностики НМАПО імені П.Л.Шупика.

У 1991 р. пройшла первинну спеціалізацію з ультразвукової діагностики. Тричі (1994,1996,1998р.р.) проходила стажування з ультразвукової діагностики в Американському Інституті ультразвуку Томаса Джефферсона.(JUREIAIUM). Постійно приймає участь в підготовці та проведенні наукових та науково-практичних форумів в Україні, підвищує кваліфікацію за спеціальністю шляхом участі в міжнародних конгресах, науково-практичних конференціях, семінарах.

В 1993 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю „променева діагностика, променева терапія” та отримала науковий ступінь кандидата медичних наук.  

Основна сфера професійного інтересу: ультразвука діагностика в акушерстві і гінекології.

Наукова діяльність: Наукова робота здійснюється в межах участі у виконанні планових НДР. Виконує докторську дисертацію. Сфера наукових інтересів полягає у вивченні структурно-функціональних змін плаценти при спонтанній та індукованій вагітності шляхом застосування новітніх ультразвукових технологій, зокрема об'ємної реконструкції УЗ зображень. Автор та співавтор понад 80 друкованих робіт, в т.ч. 3-х підручників, 1 монографії, 3-х патентів. 

Викладацька діяльність: Приймає участь у підготовці навчальних планів та програм циклів спеціалізації, ПАЦ, тематичного удосконалення за спеціальністю „ультразвукова діагностика” та їх проведенні.

З 2008 року – завуч кафедри, відповідає за навчально-методичну роботу на кафедрі, здійснює комплектування навчальних циклів, відповідає за роботу кафедри як опорної зі спеціальностей „рентгенологія”, „ультразвукова діагностика”.