Google search

Завідувачка кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації НУОЗ України імені П.Л. Шупика, к.мед.н., доцент, лікар невролог дитячий вищої категорії, експерт МОЗ України.

Національний координатор від Європейської академії дитячої інвалідності (EACD) в Україні.

Електронна адреса: [email protected]

Кандидат медичних наук, доцент, закінчила Вінницький національний медичний університет, педіатричний факультет у 2002 році. Лікар невролог дитячий вищої категорії. Лікар ФРМ FEBPRM (сертифікат 2023), що свідчить про відповідність європейським стандартам компетентності в галузі ФРМ.

Працює на кафедрі дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації (з грудня 2022 року кафедра педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації) з 2004 року. Очна аспірантура за спеціальністю «Нервові хвороби» у НМАПО імені П.Л. Шупика (2007-2011р.). З 2011року асистент кафедри, з 2018р доцент кафедри, з жовтня 2021р. – завідувач кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації, з 2023 року – завідувач об’єднаної кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації НУОЗ України імені П.Л. Шупика.  

Проводить консультативно-діагностичну роботу в неврологічному відділенні НДСЛ „ОХМАТДИТ” та в Державному закладі «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України».

Член-кореспондент НАМН України, професор, д.мед.н., професор кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації НУОЗ України імені П.Л. Шупика, Заслужений лікар України, експерт МОЗ України.

Голова асоціації педіатрів м.Києва, член правління Всеукраїнської асоціації дитячих гастроентерологів і нутриціологів, член правління асоціації педіатрів України. 

Електронна адреса:   [email protected]     

Доктор медичних наук (2003), професор (2009), завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань (з 2008 по 2022). Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця (1982). У 2003 р. захистила докторську дисертацію «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої терапії хронічних гастродуоденітів у дітей (клініко-експериментальне дослідження)». Вихованка професора Г.М. Тебенчук. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Підліткова терапія» (2009-2014), «Педіатрія» (з 2014). Голова асоціації педіатрів м.Києва (з 2012). Заслужений лікар України (2010). Автор понад 300 наукових праць, у тому числі 5 Національних підручників, 14 навчально-методичних посібників, 10 монографій (в т.ч. закордонний), 5 довідників. Автор 30 патентів України на винахід та корисну модель, 20 раціоналізаторських пропозицій, 25 авторських свідоцтв на твір, 10 галузевих нововведень, 12 методичних рекомендацій, 36 інформаційних листів, понад 20 навчальних програм та учбових планів, 6 збірників тестових завдань. Науковий напрям - педіатрія, дитяча гастроентерологія, підліткова терапія, нутриціологія Під її керівництвом захищена 1 докторська, 3 кандидатські дисертації, 5 магістерських робіт. Нагороджена 3 Почесними грамотами МОЗ України, 2 грамотами мера м.Києва, 2 грамотами ректора, пам’ятним знаком “Відзнака НМАПО імені П.Л. Шупика”, Орден за заслуги ІІІ ступеню.

Професор кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації, проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи НУОЗ України імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор, лікар-педіатр вищої категорії, вища категорія зі спеціальності «Організація та управління охорони здоров’я». Заслужений лікар України.

Перший заступник голови правління ГО «Українська ліга розвитку паліативної та хоспісної допомоги»

Електронна адреса: [email protected]

Моісеєнко Раїса Олександрівна (1963) – доктор медичних наук (2013), професор (2015), Заслужений лікар України (2008). Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика: з 2005 р. асистент, з 2007 р. доцент, завідуюча кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації дітей (2013-2016). Проректор НМАПО імені П.Л.Шупика з науково-педагогічної та лікувальної роботи (2016-по т/ч), професор кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації. Кандидатська дисертація «Наукове обґрунтування системи медико-соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у державних інтернатних закладах» (2004). Докторська дисертація «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги дітям і матерям» (2013). Учениця д.мед.н., професора Гойди Н.Г. та академіка НАМН України, д.мед.н., професора Вороненка Ю.В.

Закінчила: Донецький медичний інститут ім. М.Горького зі спеціальності «педіатрія» (1987); Національну Академію державного управління при Президентові України зі спеціальності „державне управління” (2004). Працювала у м. Донецьку лікарем-педіатром (1987-1995). Протягом років роботи в МОЗ України (1995-2013) на посадах від провідного спеціаліста до першого заступника міністра брала участь у підготовці до прийняття та реалізації Законів України, загальнодержавних та цільових програм в охороні здоров’я, наказів, протоколів та стандартів МОЗ України, регламентуючих діяльність служби організації надання медичної допомоги населенню, охорони материнства і дитинства, зокрема.

Професор кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації, декан педіатричного факультету НУОЗ України імені П.Л. Шупика, д.мед.н., професор, лікар-педіатр вищої категорії.

Голова правління Української Академії Педіатричних Спеціальностей (УАПС)

Електронна адреса: [email protected]

У 1992 році закінчила педіатричний факультет Луганського державного медичного університету. Навчалася в клінічній ординатурі та аспірантурі за фахом «педіатрія». У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація лікування та диспансерного нагляду за дітьми з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони» (науковий керівник – проф. Резнікова А.Л.»). Працювала асистентом, а з 2004 р. – доцентом на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету. Очолювала відділ інтернатури в деканаті факультету післядипломної освіти.

У 2007 році вступила до докторантури за фахом «педіатрія», яку достроково закінчила у 2009 році захистом докторської дисертації на тему «Наукове обґрунтування та розробка програми моніторингу, профілактики та лікування йодо- та залізодефіцитних станів у дітей» (наук. консультант – проф. Квашніна Л.В.). Має вчене звання «професор» з 2011 р. З 2010 по2014 рік очолювала кафедру педіатрії факультету післядипломної освіти ДЗ «Луганський державний медичний університет». Була керівником двох бюджетно-фінансованих НДР кафедри. Підготувала 1 доктора та 2-х кандидатів медичних наук. Нагороджена грамотою Луганської обласної ради за вагомий внесок у розвиток науки в Луганській області (2012 р.).

Доцент, к.мед.н,  доцент кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації НУОЗ України імені П.Л. Шупика, лікар-педіатр вищої категорії, спеціалізація «Дитяча гастроентерологія» та «Дієтологія».

Член асоціації педіатрів м. Києва (секретар), член правління громадської організації «Незалежна асоціація нутриціологів та дієтологів України».

Електронна адреса: [email protected]

Горячева Ірина Павлівна закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця в 1994 році.  В магістратуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО за фахом "Педіатрія" поступила в 1994 р. За період навчання виконала та захистила в 1996 р. науково-дослідну роботу за темою «Мікробіоценоз кишечника та імунний гомеостаз у дітей з поєднаною патологією травної системи». Після завершення магістратури в 1996 р. за конкурсом була зарахована в аспірантуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО. Захистила в 2000 році дисертаційну роботу «Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту у дітей (клініко-експериментальне дослідження)» під керівництвом д.м.н., професора Казак С.С. Кандидат медичних наук з 13 червня 2001 року.

Доцент, к.мед.н,  доцент кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації НУОЗ України імені П.Л. Шупика, лікар-педіатр вищої категорії, спеціалізація «Організація та управління охорони здоров’я», «Дитяча гастроентерологія» та «Дієтологія».

Співзасновник та Віце-президент громадської організації «Незалежна асоціація нутриціологів та дієтологів України».

Електронна адреса: [email protected]

Солдатова Оксана Володимирівна у 1994 р. закінчила УДМУ імені О.О. Богомольця за спеціальністю «Педіатрія». З 1994 по 1997 роки навчалась у магістатурі, а з 1997 по 2001 роки – в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 УДМУ імені О.О. Богомольця.

У 2003 році захистила дисертаційну роботу «Особливості вегетативного гомеостазу та лікування дітей з пролапслм мітрального клапана».

З 1999 по 2004 роки працювала асистентом кафедри педіатрії №4 УДМУ імені О.О. Богомольця. У 2001-2003 р.р. – лікар-педіатр приймального відділення ДКЛ №6 м. Києва.