Google search

Доцент, кандидат медичних наук, Назар Оксана Василівна, 07.09.1978р.н., освіта вища медична за фахом „Педіатрія”, закінчила Вінницький національний медичний університет, педіатричний факультет у 2002 році. У 2004 році спеціалізація зі спеціальності «Дитяча неврологія», у 2015 році зі спеціальності «Організація і управління охороною здоров’я», у 2020 році – зі спеціальності «Фізична та реабілітаційна медицина» 

З 2004 року старший лаборант на кафедрі та лікар дитячий невролог ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України».Очна аспірантура за спеціальністю «Нервові хвороби» у НМАПО імені П.Л. Шупика (2007-2011р.). У 2012 році захищено дисертаційну роботу за темою «Покращення ефективності комплексної реабілітації дітей з церебральним паралічем» та присвоєно науковий ступень кандидата медичних наук. 

З 2011р. асистент кафедри. З 2014р. по 2021р. – заступник директора з організаційно-методичної роботи, лікар дитячий невролог Державного закладу «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи Міністерства охорони здоров’я України». З 2018р доцент кафедри, з жовтня 2021р. – завідувач кафедри.

Моісеєнко Раїса Олександрівна (1963) – доктор медичних наук (2013), професор (2015), Заслужений лікар України (2008). Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика: з 2005 р. асистент, з 2007 р. доцент, завідуюча кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації дітей (2013-2016). Проректор НМАПО імені П.Л.Шупика з науково-педагогічної та лікувальної роботи (2016-по т/ч), професор кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації. Кандидатська дисертація «Наукове обґрунтування системи медико-соціальної допомоги дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування, у державних інтернатних закладах» (2004). Докторська дисертація «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації системи надання медичної допомоги дітям і матерям» (2013). Учениця д.мед.н., професора Гойди Н.Г. та академіка НАМН України, д.мед.н., професора Вороненка Ю.В.

Завідуюча кафедри – Бекетова Галина Володимирівна, д.мед.н., професор, член-кореспондент НАМН України, Заслужений лікар України, експерт МОЗ України, голова асоціації педіатрів м.Києва, член правління Всеукраїнської асоціації дитячих гастроентерологів і нутриціологів, член Всесвітнього Европейського та Українського клубу панкреатологів, член правління асоціації педіатрів України.

Бекетова Галина Володимирівна (1959) - доктор медичних наук (2003), професор (2009), завідувач кафедри дитячих і підліткових захворювань (з 2008). Закінчила з відзнакою педіатричний факультет Київського медичного інституту ім. О.О. Богомольця (1982). У 2003 р. захистила докторську дисертацію «Клініко-патогенетичне обґрунтування диференційованої терапії хронічних гастродуоденітів у дітей (клініко-експериментальне дослідження)». Вихованка професора Г.М. Тебенчук. Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України за спеціальністю «Підліткова терапія» (2009-2014), «Педіатрія» (з 2014). Голова асоціації педіатрів м.Києва (з 2012).

Солдатова Оксана Володимирівна закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету  імені О.О. Богомольця в 1994 році. З 1997 р. по 1999 р. навчалась в магістратурі, а з 2000 р. по 2003 р. - в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2003 році захистила дисертаційну роботу „Особливості вегетативного гомеостазу та лікування дітей з пролапсом мітрального клапана”. З 1999 року по 2002 рік працювала асистентом кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2004 р. по 2007 р. працювала лікарем денного стаціонару, а  з 2007 р. по 2009 р. - головним лікарем дитячої поліклініки № 5 Шевченківського району м. Києва.

Маменко Марина Євгеніївна, д. мед. н., професор 

У 1992 році закінчила педіатричний факультет Луганського державного медичного університету. Навчалася в клінічній ординатурі та аспірантурі за фахом «педіатрія». У 2002 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація лікування та диспансерного нагляду за дітьми з ерозивно-виразковими ураженнями гастродуоденальної зони» (науковий керівник – проф. Резнікова А.Л.»). Працювала асистентом, а з 2004 р. – доцентом на кафедрі педіатрії факультету післядипломної освіти Луганського державного медичного університету. Очолювала відділ інтернатури в деканаті факультету післядипломної освіти.

У 2007 році вступила до докторантури за фахом «педіатрія», яку достроково закінчила у 2009 році захистом докторської дисертації на тему «Наукове обґрунтування та розробка програми моніторингу, профілактики та лікування йодо- та залізодефіцитних станів у дітей» (наук. консультант – проф. Квашніна Л.В.). Має вчене звання «професор» з 2011 р. З 2010 по2014 рік очолювала кафедру педіатрії факультету післядипломної освіти ДЗ «Луганський державний медичний університет». Була керівником двох бюджетно-фінансованих НДР кафедри. Підготувала 1 доктора та 2-х кандидатів медичних наук. Нагороджена грамотою Луганської обласної ради за вагомий внесок у розвиток науки в Луганській області (2012 р.).

У 2009-2010 рр. – регіональний координатор програм профілактики йодного дефіциту Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) на сході України.

З 2011 р. по 2014 р. – голова Асоціації педіатрів Луганської області.

Член постійної комісії з лікувальної роботи НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Вільно володіє англійською. Навчалась на англомовних семінарах – Зальбурзькі медичні семінари (2002, 2004, 2007), Зимова школа Європейської асоціації дитячих ендокринологів (2008). У 2012 році була національним координатором проведення Зимової школи Європейської асоціації дитячих ендокринологів в Україні (WS ESPE 2012).

Неодноразово представляла результати наукових досліджень на вітчизняних форумах, міжнародних конгресах і конференціях: Європейські ендокринологічні конгреси 2008, 2013 (Німеччина, Данія), Європейські та Всесвітні тиреоїдині конгреси 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 (Греція, Франція, Італія, Нідерланди, Іспанія, США), Об’єднаний гастроентерологічний тиждень 2012 (Нідерланди), Конференція Європейської академії педіатричних асоціацій (Женева, 2016). 

Горячева Ірина Павлівна закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету імені О.О.Богомольця в 1994 році.  В магістратуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО за фахом "Педіатрія" поступила в 1994 р. За період навчання виконала та захистила в 1996 р. науково-дослідну роботу за темою «Мікробіоценоз кишечника та імунний гомеостаз у дітей з поєднаною патологією травної системи». Після завершення магістратури в 1996 р. за конкурсом була зарахована в аспірантуру на кафедру педіатрії №3 КМАПО. Захистила в 2000 році дисертаційну роботу «Оптимізація лікування хронічного гастродуоденіту у дітей (клініко-експериментальне дослідження)» під керівництвом д.м.н., професора Казак С.С. Кандидат медичних наук з 13 червня 2001 року.