Google search

Кафедра педіатрії, дитячої неврології та медичної  реабілітації НУОЗ України імені П.Л.Шупика була створена у грудні 2022р. шляхом реорганізації та об’єднання двох кафедр педіатричного факультету відповідно до наказу НУОЗ України імені П.Л. Шупика «Про реорганізацію кафедр» від 26.12.2022 №5220:

  1. Кафедри дитячих та підліткових захворювань (зав. кафедри, професор Бекетова Г.В.)
  2. Кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації (зав. кафедри, доцент Назар О.В.)

Кафедра проводить навчально-методичну, наукову та лікувальну роботу, надає освітні послуги слухачам за наступними спеціальностями: «Педіатрія», «Дитяча гастроентерологія», «Дитяча неврологія», «Медична реабілітація». Кафедра на теперешній час є єдиною кафедрою в Україні, яка займається підготовкою фахівців з дитячої неврології та дитячої реабілітації. 

За кожною кафедрою стоять люди, які приклали чималих зусиль для розвитку спеціальності в Україні, підготовці фахових спеціалістів з метою покращення медичної допомоги дітям. 

Кафедра дитячих та підліткових захворювань (педіатрії №3) була заснована в 1980 році з метою проведення планового підвищення кваліфікації лікарів-педіатрів м. Києва і Київської області. У 2002 році кафедра педіатрії №3 перейменована в кафедру дитячих і підліткових захворювань.

Засновником та завідуючою кафедри з 1980 по 1991 рр. була д.мед.н., професор Ж.П. Гудзенко. В ці роки на кафедрі працювали: д.мед.н., професор Л.А. Безруков, к.мед.н., доцент Н.К. Уніч, к.мед.н., доцент Г.А. Картиш, к.мед.н., асистент В.В. Корнійчук, к.мед.н., асистент Є.К. Камінська, к.мед.н., асистент О.А. Подорожній, к.мед.н., асистент Л.М. Сінчук, к.мед.н., асистент Л.М. Литовченко, к.мед.н., асистент Г.І. Григорець.

З 1991 по 1992 роки кафедрою керувала д.мед.н., професор Г.М. Тебенчук.

З вересня 1992 року по 2008 керувала кафедрою д.мед.н., професор, Заслужений лікар України С.С. Казак, учениця академіка НАМН України В.М. Сидельникова.

Склад викладачів кафедри поновлювався і в різні роки на кафедрі працювали: головний нефролог МОЗ України, д.мед.н., професор І.В. Багдасарова, головний гематолог МОЗ України В.М. Бебешко, замісник начальника управління охорони материнства і дитинства МОЗ України Н.Г. Каріна, д.мед.н. В.Д. Дроздова, д.мед.н., професор О.С. Третьякова, к.мед.н., доцент Н.А. Іроденко, к.мед.н., доцент С.С.Вовк, , к.мед.н., доцент Г.М.Звонарьова, к.мед.н., доцент С.П.Альвінська, к.мед.н., асистент О.В. Рибакова, к.мед.н., асистент Н.П. Глядєлова, к.мед.н., асистент І.Г. Прокопенко., к.мед.н. А.Б.Віленський, к.мед.н., асистент М.Ю.Гудзій.

З 2008 року по 2022 кафедру очолювала д.м.н., професор, заслужений лікар України Бекетова Галина Володимирівна, експерт МОЗ України, голова асоціації педіатрів м.Києва, член правління Всеукраїнської асоціації дитячих гастроентерологів і нутриціологів, член Всесвітнього Европейського та Українського клубу панкреатитів, член правління асоціації педіатрів України. 

Початок розвитку дитячої неврології як спеціальності починається з 1966 року, коли  на базі кафедри психіатрії Київського державного інституту удосконалення лікарів імені П.Л. Шупика вперше в Україні було відкрито курси підготовки лікарів з дитячої психоневрології. Першими викладачами з даного напрямку були Зінченко С.М., Саган О.М., Кузнєцов В.М. у 1969 році під керівництвом д.м.н, професора Коваленко Поліни Іванівни, було відкрито першу в Україні кафедру дитячої психоневрології на базі Київського державного інституту удосконалення лікарів. З цього часу безперервно проводились цикли з підготовки дитячих неврологів та психіатрів з різних республік СРСР.

З 1975 року завідувачем кафедри дитячої психоневрології стала д.м.н., професор Булахова Людмила Олексіївна, яка відома впровадженням в медичну практику України обстеження новонароджених на фенілкетонурію та їх лікування. Під її керівництвом були підготовлені та успішно захищені кандидатські дисертації провідними викладачами кафедри: Мартинюк В.Ю., Коноплянко Т.В.

Засновником педагогічної та практичної школи дитячої неврології в Україні є доцент Саган О. М.

В 1992 році кафедра дитячої психоневрології була розділена на кафедру дитячої психіатрії та курс з дитячої неврології в складі кафедри неврології №2. Завідувала підрозділом дитячої неврології кафедри неврології №2 з 1992 по 2003рр. к.м.н., доцент Коноплянко Тамара Віталіївна.

У 2003 році з метою підготовки лікарів, які працюють у закладах різного відомчого підпорядкування для дітей з обмеженими можливостями здоров’я (МОЗ, МОН, Мінпраці України) було створено кафедру дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації (наказ ректора КМАПО імені П.Л.Шупика від 24.11.2003р. №2210).

На кафедрі вперше, поряд з викладанням спеціальністі «Дитяча неврологія», почали викладати напрямок медико-соціальної реабілітації дітей з захворюваннями нервової системи з метою забезпечення мультидисциплінарного підходу при наданні реабілітаційних послуг дітям.

Основними завданням кафедри стала підготовка лікарів -спеціалістів зі спеціальності «Дитяча неврологія», забезпечення безперервного професійного розвитку лікарів дитячих неврологів, дитячих психіатрів, педіатрів, ортопедів, лікарів загальної практики-сімейної медицини, невропатологів, медичних психологів та інших лікарів педіатричних спеціальностей.

Склад викладачів кафедри дитячої неврології та медико-соціальної реабілітації постійно поновлювався і в різні роки на кафедрі працювали: доцент Мартинюк Володимир Юрійович, професор Моісеєнко Раїса Олександрівна, доцент Коноплянко Тамара Віталіївна, доцент Панасюк Людмила Опанасівна, доцент Невірковець Анатолій Антонович; доцент Марценковський Ігор Анатолійович, доцент Свистільник Вікторія Олександрівна, доцент Стеценко Тетяна Іванівна, доцент  Назар Оксана Василівна, асистент Розяєв Максим Дмитрович, асистент Климович Катерина Миколаївна, старший лаборант Лисенко Галина Кошкінбаєвна, старший лаборант Козачук Ярослав Олександрович.

Протягом 2003-2013 рр., 2016-2021р. кафедру очолював Мартинюк Володимир Юрійович  - к.м.н., доцент, директор ДЗ «Український медичний центр реабілітації дітей з органічним ураженням нервової системи МОЗ України», Головний позаштатний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Дитяча неврологія», Заслужений лікар України. Завдяки йому був започаткований напрямок Україно-Баварського співробітництва з питань соціальної педіатрії, дитячої неврології, реабілітації дітей з обмеженими можливостями здоров’я, а також проведено низка Україно-Баварських симпозіумів та Конгресів.
З 2013 до 2016 року завідувачем кафедри була обрана д.мед.н., професор Моісеєнко Раїса Олександрівна - Заслужений лікар України, доктор медичних наук, професор. Основний напрямок науково-практичної діяльності здійснювала у галузі соціальної медицини, зокрема, соціальної педіатрії. З 1995 року, працюючі у МОЗ України від посади провідного спеціаліста до першого заступника Міністра, координувала та розвивала напрямок охорони здоров’я матері і дитини, соціальної педіатрії.

З жовтня 2021 року кафедру очолює к.м.н., доцент Назар Оксана Василівна. З основним складом викладачів кафедри на теперешній час можна ознайомитися за посиланням