Google search

Солдатова Оксана Володимирівна закінчила педіатричний факультет Українського державного медичного університету  імені О.О. Богомольця в 1994 році. З 1997 р. по 1999 р. навчалась в магістратурі, а з 2000 р. по 2003 р. - в очній аспірантурі на кафедрі педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

У 2003 році захистила дисертаційну роботу „Особливості вегетативного гомеостазу та лікування дітей з пролапсом мітрального клапана”. З 1999 року по 2002 рік працювала асистентом кафедри педіатрії №4 НМУ імені О.О. Богомольця.

З 2004 р. по 2007 р. працювала лікарем денного стаціонару, а  з 2007 р. по 2009 р. - головним лікарем дитячої поліклініки № 5 Шевченківського району м. Києва.

З 2009 р. працювала на посаді асистента, а з 2015 р. - доцент кафедри дитячих і підліткових захворювань НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Має вищу лікарську кваліфікаційну категорію за спеціальністю «Педіатрія».

Автор та співавтор більше 60 наукових робіт у фахових вітчизняних та закордонних виданнях. Має 2 патенти на винахід. Постійно бере участь у науково-практичних конференціях, симпозіумах, конгресах педіатрів.