Google search

Перелік основної рекомендованої літератури, у тому числі виданої кафедрою протягом 2010-2021 рр.

 1. Губський Ю. І., Хобзей М. К. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти  // Монографія. Київ, Здоров`я. – 2011 р. 352 с.
 2. Губський Ю. І., Царенко А. В., Вольф О. О., Бабійчук О. М.  Покращення міжвідомчої та міжсекторальної координації та співпраці у галузі паліативної та хоспісної допомоги // Матер. Всеукр. наук.-практ. конф. “Соціальна політика щодо невиліковно хворих”. – Київ, 2012. – с.3-20.
 3. Губський Ю.І., Царенко А.В., Бабійчук О.М., Вольф О.О. Стан та організація паліативної та хоспісної медицини: український вимір // Матер. Першого Націон. Конгресу з паліативної допомоги. – Київ. 26-27.09.2012 р., с.55-56.
 4. Губський Ю. І., Царенко А. В., Бабійчук О. М., та ін. Забезпечення належної якості паліативної та хоспісної допомоги шляхом розробки та впровадження стандартів медичної допомоги та клінічних протоколів. // В кн.: Підвищення якості медичної допомоги: наукові засади та практичні результати. Матер. Всеукраїнської науково-практ. конф.  Київ, 22 жовтня 2010 р. – Київ, 2010. – С.30.
 5. Барден, Альфред Фогель, Георг Водрашке. 2000. Домашня опіка хворих та немічних. Видавництво «Стрім», 2000.
 6. http://uk.wikipedia.org/wiki- Паліативна та хоспісна медицина. - Вікіпедія України (автор статті – член-кореспондент НАМН України Ю. І. Губський.
 7. Паліативна та хоспісна допомога: підручник / [Вороненко Ю.В., Губський Ю.І., Князевич В.М., та ін.] за ред. Вороненка Ю.В., Губського Ю.І. - Вінниця: Нова книга, 2017. - 392 с.
 8. Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: посібник / [Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін.]. - К.: Заславський А.Ю., 2017. - 208 с.
 9. Губський Ю. І., Хобзей М. К. Фармакотерапія в паліативній та хоспісній медицині. Клінічні, фармацевтичні та медико-правові аспекти  // Монографія. Київ, Здоров`я. – 2011 р. 352 с.
 10. Звіт за результатами дослідження щодо дотримання прав тяжкохворих дітей в Україні / О.О Вольф, Г.П. Таранюк, С.М. Патра, Т.І. Заморська, І. В. Гедеон та ін., – К.: «Талком», 2016. – 110 с. 
 11. О.О. Ріга, А. Ю. Пеньков, Н. М. Коновалова Принципи надання паліативної допомоги дітям. Посібник для тренерів з дитячої паліативної допомоги. – Харків: – 97 с. 
 12. Царенко А.В., Кожан Н.Є., Бондарчук А.М. та ін. Сучасні мультидисциплінарні тенденції розвитку паліативної та хоспісної допомоги на рівні первинної медико-санітарної допомоги // Первинна медична допомога в Україні: кращі практики сімейної медицини: зб. Робіт наук.- практ. конфер. з міжнар. участю; м. Київ, 7-8 червня 2017 р. / за ред. Л.Ф. Матюха, Л.В. Хіміон, О.К. Толстанов. - Київ: АНФ ГРУП, 2017. - С. 108 — 112. 
 13. Губський Ю. І., Гойда Г.Н., Царенко А. В. Розвиток паліативної та хоспісної допомоги в Україні: організаційні, юридичні та медичні аспекти // Реабілітація та паліативна медицина. - 2015. - № 1. - С. 68-74.
 14. Губський Ю. І., Царенко А. В., Вольф О. О., Бабійчук О. М. Покращення міжвідомчої та міжсекторальної координації та співпраці у галузі паліативної та хоспісної допомоги // Матер. Всеукр. наук.- практ. конф. “Соціальна політика щодо невиліковно хворих”. – Київ, 2012. – с.3-20.
 15. Губський Ю.І., Царенко А.В., Бабійчук О.М., Вольф О.О. Стан та організація паліативної та хоспісної медицини: український вимір // Матер. Першого Націон. Конгресу з паліативної допомоги. – Київ. 26-27.09.2012 р., с.55-56.
 16. Барден, Альфред Фогель, Георг Водрашке. 2000. Домашня опіка хворих та немічних. Видавництво «Стрім», 2000.
 17. Вольф О. О.Соціально-медичні аспекти впливу економічної кризи внаслідок пандемії COVID-19 на паліативну та хоспісну допомогу у світі та в Україні / О. О. Вольф, А. В. Царенко, Н. М. Величко [та ін.] // Здоров’я суспільства.  Т. 9.  № 2.  С. 52–57. 
 18. Царенко А. В. Особливості організації і надання паліативної та хоспісної допомоги в умовах пандеміїCOVID-19 / А. В. Царенко,В. В. Чайковська, Н. Є. Кожан [та ін.] // Здоров’я суспільства. – 2020. – Т. 9. – № 1. – С. 24–30.