Google search

Станом на 2024 рік, загальна паліативна допомога надається у рамках Пакета медичних гарантій «Первинна медична допомога», а спеціалізована — у рамках Пакетів «Стаціонарна паліативна допомога дорослим і дітям» та «Мобільна паліативна допомога дорослим і дітям». На надання спеціалізованої паліативної допомоги у стаціонарі у 2024 році законтрактовано 751 медзаклад, а на мобільну паліативну допомогу — 1210 надавачів.

Це висуває високі вимоги до навчально-методичної роботи. У 2024 рр. поширюються наступні методичні матеріали:

 • Геронтологія в сімейній медицині: Книга 1 / Бабінець Л.С. - Львів.: «Магнолія 2006», 2023. - 510 с.
 • Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: посібник / [Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін.]. - К.: Заславський А.Ю., 2017. - 208 с.

У 2019-2021 рр. було підготовлено понад 20 лекцій з мультимедійним супроводженням, зокрема, наступні:

Бондарчук А.М. Проблеми туберкульозу в Україні. Фактори погіршення епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні. Система протитуберкульозної допомоги в Україні; Застосування лікарських засобів ад`ювантної дії в ПХМ для полегшення симптомів порушення функції органів та систем (серцево-судинної системи); Організація паліативної допомоги пацієнтам з туберкульозом. Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 11.06.2010 р. № 483 «Про затвердження примірного положення про лікарню “Хоспіс” (відділення, палату паліативного лікування) для хворих на туберкульоз» та інші нормативні документи.

Брацюнь О.П. Загальні принципи психологічної та духовної допомоги паліативним хворим та їх родинам  в термінальний період життя. Особливості фармакологічної ПХД при хронічних неінфекційних захворюваннях. Сучасні методологічні принципи та засоби фармакологічної корекції синдрому хронічного болю та інших клінічних  симптомів  в ПХМ; Характеристика основних клінічних симптомів у паліативних хворих в термінальному періоді життя пацієнтів з онкологічними захворюваннями. Діагностика та корекція розладів життєдіяльності  в паліативній медицині. Діагностика симптомів та оцінка їх впливу на якість життя; Практика ПД в Україні та в інших країнах (США, Європа, РФ).

Вольф О.О. Соціальна допомога. Основні завдання соціального працівника. Моральна підтримка; Паліативна і хоспісна допомога. Основні принципи діяльності хоспісів. Дитячі хоспіси. Маніфест хоспісного руху. Волонтерство у сфері паліативної та хоспісної допомоги.

Кожан Н.Є. Особливості надання паліативної та хоспісної допомоги хворим на ВІЛ-інфекцію/СНІД;

Толстих О.І. Танатологія як наука про смерть. Основи танатології і танатотерапії. Проблеми термінальної психотерапії.

Царенко А.В.  Фізіологічна роль болю. Типи болю. Причини болю. Порядок і терміни призначення наркотичних засобів у медичній практиці. Знеболювальні ступені ВООЗ. Тактика знеболювальної терапії при легкому, середньому та сильному болю. Способи введення анальгетиків. Паліативна допомога інкурабельним онкологічним хворим.

 

Співпрацівниками кафедри розроблено ряд підручників для вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів України:

 • Губський Ю.І. Біологічна хімія. Підручник. – Київ-Тернопіль: Укрмедкнига, 2000. – 508 с.
 • Губський Ю.І. Біологічна хімія. Підручник. – Київ-Вінниця: НОВА КНИГА, 2011.  – 656 с.
 • Губський Ю.І. Біоорганічна хімія. – Київ-Вінниця: НОВА КНИГА, 2007. – 432 с.
 • Gubskyi Yu. I. Bioorganic Chemistry. – Kyiv-Vinnitsa: NOVA KNYHA Publisher, 2009. – 228 p.
 • Губский Ю.И., Сударикова Л.Г., Стеченко Е.В., Мысник О.Ф. Биоорганическая химия / под ред. Ю.И.Губского – Вінниця: НОВА КНИГА, 2010. – 232 с.
 • Біологічна і біоорганічна хімія: у 2 кн.: підручник. Кн. 2. Біологічна хімія / Ю.І.Губський, І.В.Ніженковська, М.М.Корда та ін. // за ред. Ю.І.Губського, І.В.Ніженковської. – К.: ВСВ “Медицина“, 2016. – 544 с.
 • Gubskyi Yu. I. Bioorganic Chemistry. – Kyiv-Vinnitsa: NOVA KNYHA Publisher, 2009. – 228 p.
 • Gubskyi Yu. I. Biological Chemistry. – Kyiv-Vinnitsa: NOVA KNYHA Publisher, 2017. – 488 p.
 • Ю.В.Вороненко, Ю.І.Губський (ред.) – Паліативна та хоспісна допомога. – Підручник. – Вінниця: Нова Книга, 2017. – 392 с.
 • Актуальні питання паліативної та хоспісної допомоги у практиці сімейного лікаря: посібник / [Вороненко Ю.В., Шекера О.Г., Губський Ю.І. та ін.]. - К.: Заславський А.Ю., 2017. - 208 с.

У 2016-2020 рр. співробітники кафедри паліативної та хоспісної медицини активно впроваджують патенти, нововведення, методичні рекомендації тощо, зокрема:

 • Догляд за тяжкохворою людиною вдома. Медичні та соціальні аспекти. Гавришева І., Вольф О., Примак А., Сидоришина З. Київ. – ТАЛКОМ. – 2017. – С.57.
 • Розробка локального протоколу паліативної медичної допомоги при лікуванні хронічного больового синдрому. Л.Матюха, О. Брацюнь та інш. 38.16/79.16. Київ. – 2016- С.38.
 • Методичні рекомендації щодо впровадження державного стандарту соціальної послуги вдома. Тарабукіна С., Чайковська В., Суліма О. Львів.- «Друкарські куншти», 2016.- С.80.
 • Чайковська В. В., Царенко А. В., Чайківська Д. Р., Вялих Т. І. «Організація паліативної допомоги хворим похилого віку України в умовах хоспісу та паліативного відділення лікарні» / Інформаційний лист. – 2015 (надруковано у лютому 2016 р.).