Google search

На кафедрі проводиться навчання слухачів за фахом «Ортопедична стоматологія» на циклах за різними тематиками і тривалістю, згідно плану комплектування циклів: цикли спеціалізації - 4 міс., двотижневі та однотижневі цикли тематичного удосконалення, цикли стажування – 1 міс., та цикли інтернатури – 1 міс.

Навчання із слухачами проводиться за складеними навчальними планами та програмами, згідно яких читаються лекції, проводяться практичні та семінарські заняття. Лікарі-слухачі циклів, інтерни, перебуваючи на кафедрі, навчаються сучасним методам діагностики, комплексного лікування та реабілітації пацієнтів із різноманітною патологією зубо-щелепної системи.

СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ З ФАХУ «ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГІЯ»

Тривалість 4 міс.

     Контингент слухачів - лікарі-стоматологи, які закінчили інтернатуру за спеціальністю стоматологія і змінюють спеціальність на стоматологію ортопедичну.

ОСНОВНІ КУРСИ ТА РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ 

 • Організація стоматологічної ортопедичної  допомоги
 • Функціональна анатомія зубо-щелепної системи 
 • Зуботехнічне матеріалознавство 
 • Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології та підготовка до протезування
 • Клініка і ортопедичне лікування дефектів коронок зубів 
 • Клініка і ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів незнімними конструкціями  зубних протезів
 • Клініка, ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів знімними протезами
 • Ортопедичне лікування повної втрати зубів знімними протезами
 • Діагностика, клініка, ортопедичні методи лікування захворювань пародонту із застосуванням сучасних незнімних та знімних конструкцій  
 • Діагностика, клініка та ортопедичні методи лікування патологічної стертості зубів
 • Діагностика, клініка та орто­педичні методи лікування захворювань СНЩС
 • Щелепно-лицева ортопедія 
 • Основні принципи ортопедичного лікування дефектів зубних рядів з використанням імплантатів
 • Помилки та ускладнення в практиці ортопедичної стоматології, методи їх усунення та профілактики

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

 • Військово-медична та військово-спеціальна підготовка
 • Організація невідкладної медичної допомоги населенню в надзвичайних ситуаціях
 • Проблема СНІДУ в клініці ортопедичної стоматології
 • Гуманітарні аспекти клінічного мислення
 • Туберкульоз
 • Особливо небезпечні інфекції
 • Радіаційна медицина
 • Імунологія
 • Медична інформатика                                                                                                                  

СТАЖУВАННЯ

Тривалість1 міс. (156 год.)

     Контингент – лікарі стоматологи-ортопеди, які втратили кваліфікаційну категорію, лікарі, які підтверджують звання лікар стоматолог-ортопед,  лікарі пенсійного віку, або лікарі, які не працюють більше 3-х років за відповідною спеціальністю.

ОСНОВНІ КУРСИ ТА РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 • Організація стоматологічної допомоги населенню
 • Функціональна анатомія зубо-щелепної системи
 • Стоматологічне обладнання та матеріалознавство
 • Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології
 • Клініка та ортопедичне лікування дефектів коронок зубів
 • Ортопедичне лікування при часткових дефектах зубних рядів незнімними конструкціями
 • Ортопедичне лікування при часткових дефектах зубних рядів знімними конструкціями
 • Ортопедичне лікування при повній відсутності зубів на щелепах
 • Ортопедичне лікування захворювань пародонта
 • Патологічна стертість зубів та її ортопедичне лікування
 • Ортопедичні методи лікування захворювань скронево-нижньощелепного суглоба
 • Ортопедичне лікування дефектів  зубних рядів з використанням імплантатів
 • Щелепно-лицева ортопедія
 • Профілактика  ускладнень та усунення помилок при ортопедичному лікуванні різноманітних патологій зубо-щелепної системи 

ТЕМАТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ (ТУ)

за різними напрямами - 0,5 міс. (78 год.), 0,25 міс. (39 год.)

     Контингент - лікарі стоматологи, які працюють у лікувальних чи спеціалізованих закладах, приватних кабінетах чи стоматологічних поліклініках, завідувачі ортопедичних відділень та кабінетів.

ТУ «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ОРТОПЕДИЧНОЇ СТОМАТОЛОГІЇ. КОМПЛЕКСНА ТЕРАПЕВТИЧНА, ХІРУРГІЧНА ТА ОРТОДОНТИЧНА ПІДГОТОВКА ДО ПРОТЕЗУВАННЯ» (тривалість – 2 тижні (78 год.))

  РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 • Організація стоматологічної допомоги населенню
 • Функціональна анатомія зубо-щелепної системи
 • Зуботехнічне матеріалознавство
 • Сучасні методи обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології.
 • Сучасні методи спеціальної підготовки до ортопедичного лікування ЗЩС: терапевтична, хірургічна, ортодонтична.
 • Діагностика та допомога при невідкладних станах
 • Особливості ортопедичного лікування дефектів зубних рядів незнімними, умовно знімними, знімними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантатах
 • Клініка та ортопедичне лікування дефектів коронок зубів та дефектів зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів
 • Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів частковими  знімними протезами
 • Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів бюгельними протезами
 • Ортопедичне лікування  повної втрати зубів знімними протезами
 • Особливості комплексного лікування пацієнтів з наявністю хвороб пародонта та метаболічних остеопатій.
 • Патологічна стертість зубів, її ускладення та методи ортопедичного лікування
 • Помилки і ускладнення на різних етапах лікуванні патології зубо-щелепної системи, методи їх усунення та профілактики.

ТУ «ДЕНТАЛЬНА ІМПЛАНТОЛОГІЯ»  (тривалість – 2 тижні (78 год.))

РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 • Особливості анатомії зубо-щелепної системи для планування дентальної імплантації
 • Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології, планування та підготовка до дентальної імплантації. Ортодонтична підготовка до дентальної імплантації
 • Історія розвитку дентальної імплантології та основні тенденції в імплантології на сьогодення. Типи імплантатів, сучасні системи для імплантації, їх порівняння. Складові частини імплантатів. Зуботехнічне матеріалознавство в протезуванні на імплантатах
 • Покази та протипокази до імплантації. Рівні імплантологічного втручання та протоколи дентальної імплантації
 • Особливості ортопедичного лікування  дефектів зубних рядів  незнімними, умовно знімними, знімними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантатах
 • Особливості ведення пацієнтів з дентальною імплантацією, наявністю хвороб пародонта та метаболічних остеопатій
 • Особливості виготовлення незнімних, умовнознімних  конструкцій зубних протезів за технологією САD/CAM з опорою на імплантати, індивідуальні абатменти з оксиду цирконію
 • Питання імунопрофілактики
 • Помилки і ускладнення на різних етапах відновлення дефектів зубних рядів за допомогою дентальної імплантації, методи їх усунення та профілактики.

 

ТУ  «НЕЗНІМНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ В ОРТОПЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ» (тривалість – 2 тижні (78 год.))

  РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 • Організація стоматологічної допомоги населенню
 • Функціональна анатомія зубо-щелепної системи.
 • Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології, планування, комплексна підготовка до протезування незнімними конструкціями зубних протезів
 • Сучасне стоматологічне обладнання для цифрових технологій виготовлення незнімних конструкцій зубних протезів та матеріалознавство
 • Клініка та ортопедичне лікування дефектів коронок зубів. Вкладки. Вініри. Сучасні конструкції куксових штифтових вкладок. Профілактика віддалених ускладнень після зубного протезування
 • Клініка та ортопедичне лікування дефектів коронок зубів. Штучні коронки. Сучасні матеріали та технології виготовлення (стереолітографія композитних матеріалів та/або КХС, пресування кераміки, фрезування кераміки, фрезування діоксиду цирконію, виготовлення штучних коронок за технологією CEREC).
 • Клініка та ортопедичне лікування дефектів зубних рядів незнімними мостоподібними конструкціями зубних протезів. Сучасні матеріали та технології виготовлення.
 • Ортопедичне лікування захворювань тканин пародонта незнімними конструкціями зубних протезів
 • Патологічна стертість зубів, її ускладнення та методи ортопедичного лікування незнімними конструкціями зубних протезів
 • Застосування незнімних конструкцій зубних протезів на етапах комплексного лікування та профілактики захворювань СНЩС
 • Помилки і ускладнення при ортопедичному лікуванні незнімними конструкціями зубних протезів, методи їх усунення та профілактики

ТУ «ЗНІМНЕ ЗУБОЩЕЛЕПНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ» (тривалість – 2 тижні (78 год.))

  РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 • Організація стоматологічної допомоги населенню
 • Функціональна анатомія зубо-щелепної системи
 • Зуботехнічне матеріалознавство
 • Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології та підготовка до протезування.
 • Ортопедичне лікування часткових дефектів зубних рядів частковими знімними протезами.
 • Ортопедичне лікування повної втрати зубів знімними протезами
 • Ортопедичне лікування захворювань тканин пародонта знімними конструкціями зубних протезів
 • Патологічна стертість зубів, її ускладення та методи ортопедичного лікування знімними конструкціями зубних протезів
 • Особливості виготовлення знімних зубних протезів із опорою на імплантати
 • Помилки і ускладнення при ортопедичному лікуванні знімними конструкціями зубних протезів, методи їх усунення та профілактики

ТУ  «КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ОРТОПЕДИЧНИХ ЗАХОДІВ» (тривалість – 2 тижні (78 год.))

   РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 • Організація стоматологічної допомоги населенню
 • Особливості будови тканин пародонту, вікові зміни, етіологія захворювань тканин пародонту.
 • Зуботехнічне матеріалознавство.
 • Діагностика захворювань тканин пародонту. Клінічні та лабораторні методи діагностики. Комплексна підготовка до протезування.
 • Лікування захворювань  пародонту із використанням тимчасових шин.
 • Ортодонтичний етап в лікуванні захворювань пародонту.
 • Ортопедичне лікування захворювань пародонту з використанням   знімних та незнімних шин та шин-протезів, їх порівняльна оцінка.
 • Матеріали та методи виготовлення сучасних шин-протезів.
 • Помилки і ускладнення при комплексному лікуванні захворювань пародонта із застосуванням ортопедичних заходів, методи їх усунення та профілактики

ТУ  «ЕСТЕТИЧНЕ ПРОТЕЗУВАННЯ В ОРТОПЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ» (тривалість – 2 тижні (78 год.))

   РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 • Організація стоматологічної допомоги населенню
 • Функціональна анатомія зубощелепної системи
 • Зуботехнічні матеріали, які використовуються для виготовлення безметалевих керамічних конструкцій протезів
 • Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології та підготовка до протезування безметалевими керамічними конструкціями зубних протезів
 • Клініка та ортопедичне лікування дефектів коронок зубів безметалевими конструкціями зубних протезів
 • Ортопедичне лікування  дефектів зубних рядів  незнімними безметалевими керамічними конструкціями
 • Особливості виготовлення незнімних, умовно-знімних  конструкцій зубних протезів за технологією САD/CAM з опорою на імплантати, індивідуальні абатменти з оксиду цирконію
 • Помилки й ускладнення при виготовленні безметалевих конструкцій,  методи їх усунення та профілактики

ТУ  «СУЧАСНІ ЦИФРОВІ АЛГОРИТМИ ПЛАНУВАННЯ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ, ПРОТЕЗУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ CAD / CAM ТЕХНОЛОГІЙ В ОРТОПЕДИЧНІЙ СТОМАТОЛОГІЇ»(тривалість – 2 тижні (78 год.))

РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

Сучасні алгоритми застосування цифрових технологій при плануванні дентальної імплантації в концепції від коронки до імплантату. Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології, планування і підготовка до протезування та дентальної імплантації. Використання конусно-променевої комп’ютерної томографії, доклінічного моделювання хірургічної операції в спеціальних апаратно-програмних комплексах.

CAD / CAM технології в ортопедичній стоматології. Сучасне стоматологічне обладнання для цифрових технологій виготовлення зубних протезів з опорою на дентальних імплантатах та природних зубах пацієнтів, матеріалознавство.

Клініка часткових дефектів зубних рядів. Зубощелепні аномалії та деформації, їх усунення на етапах підготовки до дентальної імплантації з використанням знімної та незнімної ортодонтичної апаратури. Цифрові технології та апаратно-програмні комплекси планування ортодонтичної підготовки до протезування.

Сучасний стан та основні тенденції в імплантології на сьогодення. Сучасні типи дентальних імплантатів. Конусне, внутрішнє шестикутне, а також зовнішнє шестикутне з’єднання імплантатів та абатментів. Переваги та недоліки кожного з них. Рекомендації по вибору сучасної системи для імплантації, а також типу дентального імплантату в залежності від структурно-функціонального стану кістки в ділянці майбутньої імплантації.

Показання та протипоказання до дентальної імплантації. Рівні імплантологічного втручання та сучасні протоколи дентальної імплантації. Превенція втрати кістки після видалення зубів. Негайна імплантація та безпосереднє протезування згідно до європейських протоколів.

Клініка часткових дефектів зубних рядів. Ортопедичне лікування при частковій адентії незнімними конструкціями коронок з опорою на дентальних імплантатах – рівень платформи імплантату. Виготовлення сучасних конструкцій зубних протезів за технологією CEREC. Особливості ортопедичного лікування дефектів зубних рядів незнімними конструкціями зубних протезів з цементною фіксацією на імплантатах. Ортопедичне лікування при частковій адентії незнімними конструкціями з опорою на природніх зубах. Комплексні заходи підготовки до протезування на природних зубах.

Клініка часткових дефектів зубних рядів. Ортопедичне лікування при частковій адентії незнімними конструкціями коронок з опорою на дентальних імплантатах – рівень платформи імплантату. Індивідуальні гібридні абатменти з діоксиду цирконію на титанових платформах. Матеріали та технології для виготовлення коронок на дентальних імплантатах: стереолітографія композитних матеріалів та/або КХС, пресування кераміки, фрезерування кераміки, фрезерування діоксиду цирконію. Переваги та недоліки і клініко-лабораторні етапи виготовлення коронок за кожною з технологій.

Перенос інформації о розташуванні платформи імплантату на гіпсову модель шляхом отримання відбитку за методикою відкритої ложки. Техніка отримання двошарового одноетапного відбитку силіконовим відбитковим матеріалом з використанням технології автоматичного змішування за технологією Pentamix та Modulmix. Оптичні цифрові відбитки за технологією CEREC. Скан-трансфери та алгоритм роботи з ними.

Клініка часткових дефектів зубних рядів. Ортопедичне лікування при частковій адентії умовно-знімними конструкціями коронок з гвинтовою фіксацією з опорою на дентальних імплантатах – рівень платформи імплантату,  а також рівень платформи проміжної мезоструктури мультиюніт абатменту. Виготовлення сучасних конструкцій зубних протезів з гвинтовою фіксацією за технологією CEREC. Особливості ортопедичного лікування  дефектів зубних рядів  незнімними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантатах.

Клініка та ортопедичне лікування дефектів коронок зубів. Профілактика віддалених ускладнень після зубного протезування - аналіз якості ендодонтичної підготовка кореневих каналів зубів під ортопедичні конструкції зубних протезів. Вкладки. Вініри. Сучасні конструкції куксових штифтових вкладок. Коронки. Виготовлення сучасних конструкцій зубних протезів за технологією CEREC.

Перенос інформації о розташуванні платформи абатменту на гіпсову модель шляхом отримання відбитку за методикою відкритої ложки. Техніка виготовлення трансфер-чеків для шинування трансферів з метою якісного переносу інформації о розташуванні інтерфейсів абатментів на гіпсову модель для подальшого виготовлення умовно-знімних конструкцій мостоподібних зубних протезів з рівня платформи абатментів. Техніка отримання двошарового одноетапного відбитку силіконовим відбитковим матеріалом з використанням технології автоматичного змішування за технологією Pentamix та Modulmix трансфер-чеків, трансферів та відкритої індивідуальної ложки. Оптичні цифрові відбитки. Скан-трансфери з рівня платформи абатменту та алгоритм роботи з ними.

Особливості діагностики, фармакологічного супроводу і протоколу дентальної імплантації та протезування у пацієнтів з генералізованим пародонтитом та/або метаболічними остеопатіями

ТУ  «ОРТОПЕДИЧНЕ ЛІКУВАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ З ВИКОРИСТАННЯМ  ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ» (тривалість –  1 тиждень (39 год.))

   РОЗДІЛИ ПРОГРАМИ

 • Особливості анатомії зубо-щелепної системи для планування дентальної імплантації
 • Обстеження хворого в клініці ортопедичної стоматології, планування та підготовка до дентальної імплантації.
 • Історія розвитку дентальної імплантології та основні тенденції в імплантології на сьогодення. Типи імплантатів, системи для імплантації, що представлені на ринку, їх порівняння; переваги, недоліки та особливості застосування кожної з них. Складові частини імплантатів.
 • Зуботехнічне матеріалознавство в протезуванні на імплантатах
 • Покази та протипокази до імплантації. Рівні імплантологічного втручання та протоколи дентальної імплантації
 • Особливості ортопедичного лікування  дефектів зубних рядів  незнімними, умовнознімними, знімними конструкціями зубних протезів з опорою на імплантатах
 • Питання імунопрофілактики
 • Помилки і ускладнення на різних етапах відновлення дефектів зубних рядів за допомогою дентальної імплантації, методи їх усунення та профілактики

 

Кваліфікаційна характеристика фахівця зі спеціальності «Ортопедична стоматологія» 

Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фаху лікар стоматолог-ортопед повинен знати: 

 • основи законодавства України про охорону здоров’я та директивні документи, які регламентують діяльність органів та закладів охорони здоров’я;
 • правові питання надання стоматологічної допомоги та правову відповідальність при порушенні закону;
 • розповсюдженість стоматологічних захворювань, питання, що стосуються стану здоров'я населення України, стан та перспективи розвитку охорони здоров'я в Україні та за кордоном;
 • принципи організації стоматологічної допомоги в Україні на різних рівнях її надання, організацію швидкої та невідкладної медичної стоматологічної допомоги;
 • основи медичної статистики та ведення обліково-звітної документації;
 • питання тимчасової і стійкої непрацездатності, лікар-трудової експертизи;
 • принципи диспансеризації населення; основи організації стоматологічної ортопедичної допомоги населенню;
 • принципи роботи міських, центральних районних, обласних стоматологічних поліклінік;
 • перелік необхідного стоматологічного обладнання, інструментарію, матеріалів; медикаментів та нормативи їх використання;
 • організацію роботи зуботехнічної лабораторії;
 • будову, принципи роботи та особливості експлуатації стоматологічного обладнання, техніку безпеки;
 • принципи надання ортопедичної стоматологічної допомоги населенню різних категорій;
 • розповсюдженість стоматологічних захворювань, потребу населення в протезуванні різними видами протезів;
 • особливості роботи середнього та молодшого медперсоналу в стоматологічних закладах;
 • основи базових медико-біологічних наук в обсязі, що необхідний і достатній для вирішення професійних питань профілактики і лікування стоматологічних захворювань;
 • основи нормальної та патологічної анатомії та фізіології, ембріології зубощелепного апарату; морфофункціональні особливості будови ротової порожнини, біомеханіку та функції органів ротової порожнини, вікові зміни щелепно-лицевої ділянки;
 • топографічну анатомію голови, щелепно-лицевої ділянки,  гістологічну будову та функціональні і вікові особливості зубів, пародонта та слизової оболонки ротової порожнини, принципи обстеження хворих, значення спеціальних та допоміжних методів обстеження, показання та протипоказання до них;
 • симптоматику стоматологічних захворювань, їхню діагностику і лікування;
 • взаємозв'язок стоматологічної патології з патологією інших органів та систем;
 • методи анестезії, які застосовуються в ортопедичній  стоматології;
 • принципи діагностики, лікування і профілактики стоматологічних захворювань.
 • прояви загальних захворювань у ротовій порожнині, особливості надання стоматологічної ортопедичної допомоги хворим із загальними та системними захворюваннями;
 • принципи комплексного лікування стоматологічних захворювань;
 • надання стоматологічної допомоги на дому;
 • необхідність госпіталізації та можливості лікування хворих на дому;
 • питання взаємодії з СЕС щодо контролю за екологічними умовами, промисловими шкідливостями, вмістом фтору, хлору, йоду в питній воді та продуктах харчування і ін.;
 • особливості надання медичної допомоги в надзвичайних ситуаціях;
 • прояви СНІДу та шкірно-венеричних хвороб у ротовій порожнині та щелепно-лицевій ділянці;
 • основи інтенсивної терапії та реанімації;
 • основи деонтології та етики лікаря.

Лікар стоматолог-ортопед повинен вміти:

 1Діагностувати:

 • непритомність;
 • травматичний шок;
 • гострий судинний колапс;
 • гостру серцеву  та дихальну недостатність;
 • інсульт;
 • алергічні реакції (анафілактичний шок, набряк Квінке та ін.);
 • епілептичний напад.

  2. Надати первинну допомогу при :

 • непритомності;
 • травматичному шоці;
 • гострому судинному колапсі;
 • гострій серцево-судинній та дихальній недостатності;
 • інсульті;
 • алергічних реакціях (анафілактичний шок, набряк Квінке та ін.);
 • епілептичному нападі.

  3. Проводити обстеження стоматологічного хворого, застосовуючи основні та допоміжні методи дослідження

  4. Проводити диференційну діагностику основних стоматологічних захворювань

  5. Діагностувати аномалії розвитку зубів, зубних рядів, щелеп та прикусу, деформації щелеп та обличчя

  6. Проводити ортопедичне лікування таких захворювань:

 • патології твердих тканин зубів
 • патологічного стирання зубів та його ускладнень
 • часткової відсутності зубів
 • вторинних деформацій зубних рядів та порушень оклюзійних співвідношень
 • повної відсутності зубів
 • патології тканин пародонта
 • захворювань скронево-нижньощелепного суглоба
 • переломів щелеп
 • уроджених та набутих дефектів і деформацій щелепно-лицевої ділянки                 
  Повинен володіти наступними маніпуляціями та технікою операцій: 
 1. Провести первинну обробку ран, перев'язати та тампонувати рани;
 2. Провести трахеостомію;
 3. Здійснити передню та задню тампонаду носа;
 4. Проводити непрямий масаж серця;
 5. Провести штучну вентиляцію легень шляхом дихання "рот у рот" та "рот у ніс";
 6. Промити шлунок;
 7. Вжити спеціальні заходи при особливо загрозливих інфекціях, за радіаційних обставин, у надзвичайних ситуаціях;
 8. Надати невідкладну допомогу при гострому зубному болю, переломі та вивиху зубів, переломі верхньої та нижньої щелеп, вивиху скронево-нижньощелепного суглоба;
 9. Технікою зняття коронок;
 10. Технікою отримання анатомічних та  функціональних відбитків;
 11. Відпрепарувати порожнину зуба під вкладку і отримати її репродукцію прямим способом;
 12. Відпрепарувати зуб під вінір, металеву, пластмасову, комбіновану, суцільнолиту коронки. Отримати робочий та допоміжний анатомічні відбитки;
 13. Припасувати вкладку, вінір, штифтову конструкцію, штучну коронку на опорний зуб;
 14. Зафіксувати вкладку, вінір, штифтову конструкцію, штучну коронку, мостоподібни протез на опорні зуби;
 15. Припасувати  індивідуальну ложку на верхній та нижній щелепах;
 16. Методикою визначення та фіксацію ц.о. прикусними валиками та гіпсоблоками;
 17. Технікою лігатурного зв’язування уламків щелеп за Айві, Гейкіну, Лімбергу, технікою накладання шини Тігерштедта;
 18. Технікою виготовлення ектопротезів;
 19. Технікою виготовлення резекційних апаратів.