Google search

Науково-педагогічні працівники кафедри ортопедичної стоматології постійно беруть участь в міжнародних конференціях, конгресах, з’їздах, симпозіумах, круглих столах, засіданнях, стажуваннях, тренінгах, майстер-класах, присвячених вирішенню нагальних питань стоматології. Регулярна участь в даних подіях збагачує науковий потенціал кафедри та сприяє підвищенню рівня навчально-методичної та наукової діяльності. 

Співробітники активно публікують результати науково-дослідної діяльності у вигляді наукових праць (статей та тез) у закордонних виданнях, зокрема і в таких, що індексуються у наукометричних базах журналів Scopus та Web of Science.