Google search

Кафедра ортопедичної стоматології є однією з провідних кафедр Інституту стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика.

Клінічними базами кафедри є: 

КП «Київська міська стоматологічна поліклініка», яка знаходиться за адресою: м. Київ,  вул. М. Пимоненка 10а.

Стоматологічна клініка «Смайл» за адресою: м. Київ, вул. г.Сталінграда, 8.

З 2007 року очолює кафедру доктор медичних наук, професор Біда В. І. На кафедрі працює  3 професора: д.мед.н. Біда В.І., д.мед.н. Дорошенко О.М., д.мед.н. Леоненко П.В.; 6 доцентів: к.мед.н. Радько В. І., к.мед.н. Гурин П. О., к.мед.н. Клочан С. М., к.мед.н. Омельяненко О. А., к.мед.н. Паливода І. І., к.мед.н. Оснач Р.Г.; 2 асистенти: к.мед.н. Пальчиков А. В., Чорненький І.М., старші лаборанти, лаборанти. 

Кафедру ортопедичної стоматології  Київського інституту удосконалення лікарів було  засновано у 1964 році.

Першим її очільником був доцент М. А. Кодола (за сумісництвом), у грудні 1965 року на посаду завідувача кафедри була обрана за конкурсом доктор медичних наук Губська А.Н., яка працювала на цій посаді до червня 1985 року.

З травня 1985 р. до червня 1992 р. кафедру очолював доктор медичних наук професор Довбенко А. І., а з червня 1992 по 2007 рр. -  доктор медичних наук, заслужений діяч науки і техніки України, професор Онищенко В. С.

Впродовж років кадровий склад кафедри змінювався. Так в різні часи на кафедрі працювали: професор Павленко О. В., доценти: Рура В. І., Мороз В. С., Позняк О. Б.,  асистенти Зозуля В. В., Шумейко О. М., Логвинюк І. Ф., Сухомлинова Т. Я.