Google search

Ольга Анатоліївна Омельяненко кандидат медичних наук, доцент

[email protected]

Закінчила заклад вищої освіти - Медичний інститут УАНМ у 1999р.

У 2001р., на базі кафедри ортопедичної стоматології закінчила інтернатуру за фахом «Ортопедична стоматологія», з 2001по 2003рр. навчалась у клінічній ординатурі, у 2008 р. захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за темою: «Клінічне обґрунтування вибору конструкцій зубних протезів при захворюваннях тканин пародонта» за спеціальністю 14.01.22 «стоматологія».

Лікар вищої категорії за фахом лікар стоматолог-ортопед.

З 2008р. працювала на посаді асистента кафедри ортопедичної стоматології ІС, 2015р. працює на посаді доцента кафедри ортопедичної стоматології ІС.

Має 35 друкованих праць, з них 14 у рекомендованих фахових виданнях, 3 деклараційні патенти України на корисну модель. Після захисту кандидатської дисертації опубліковано 18 наукових робіт. Неодноразово виступала з доповідями на науково-практичних конференціях.

Є секретарем кафедри ортопедичної стоматології, куратором циклів тематичного удосконалення: «Знімне протезування», «Незнімне протезування», «Дентальна імплантологія», «Актуальні питання ортопедичної стоматології. Комплексна терапевтична, хірургічна та ортодонтична підготовка до протезування».

Є  вченим секретарем апробаційної спеціалізованої вченої ради Д 26.613.09 при НУОЗ України імені П.Л. Шупика.