Google search

Павло Вікторович Леоненко, доктор медичних наук, професор кафедри ортопедичної стоматології

[email protected]

Закінчив Київський медичний інститут УАНМ у 1999р. отримавши повну вищу освіту за спеціальністю «Стоматологія» та диплом з відзнакою.

Лікар-стоматолог-хірург, лікар-стоматолог-ортопед вищої кваліфікаційної категорії, доктор медичних наук, віце-президент Асоціації стоматологів ортопедів і зубних техніків України, член координаційної ради Асоціації стоматологів України.

Професійна діяльність: З 2002 по 2007 р. - асистент кафедри ортопедичної стоматології.

З 2007 по 2014 р. - доцент кафедри ортопедичної стоматології.

З 2015 року та по теперішній час - професор кафедри ортопедичної стоматології.

Наукова діяльність: У 2005 році захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступінь кандидата медичних наук.

У 2014 році захистив докторську дисертацію на тему «Клініко-експериментальне обґрунтування комплексу стоматологічних заходів при лікуванні хворих на генералізований пародонтит з використанням ортопедичних конструкцій зубних протезів» та отримав науковий ступінь доктора медичних наук.

В рамках НДР кафедри виконує роботу «Сучасний алгоритм заміщення дефектів зубних рядів за допомогою методів дентальної імплантації та технологій CAD/CAM».

Основні напрямки наукових та клінічних досліджень присвячені розробці технічного оснащення і методикам застосування 3D комп'ютерних технологій та комп'ютерного моделювання клінічних ситуацій в передопераційному плануванні дентальної імплантації; розробкам методик імплантації із застосуванням навігаційних шаблонів; CAD / CAM технологіям в протезуванні на дентальних імплантатах; фармакологічному супроводу хірургічних втручань.

Автор і співавтор 142 наукових і навчально-методичних робіт, 12 патентів, свідоцтва про реєстрацію авторського права на комп’ютерну програму, а також 5 галузевих нововведень внесених до "Реєстру галузевих нововведень" Міністерства охорони здоров’я України. Для широкого впровадження результатів науково-дослідної роботи розроблені та видані дві методичні рекомендації, два інформаційних листа, зроблено понад 200 доповідей на різного рівня конференціях, конгресах, майстер-класах.

Викладацька діяльність. Науково-педагогічний стаж 16 років. П. В. Леоненко проводить заняття на циклах спеціалізації та інтернатури з ортопедичної стоматології, а також на циклах ТУ. Приймає активну участь у впровадженні сучасних технологій навчання НУОЗ України імені П. Л. Шупика. Підготував та провів 24 лекції в форматі дистанційного навчання – телеконференції, програма яких включена до реєстру МОЗ України. Належний рівень викладання та науково-практичної інформації було оцінено адміністрацією нашої академії від якої було отримано подяку – за високий професіоналізм, лекторську майстерність та творчій підхід до викладання лекцій під час науково-практичних семінарів у форматі телемостів, що проходили по наказу МОЗ України в рамках програми післядипломної освіти у 2015 році. Автор та співавтор 14 праць навчально-методичного характеру з яких 4 навчальних посібники за фахом "Ортопедична стоматологія".