Google search

Доктор медичних наук (2012), професор (2014). Працює на кафедрі з 1999 року. Директор Інституту стоматології НУОЗ України імені П.Л Шупика з 2016 по 2022 рр. В 1999 році захистила кандидатську дисертацію на тему: «Особливості комплексного лікування генералізованого пародонтиту у хворих на цукровий діабет», а в 2012 році докторську дисертацію на тему: «Ефективність профілактики та медикаментозної корекції патологічних змін тканин протезного ложа і поля в період адаптації до знімних протезів».  В рамках НДР кафедри виконує роботу «Комплексне лікування хворих з патологією тканин   пародонту».