Google search

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА КАФЕДРИ

Кафедрою ортопедичної стоматології завершена ініціативно-пошукова робота: «Сучасні методи реабілітації стоматологічних хворих із застосуванням ортопедичних конструкцій», № державної реєстрації 0117U002587.

 

Термін виконання: 2017–2021 рр.

Керівник НДР: завідувач кафедри, д.мед.н., професор Біда Віталій Іванович.

Виконавці:

д.мед.н., професор Дорошенко О.М.,

д.мед.н., професор Леоненко П. В.,

к.мед.н., доцент Радько В. І.,

к.мед.н., доцент Клочан С. М.,

к.мед.н., доцент Гурин П. О.,

к.мед.н., доцент Омельяненко О. А.,

к.мед.н., доцент Паливода І. М.,

к.мед.н., доцент Оснач Р. Г.,

докторант та аспіранти кафедри.