Google search

Наукова робота кафедри проводиться в плідній співпраці з працівниками клінічних баз.

Основні напрями наукової роботи кафедри в минулому і тепер:

 1. Діагностика та лікування хірургічної патології судин головного мозку.
 2. Ангіографічна діагностика нейрохірургічної патології судин головного мозку.
 3. Нейрохірургічна діагностика пухлин і травматичних уражень головного мозку.
 4. Хірургічне лікування внутрішньочерепних гематом і забоїв головного мозку.
 5. Нейрохірургічна діагностика і лікування патології хребта і спинного мозку.
 6. Поєднана та множинна травма ЦНС.
 7. Вивчення особливостей черепно-мозкової травми у хворих різного віку, а також при алкогольній інтоксикації і соматичній патології.
 8. Організація невідкладної нейрохірургічної допомоги.
 9. Больові синдроми в неврології та нейрохірургії.
 10. Бойова черепно-мозкова травма та хребетно-спинно-мозкова травма.
 11. Анестезіологія та інтенсивна терапія в нейрохірургії.

Співробітниками кафедри опубліковано 60 монографій, 18 навчальних посібників, 36 навчальних лекцій, понад 1400 наукових праць. Одержано 49 авторських свідоцтва на винаходи, 150 раціоналізаторських пропозицій. Видано 47 методичних рекомендацій.

Співробітники кафедри приймають активну участь у міжнародних, всеукраїнських з`їздах, конгресах, конференціях, беруть участь в політичному житті України.

За час існування кафедри підготовлено 22 доктори і 167 кандидатів медичних наук, 108 лікарів навчалися в клінічній ординатурі і 54 – в аспірантурі.

На кафедрі виконується ініціативно – пошукова робота на тему: «Клініка, діагностика та лікування забоїв головного мозку».

Кафедра нейрохірургії спільно з військовими розробила програми тематичного удосконалення «Бойові та збройові ушкодження центральної та периферичної нервової системи», бере активну участь в розробці методичних рекомендацій по наданню первинної та спеціалізованої допомоги у воєнний час.