Google search

Лікувальну роботу проводять на базах кафедри:

 • ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМН України» (330 ліжок, 15 клінічних відділень)
 • Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги (140 нейрохірургічних ліжок, 3 відділення)
 • КЗ КОР «Київська обласна клінічна лікарня» (60 ліжок).
 • Науково-практичний центр рентгенендоваскулярної нейрохірургії НАМН України (60 ліжок).
 • Київський міський центр дитячої нейрохірургії (20 ліжок).
 • Національний військо – медичний клінічний центр «Головний військовий клінічний госпіталь»

Безпосередньо працівниками кафедри щорічно на клінічних базах кафедри виконується близько 500 хірургічних втручань. Кількість проконсультованих амбулаторних та стаціонарних пацієнтів співробітниками кафедри щорічно становить понад 2000.

Шановні колеги!

Вважаємо необхідним та доцільним в цей складний час зростання бойових ушкоджень центральної нервової системи представити освітній курс надання нейрохірургічної допомоги при бойовій травмі.

Наголошуємо, що оптимальним є направлення поранених в багатопрофільні лікарні та в нейрохірургічні центри, які мають можливості сучасної нейровізуалізації та інтенсивної терапії.

Матеріали підготували: член-кореспондент НАМН України, проф. Поліщук М.Є., академік НАМН України., проф. Педаченко Є.Г., доктор мед.наук, проф. Сірко А.Г., доктор мед.наук, проф. Данчин О.Г., доктор мед. наук,  доцент Данчин А.О.

Матеріали впорядкували лікар ДУ “Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова НАМН України” кандидат мед.наук  Фурман А.М. та лікарі-інтерни кафедри нейрохірургії Національного університету охорони здоров’я ім. П.Л. Шупика Пауль Г.С., Усатов О.С., Медведкова Ю.І.

Враховуючи ситуацію, просимо вибачення за можливі граматичні помилки та російську мову.

 1. 2015 Вогнепальні поранення хребта і спинного мозку в умовах локальних війн (огляд літератури та аналіз власних спостережень)
 2. 2016 Стратегія лікування потерпілих при бойовій черепно-мозковій травмі
 3. 2016 Успішне лікування проникного діагонального вогнепального поранення черепа та головного мозку
 4. 2016 Успішне хірургічне лікування проникного черепно-мозкового вогнепального поранення з пошкодженням синусів твердої оболонки головного мозку
 5. 2021 Біофізичні механізми формування ранових каналів при вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових пораненнях
 6. 2021 Клініка і діагностика вогнепальних непроникаючих черепно-мозкових поранень у локальній війні
 7. Автобіографія військових лікарів
 8. Боевая нейротравма
 9. Вогнепальна рана (виступ в Миколаєві)
 10. Вогнепальні ураження хребта
 11. Вогнепальні ушкодження голови
 12. Вогнепальна рана - сучасні підходи до лікування
 13. Вторинна геморагічна прогресія забоїв головного мозку
 14. Історія воєнно - польової хірургії і воєнно-польової терапії
 15. Класифікація збройних поранень черепа та головного мозку
 16. Контузия
 17. Огнестрельные ранения мягких тканей свода черепа
 18. Оказание нх помощи
 19. Про органiзацiю вiйськової медицини в Украiнi
 20. Стратегія (принципи) лікування потерпілих при бойовій травмі мозку (М.Є.Поліщук)_додадки ОГ
 21. Сучасна нейропротекція
 22. Факторы риска ЧМТ
 23. Хребетно спинно-мозкова бойова травма
 24. ЧМТ патофизиология