Google search

Біостатистика: підручник /За редакцією В.Ф. Москаленка К.: Книга плюс, 2009. – 184 с.

 

Управління охороною здоров’я (для післядипломної освіти): Навчально-методичний посібник / За заг.ред. Вороненка Ю.В.- Київ: НМАПО,2010.- 3670 с. 

Програма післядипломної підготовки керівників медичних закладів за спеціальністю „Управління охороною здоров’я”/ Колектив авт. за загальною редакцією Ю.В. Вороненка, В.Ф. Москаленка, О.М. Новічкової // Київ: Проект ЄС „Сприяння реформі вторинної медичної допомоги в Україні”, 2009. – 43 с.

Орлова Н.М. Регіональна система охорони здоров’я: концептуальні підходи до формування її сучасної політики (монографія)/ Н.М.Орлова. -  Київ, 2010. – 184 с.

 

Медико-соціальний моніторинг стану зору та фактори ризику його порушень у школярів: методичні рекомендації/ С.О. Риков, Н.М .Орлова, А.О. Костецька – К.: МОЗ України, 2013. – 20 с.

Кодування захворюваності та смертності у відповідності до Міжнародної статистичної класифікації хвороб 10-го перегляду: методичні рекомендації/ М.В. Голубчиков та ін. - К.: МОЗ України,  2008. – 89 с.

Голубчиков М.В. Методика аналізу стану здоров'я населення та діяльності лікувально-профілактичних закладів адміністративних територій: методичні рекомендації/ М.В.Голубчиков, Н.М.Орлова. - К.: МОЗ України, 2011. – 45 с.

 

Організація соціологічних опитувань пацієнтів/ їх представників і медичного персоналу в закладах охорони здоров’я: методичні рекомендації/ В.В.Горачук та ін.// К.: МОЗ України, 2012. – 23 с.

 

Медична облікова документація, що використовується в закладах охорони здоров’я: Альбом/ Гол. ред. М.В. Голубчиков. - К.: МОЗ України, 2012. -206 с.

Статистично-аналітичні довідники за 2008-2013 роки: 

Показники здоров’я населення та використання ресурсів охорони здоров’я в Україні;

Стан здоров'я дітей 0-17 років включно в Україні та надання їм медичної допомоги;

Стан здоров’я жіночого населення в Україні;

Туберкульоз в Україні;

Медичні кадри системи МОЗ України;

Демографічна ситуація в Україні;

Офтальмологічна допомога в Україні;

Діяльність санаторіїв, що перебувають у сфері управління МОЗ України;

Довідник дитячого ендокринолога.