Google search

Кафедра медичної статистики створена за наказом КМАПО імені П.Л. Шупика від 13.02.2001 № 247 з метою удосконалення підготовки фахівців з медичної статистики відповідно до наказу МОЗ України від 05.10.1998 № 292 "Про затвердження Програми реформування медичної статистики" та дозволу МОЗ України від 30.01.2001 № 8.02-31/297. Кафедра медичної статистики була і залишається єдиною в Україні окремою кафедрою, яка готує фахівців для статистичної служби закладів охорони здоров’я.

Навчально-методичну роботу колектив кафедри здійснює за трьома основними напрямами:

- забезпечення післядипломної підготовки та підвищення кваліфікації лікарів-статистиків;

- тематичне удосконалення лікарів клінічного профілю з питань моніторингу та оцінки медико-статистичних даних;

- тематичне удосконалення лікарів та науковців з питань біостатистики та доказової медицини.

Для забезпечення першого напряму своєї навчально-методичної діяльності колектив кафедри здійснив масштабну роботу щодо формування принципової моделі та навчально-методичної бази післядипломної підготовки лікарів-статистиків, зокрема, розроблені та затверджені Координаційною радою МОЗ України (відповідно до спеціального дозволу МОЗ України) навчальні плани та програми циклів спеціалізації, передатестаційного циклу, атестаційна програма для комп’ютерного кваліфікаційного іспиту за спеціальністю "організація і управління охороною здоров’я" (для лікарів-статистиків), підготовлені та постійно оновлюються методичні матеріали до всіх видів занять на даних циклах, видано підручник та навчально-методичний посібник "Статистика охорони здоров’я".

З метою вдосконалення підготовки лікарів різних лікувально-профілактичних відділень з питань моніторингу та оцінки медико-статистичних даних кафедра медичної статистики проводить цикли тематичного удосконалення: "Сучасні підходи до кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров’я населення", а з 2017 року додала новий цикл ТУ "Моніторинг і оцінка діяльності амбулаторно-поліклінічних закладів за матеріалами їх статистичного обліку та звітності".

Тематичне удосконалення лікарів та науковців з питань біостатистики та доказової медицини здійснюється на тематичних циклах "Статистика в клінічних, епідеміологічних та маркетингових дослідженнях".

Основним напрямом наукової діяльності кафедри є обґрунтування можливостей удосконалення інформаційного забезпечення галузі охорони здоров’я.

Спільна робота з органами і закладами охорони здоров’я здійснюється в напрямах: організації підготовки та перепідготовки лікарів; надання організаційно-методичної допомоги органам і закладам охорони здоров’я в частині удосконалення їх інформаційного забезпечення; впровадження наукових розробок кафедри у практику охорони здоров’я.