Google search

 

Михайло Васильович ГОЛУБЧИКОВ – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної статистики, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю “організація і управління охороною здоров’я”.

Адреса електронної пошти: [email protected]

У 1979 р. закінчив Київський медичний інститут (нині – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця) і був залишений на наукову роботу на кафедрі комунальної гігієни цього ж інституту.

У 1996 р. захистив докторську дисертацію “Комплексне дослідження стану здоров'я дитячого населення в різних регіонах України”. Учень академіка Є.Г. Гончарука та професора М.І. Хижняка.

Після захисту докторської дисертації працював заступником директора з наукової роботи Українського інституту харчування, а з 1997 р. призначений заступником, а згодом директором Центру медичної статистики МОЗ України, який очолював до жовтня 2017 року.

З 2001 р. по теперішній час – завідувач кафедри медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

В 2007 р. присвоєно вчене звання професора кафедри медичної статистики.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі співавтор 2 підручників, 3 навчальних посібника, 13 методичних рекомендацій. Науковий напрям – медична статистика, інформаційна підтримка реформ охорони здоров’я. Підготував 1 доктора і 4 кандидатів медичних наук.

Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина та бере активну участь у їх роботі. Голова фахового семінару з апробації дисертаційних робіт зі спеціальності 14.02.03 – соціальна медицина. Експерт ДАК зі спеціальності 14.02.03 – соціальна медицина.

Являється членом редакційних рад журналів “Клінічна інформатика і телемедицина” та “Психічне здоров'я”.

Неодноразово нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України, МОЗ України та МОН України.

Оксана Василівна ШУЛІГА-НЕДАЙХЛЕБОВА – старший викладач кафедри медичної статистики.

У 1997 р. з відзнакою закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю “лікувальна справа”.

У 2008 році на базі Інституту онкології захистила кандидатську дисертацію на тему: “Саркоми молочної залози: прогностичні та предиктивні фактори”.

З 2008 р. по теперішній час – старший викладач кафедри медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Діючий член ESMO (Europien Society of Medical Oncology).

Автор понад 20 наукових праць.

В рамках НДР кафедри виконує роботу “Інформаційно-аналітичне забезпечення управління охороною здоров’я медико-статистичною інформацією про стан здоров’я населення”.

Тетяна Віталіївна СТЕПАНОВА – старший викладач кафедри медичної статистики, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю “організація і управління охороною здоров’я”.

Адреса електронної пошти: [email protected]

У 1997 р. закінчила Національний медичний університет імені О.О. Богомольця за спеціальністю “лікувальна справа”.

Після проходження інтернатури працювала лікарем-терапевтом дільничним.

З 2001 працювала на посаді головного спеціаліста відділу профілактики інфекційних соціально небезпечних хвороб Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду МОЗ України.

Протягом 2004-2013 рр. – завідувач відділу організаційно-методичної та профілактичної роботи Українського центру профілактики та боротьби зі СНІДом МОЗ України (нині – Центр громадського здоров’я МОЗ України).

З 2013 – головний спеціаліст відділу супроводу програм і заходів управління протидії туберкульозу Держслужби України соцзахворювань.

З 2015 р. по теперішній час – старший викладач кафедри медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

Автор понад 15 наукових праць, в тому числі співавтор одного методичного посібника.

В рамках НДР кафедри виконує дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеня доктора філософії за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина на тему: “Медико-соціальне обґрунтування моделі надання медичної допомоги хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ”.