Google search

 

Михайло Васильович ГОЛУБЧИКОВ – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної статистики, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю “організація і управління охороною здоров’я”.

Адреса електронної пошти: [email protected]

У 1979 р. закінчив Київський медичний інститут (нині – Національний медичний університет імені О. О. Богомольця) і був залишений на наукову роботу на кафедрі комунальної гігієни цього ж інституту.

У 1996 р. захистив докторську дисертацію “Комплексне дослідження стану здоров'я дитячого населення в різних регіонах України”. Учень академіка Є.Г. Гончарука та професора М.І. Хижняка.

Після захисту докторської дисертації працював заступником директора з наукової роботи Українського інституту харчування, а з 1997 р. призначений заступником, а згодом директором Центру медичної статистики МОЗ України, який очолював до жовтня 2017 року.

З 2001 р. по теперішній час – завідувач кафедри медичної статистики Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика.

В 2007 р. присвоєно вчене звання професора кафедри медичної статистики.

Автор понад 200 наукових праць, у тому числі співавтор 2 підручників, 3 навчальних посібника, 13 методичних рекомендацій. Науковий напрям – медична статистика, інформаційна підтримка реформ охорони здоров’я. Підготував 1 доктора і 4 кандидатів медичних наук.

Входить до складу спеціалізованої вченої ради Д 26.613.07 при НМАПО імені П. Л. Шупика за спеціальністю 14.02.03 – соціальна медицина та бере активну участь у їх роботі. Голова фахового семінару з апробації дисертаційних робіт зі спеціальності 14.02.03 – соціальна медицина. Експерт ДАК зі спеціальності 14.02.03 – соціальна медицина.

Являється членом редакційних рад журналів “Клінічна інформатика і телемедицина” та “Психічне здоров'я”.

Неодноразово нагороджений почесними грамотами Верховної Ради України, МОЗ України та МОН України.