Google search

Статті

Голубчиков М.В., Орлова Н.М., Бєлікова І.В. History of development of medical statistics and it’s state on the reform stage of health care system of Ukraine // Public Health Forum. - №IV(XII) 3(46). - 2018. - С. 159-163

Голубчиков М.В., Орлова Н.М. Белікова І.В. Основные направления реформирования службы медицинской статистики в Украине// Wiadomosci Lekarskie. -2018. - №1T. LXXT. – С. 206-210

Орлова Н.М., Кравченко В.В. Шляхи підвищення задоволеності населення якістю амбулаторної медичної допомогою // Україна. Здоров’я нації. - 2018. - № 2(49). - С. 38-42.

Орлова Н.М., Риков С.О., Костецька А.О. Концептуальні напрями та медико-організаційна технологія оптимізації моніторингу стану зору у школярів // Архів офтальмології України. -2017. - № 2(8). – С.10-16

Орлова Н.М., Хоменко І.М., Закладна Н.В. Стан захворюваності населення зони спостереження Запорізької атомної електростанції як складова громадського здоров’я// Проблеми радіаційної медицини та радіобіології. – 2017. - № 22. – С.162-170

Орлова Н.М., Кравченко В.В. Modern onkoepidemiological situation and timeliness of diagnosis of malignant neoplasms in Kiev.// Journal of Education, Health and Sport.- 2017. - №7(4). – С. 847-861

Голубчиков М.В. Орлова Н.М. Міжнародний досвід використання інтегральних показників для моніторингу та оцінки стану здоров’я населення // Україна здоров’я нації. – 2017 - № 3 (44). – С. 89-94.

Голубчиков М.В., Степанова Т.В. Сучасні підходи до обґрунтування системи надання медичної допомоги хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2016. – №1. – С. 65-66.

Голубчиков М.В. Чи можна довіряти українській медичній статистиці?// Ваше здоров’я. – 2015. - № 49-50. – С. 8-9.

Орлова Н.М., Костецька А.О. Стан офтальмологічного здоров’я, чинники ризику та методика індивідуального прогнозування розвитку порушень зору у школярів м. Києва// Архів офтальмології України – 2015. – Т.3, № 2. – С. 20-25.

Голубчиков М.В., Орлова Н.М., Тонковид О.Б., Степанова Т.В. Післядипломна підготовка лікарів – статистиків як важлива складова удосконалення інформаційного забезпечення системи охорони здоров’я// Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2015. – № 1. – С.94-95.

Орлова Н.М., Бугро В.І. Загальні тенденції та регіональні особливості забезпеченості населення стаціонарною медичною допомогою// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика – 2014. – Випуск 23. - Книга 1. – С. 478-485.

Орлова Н.М., Костецька А.О. Поведінкові чинники ризику розвитку патології органа зору у міських школярів// Український медичний часопис. – 2014. – № 1 (99). – С. 137-139.

Голубчиков М.В., Орлова Н.М., Толстанов О.К., Тонковид О.Б.  Досвід кафедри медичної статистики у підготовці лікарів з питань використання міжнародної статистичної класифікації хвороб// Науковий журнал МОЗ України. – 2014. – № 1. – С.109-113.

Орлова Н.М., Костецька А.О. Стан офтальмологічного здоров’я школярів та організаційна технологія його медико-соціального моніторингу// Україна. Здоров’я нації. – 2014. – № 1. – С. 7-12.

Голубчиков М.В., Коваленко О.С. Шляхи інформатизації системи охорони здоров’я України (Лекція) // Здоров’я суспільства. – 2013. – № 3-4. – С. 106-110.

Голубчиков М.В., Коваленко О.С. Роль інформаційних технологій при застосуванні медичних стандартів// Медична інформатика та інженерія. -Т.:Укрмедкнига. – 2013. – № 2. – С. 62-64.

Рыков С.А., Орлова Н.М., Костецька А.О. Медико-социальный мониторинг в системе охраны зрения школьников// Восточноевропейский офтальмологический журнал (Минск). – 2013. – № 1. – С.174-175.

Голубчиков М.В., Коваленко О.С. Електронний реєстр пацієнтів – етапи створення// Український журнал телематики та телемедицини. – 2013. – т.11,№1.- С.145-147.

Голубчиков М.В., Орлова Н.М., Кравчук Н.Г. Технологія заповнення основних первинних облікових документів та контролю вірогідності статистичних даних у лікарняних закладах (Лекція) // Практика управління закладом охорони здоров’я. – 2013. – № 9. – 88-95 с.

Голубчиков М.В., Коваленко О.С. Загальнодержавний електронний реєстр пацієнтів: медико-соціальні основи // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – № 10. – С. 27-32.

Голубчиков М.В., Коваленко О.С. Обробка та захист персональних даних в електронному реєстрі пацієнтів // Управління закладом охорони здоров’я. – 2012. – № 12. – С. 16-21.

Костецька А.О.,Орлова Н.М. Характеристика організації офтальмологічної допомоги та умов життя школярів за матеріалами соціологічного дослідження// Збірник наукових праць співробітників НМАПО імені П.Л. Шупика. – 2012. – Книга 1. – С. 494-498.

 

Тези

Орлова Н.М., Голубчиков М.В., Степанова Т.В., Тонковид О.Б. Досвід кафедри медичної статистики щодо підготовки лікарів з питань моніторингу та оцінки стану здоров’я населення. - Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди». -2018. – С.158-161.

Тонковид О.Б., Литвинова Л.О., Гречишкіна Н.В. Проблеми доступності медичної допомоги у світлі реформування системи охорони здоров’я. - Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди». – 2018. – С.35-38.

Тонковид О.Б., Литвинова Л.О., Гречишкіна Н.В. Напрями удосконалення навчальної програми із соціальної медицини для студентів вищих медичних навчальних закладів. - Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди». -2018. – С.161-164.

Голубчиков М.В., Степанова Т.В. Аналіз сучасних стратегій подолання епідемій ВІЛ-інфекції і туберкульозу в контексті реалізації політики співпраці у сфері ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ у світі та в Україні. - Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди». -2018. – С.122-124.

Орлова Н.М., Кравченко В.В. Захворюваність та поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення м. Києва у 2007-2016 рр. - Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди». -2018. – С.141-144.

Тонковид О.Б., Яворовський О.П., Литвинова Л.О., Брухно Р.П. Гігієнічна оцінка ризику та прогноз впливу умов праці на здоровя та стан слухового аналізатора операторів з розливу безалкогольних напоїв. - Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю до Всесвітнього дня здоров’я 2018 р. «Загальне охоплення послугами охорони здоров’я – для всіх і всюди». -2018. – С.230-232.

Голубчиков М.В.,Орлова Н.М., Степанова Т.В. Тематичне удосконалення лікарів з питань кодування захворювань, причин смерті та моніторингу стану здоров’я населення на кафедрі медичної статистики// Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи  громадського здоров’я в Україні» (24–25 травня 2017 року, м. Ужгород) - С. 312-313.

Голубчиков М.В., Степанова Т.В. Протидія ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ в офіційних документах України // Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Актуальні питання розвитку системи  громадського здоров’я в Україні»(24–25 травня 2017 року, м. Ужгород) - С. 313-314.

Голубчиков М.В.,Орлова Н.М., Степанова Т.В. Розлади психіки і поведінки як причина тягаря хвороб в Україні// Матер. Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої всесвітньому дню здоров’я 2017 р., 6-7 квітня 2017р., м. Київ. - С. 3-5.

Голубчиков М.В., Орлова Н.М., Тонковид О.Б., Степанова Т.В. Підготовка лікарів з питань моніторингу і оцінки як складова удосконалення інформаційного забезпечення управління амбулаторно-поліклінічними закладам // Матер. Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої всесвітньому дню здоров’я 2016р. // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2016. – №1. – С. 63-64.

Литвинова Л.О., Гречишкіна Н.В., Замкевич В.Б., Тонковид О.Б. Викладання соціальної медицини у світлі реформи вищої освіти// Матер. XІI Всеукраїнської  навчально-наукової конференції з міжнародною участю  «Реалізація закону України про вищу освіту у вищій медичній та фармацевтичній освіті України», м.Тернопіль,  21–22 травня 2015 року. – С. 89.

Ніколаєнко С., Козлюк Н., Колесник М. Рейтингова оцінка стану надання спеціалізованої медичної допомоги хворим нефрологічного профілю // Матер. наук.-практ. конф. з міжнародною участю «Up to date: нефрологія і діаліз», м.Чернівці, 8-9 жовтня 2015 р.

Голубчиков М.В., Недоспасова О.П. Особливості епідемічної ситуації з туберкульозу в Україні// Збірник матеріалів 11-ої науково-практичної конференції «Сучасні проблеми епідеміології, мікробіології, гігієни та туберкульозу», травень 2014 р., м. Львів. – С.131-136.

Савчук О.В., Орлова Н.М. Стан та перспективи розвитку стоматологічної допомоги дорослому населенню у столиці України// Матеріали XV конгресу СФУЛТ, 16-18 жовтня 2014, м. Чернівці. – С.33-34.

Голубчиков М.В., Орлова Н.М., Тонковид О.Б. Досвід кафедри медичної статистики у підготовці лікарів з питань статистичного обліку та аналізу захворюваності на гіпертонічну хворобу // Тези доповідей Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої Всесвітньому дню здоров’я 2013р./ Східноєвропейський журнал громадського здоров’я. – 2013. - № 1. – С. 119-120.

Костецька А.О., Орлова Н.М. Роль первинної ланки системи охорони здоров’я у профілактиці порушень зору у школярів //Матер. Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої всесвітньому дню здоров’я 2013  р. // Східноєвропейський журнал громадського здоров’я – 2013. - № 1. – С.159-160.

Лазаренко Л.П. Сучасні інформаційні технології в медичній практиці// Тези Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених. - Полтава, 2012. - С. 11-12.

Костецька А.О., Орлова Н.М. Частота виявлення порушень зору у школярів за матеріалами профілактичних оглядів // Матер. Міжнародної наук.-практ. конф., присвяченої всесвітньому дню здоров’я 2012 р. // Східноєвропейський журнал. - 2012. - № 1. – С.174-175.