Google search

Захищені дисертації

Дерезюк Анатолій Васильович, здобувач кафедри, кандидатська дисертація на тему: «Наукове обґрунтування методичних підходів до оптимізації медико-соціальної допомоги хворим на психічні розлади» за спеціальністю 14.02.03 «соціальна медицина», 2005 р., науковий керівник – д.мед.н., професор Голубчиков М.В.

Чопчик Віталій Дмитрович, здобувач кафедри, кандидатська дисертація на тему: «Концептуальні напрями розвитку організації стоматологічної допомоги дорослому населенню в системі державних амбулаторних закладів великих міст України» за спеціальністю 14.02.03 «соціальна медицина», 2007 р., науковий керівник – д.мед.н., професор Голубчиков М.В.

Бєлікова Інна Володимирівна, здобувач кафедри, кандидатська дисертація на тему: «Наукове обґрунтування оптимізації функціонально-організаційної моделі профілактики стоматологічних захворювань у дітей» за спеціальністю 14.02.03 «соціальна медицина», 2010 р., науковий керівник – д.мед.н., професор Голубчиков М.В.

Панчук Олександр Юхимович, здобувач кафедри, кандидатська дисертація на тему: «Наукове обґрунтування моделі приватної стоматологічної клініки на засадах сімейної медицини» за спеціальністю 14.02.03 «соціальна медицина», 2010 р., науковий керівник – д.мед.н., професор Голубчиков М.В.

Маляр Роман Васильович, здобувач кафедри, кандидатська дисертація на тему: «Медико-соціальне обґрунтування оптимізації стоматологічної допомоги сільському населенню» за спеціальністю 14.02.03 «соціальна медицина», 2010 р., науковий керівник – д.мед.н., професор Голубчиков М.В.

Орлова Наталія Михайлівна, доцент кафедри, докторська дисертація на тему: «Медико-соціальне обґрунтування реструктуризації мережі амбулаторно-поліклінічних закладів із врахуванням медико-демографічних особливостей регіонів України» за спеціальністю 14.02.03 «соціальна медицина», 2012 р., науковий консультант – д.мед.н., професор Голубчиков М.В.

Костецька Анна Олександрівна, здобувач кафедри, кандидатська дисертація на тему: «Медико-організаційна технологія оптимізації моніторингу порушень зору у школярів», за спеціальністю 14.02.03 «соціальна медицина», 2015 р., науковий керівник – д.мед.н., професор Орлова Н.М.

Виконання дисертаційних робіт

Степанова Тетяна Віталіївна, старший викладач кафедри, кандидатська дисертація на тему: «Медико-соціальне обґрунтування моделі надання медичної допомоги хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ» за спеціальністю 14.02.03 «соціальна медицина», науковий керівник - д.мед.н., професор Голубчиков М.В.