Google search

Стратегічна мета розвитку кафедри ІнІТ і ТДН:

 1. Збереження статусу провідного центру розроблення та впровадження інноваційних технологій в охорону здоров’я та післядипломну освіту, трансферу новітніх знань із сучасних інформаційних технологій шляхом постійного врахування запитів кінцевого користувача освітніх і наукових послуг.
 2. Забезпечення консультативної мережі з впровадження та застосування новітніх інформаційних технологій у практику лікаря/провізора/біолога на основі використання сучасних принципів навчання.

Місія — освітньо-науковий підрозділ факультету підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика, що здійснює свою діяльність через технології сучасного передавання знань, науку та інновації.

Бачення — опорна кафедра з інформатики та інформаційних технологій у системі післядипломної освіти та безперервного професійного розвитку (БПР) в сфері охорони здоров’я. 

Основні пріоритети розвитку кафедри:

 • впровадження систем управління навчанням, що є етапом імплементації технологій дистанційного персоналізованого адаптивного навчання та динамічного моніторингу якості отриманих знань
 • створення школи з системної біомедицини та застосування принципів холістичного підходу до процесу навчання та проведення біомедичних досліджень
 • створення інформаційної інфраструктури НУОЗ України імені П. Л. Шупика:
 • репозитарій наукових робіт
 • системи електронного документообігу
 • системи управління навчанням
 • системи управління науковими виданнями
 • системи управління конференціями (виконання мультипанельних конференцій)
 • системи доступу до наукових соціальних мереж
 • популяризація та участь у створенні єдиного адаптивного освітнього контенту для забезпечення якісно кращого освітнього процесу
 • широке впровадження сучасних принципів передавання знань з використанням інформаційних технологій: дистанційна освіта, самоосвіта, мобільна освіта, платформна освіта, інші види неформальної, інформальної та інклюзивної освіти
 • продовження роботи щодо підвищення рівня кваліфікації працівників галузі охорони здоров’я та науково-педагогічних працівників із сучасних інформаційних технологій
 • розроблення теорії та моделей структурування знань (онтології знань)
 • підвищення значимості напряму медична та біологічна інформатика і кібернетика в єдиному освітньому просторі Університету та Європи.