Google search

Кафедра створена в 1986 році згідно з наказом від 02.01.1986 № 1 ГУУЗ Міністерства охорони здоров’я СРСР відповідно до рішення Всесоюзної наради активу робітників МОЗ із прискорення науково-технічного прогресу. Спочатку кафедра носила назву медичної інформатики та обчислювальної техніки, з 1996 року кафедра медичної інформатики, з 01.01.2022 року кафедра інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання (ІнІТ і ТДН). З 2000 по 2015 роки до складу кафедри входив курс педагогіки та психології.

Кафедра є опорною в системі післядипломної медичної освіти.

Ініціатором створення першої такої кафедри не лише в Україні, а й на території колишнього Радянського Союзу став відомий учений — Озар Петрович Мінцер, який і нині її очолює.

Історія розвитку кафедри, як і самої науки інформатики, поки ще коротка, але дуже насичена яскравими подіями. За період свого існування кафедра стала однією з провідних в Україні та опорною на факультеті підвищення кваліфікації викладачів НУОЗ України імені П. Л. Шупика, оскільки тут проходять підвищення кваліфікації науково-педагогічні працівники з питань застосування інформаційних технологій, цифровізації діяльності, трансферу знань та інших.

За понад 35 років на кафедрі пройшли підготовку більше десяти тисяч слухачів, серед яких майже половина практичні лікарі. Також навчалися наукові співробітники, науково-педагогічні працівники закладів вищої медичної освіти України, аспіранти та магістранти. Короткострокові цикли на кафедрі пройшли понад 20 тисяч інтернів і слухачів суміжних циклів. Проведено понад 450 циклів тематичного вдосконалення. Протягом періоду свого існування кафедра проводила виїзні цикли в усіх областях України, а за часів Радянського Союзу виїжджала в інші республіки: Вірменію, Росію, Казахстан, Азербайджан.

У 2000 році до складу кафедри медичної інформатики ввійшов курс педагогіки та психології, трансформований із відповідної кафедри. Кафедра педагогіки та психології була створена в складі факультету підвищення кваліфікації викладачів у 1995 р. за наказом ректору КДІУЛ. На початку своєї діяльності (вересень-грудень 1995 p.) кафедра забезпечувала викладання психолого-педагогічного модулю циклу "Сучасні аспекти навчання в медицині", організованого кафедрою медичної інформатики та обчислювальної техніки, а в січні 1996 р. стала проводити самостійні навчальні цикли. Її засновником і завідувачем був доктор педагогічних наук професор Микола Васильович Черпінський.

У 2006 році за ініціативи кафедри медичної інформатики створено науковий навчально-методичний центр дистанційної освіти (Центр ДО), оснащений потужнім сучасним обладнанням.