Google search

Навчально-методична робота кафедри включає післядипломну підготовку лікарів з функціональної діагностики на циклах спеціалізації та передатестаційних циклах. Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи функціональної діагностики серцево-судинних хвороб. Ці цикли адресовані лікарям функціональної діагностики, кардіологам, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям. Кафедра є опорною в Україні за спеціальністю «Функціональна діагностика», активно працює над виданням і оновленням навчальної літератури з різних аспектів функціональної діагностики, постійно вдосконалює тести з функціональної діагностики.

Перелік найменувань циклів, які проводяться на кафедрі:

 • спеціалізація «Функціональна діагностика»
 • передатестаційний цикл «Функціональна діагностика»
 • цикл ТУ «Функціональна діагностика в кардіології»
 • цикл ТУ «Амбулаторне моніторування ЕКГ»
 • цикл ТУ «Клінічна електрокардіографія»
 • цикл ТУ «Черезстравохідна ехокардіографія»
 • цикл ТУ «Актуальні аспекти функціональної діагностики (для викладачів)»
 • цикл ТУ «Ехокардіографія»
 • цикл ТУ «ЕКГ-моніторинг подій»
 • цикл ТУ «Діагностика і лікування синдрому обструктивного апное сну та снозалежної дихальної недостатності»
 • цикл ТУ «Клініко-функціональні аспекти серцево-судинних хвороб»
 • цикл ТУ «Діагностика та лікування аритмій і порушень провідності серця»