Google search

Навчально-методична робота кафедри включає насамперед підготовку лікарів з функціональної діагностики на циклах спеціалізації. Крім того, кафедра проводить низку циклів тематичного удосконалення лікарів, які переважно охоплюють методи функціональної діагностики серцево-судинних хвороб. Ці цикли адресовані лікарям функціональної діагностики, кардіологам, терапевтам, лікарям загальної практики – сімейним лікарям. Кафедра є опорною в Україні за спеціальністю «Функціональна діагностика», активно працює над виданням навчальної літератури з різних аспектів функціональної діагностики.

З 2022 року важливою формою навчальної роботи кафедри стали короткотривалі фахові школи, освітні семінари та майстер-класи, які забезпечують можливість безперервного професійного розвитку лікарів з функціональної діагностики, кардіологів та лікарів суміжних спеціальностей. Вони проходять в очному або гібридному форматі.

 Перелік найменувань циклів, які проводяться на кафедрі:

спеціалізація «Функціональна діагностика»

цикл ТУ «Амбулаторне моніторування ЕКГ»

цикл ТУ «Клінічна електрокардіографія»

цикл ТУ «Основи ультразвукового дослідження серця і  судин»

цикл ТУ «Функціональна діагностика в кардіології» (для викладачів ЗВО)

цикл ТУ «Клінічна аритмологія (очно-заочний з елементами дистанційного навчання) - для викладачів ЗВО»

цикл ТУ «Ехокардіографія»

цикл ТУ «ЕКГ-моніторинг подій»

цикл ТУ «Діагностика і лікування синдрому обструктивного апное сну та снозалежної дихальної недостатності»

цикл ТУ «Клініко-функціональні аспекти серцево-судинних хвороб»

цикл ТУ «Діагностика та лікування аритмій і блокад серця»

цикл ТУ «Діагностика та лікування порушень серцевого ритму (очно-заочний з елементами дистанційного навчання)»

цикл ТУ «Основи електроенцефалографії»

Екзамен на циклі спеціалізації з функціональної діагностики, грудень 2022 року

Фахова школа в Інституті серця МОЗ України (2019)