Google search

Ліфантьєва Наталія Олександрівна - асистент кафедри функціональної діагностики, кандидат медичних наук. Сфера наукових інтересів: Холтерівське моніторування ЕКГ, добове моніторування артеріального тиску, електрокардіографічний моніторинг подій, діагностика та лікування гострого  коронарного синдрому, порушення ритму серця. 

У 2000 р. закінчила Тернопільську державну медичну академію імені І.Я. Горбачевського за спеціальністю "Лікувальна справа". Навчалася в аспірантурі на кафедрі кардіології і функціональної діагностики, у 2007 році захистила кандидатську дисертацію на тему: "Особливості структурно-функціонального стану міокарда у пацієнтів з персистуючою та постійною формами фібриляції передсердь". З 2006 року – асистент кафедри кардіології і функціональної діагностики, з 2014 р. – кафедри функціональної діагностики. Лікар-кардіолог вищої категорії, з функціональної діагностики першої категорії. Відповідальна за лікувально-діагностичну роботу кафедри.  

 

Автор і співавтор  45 наукових праць з ішемічної хвороби серця, артеріальної гіпертензії, порушень серцевого ритму та провідності.

Основні публікації:

Жарінов О.Й., Куць В.О. (редактори) та співавт. Основи електрокардіографії (четверте видання, перероблене і доповнене). – Київ: Четверта хвиля, 2020. – 248 с. (розділи 4, 12).

Verezhnikova, H. P.; Hul, A. H.; Lifantieva, N. O.; Zharinov, O. J. Acute myocarditis manifested by signs of ST-elevation acute coronary syndrome / Zaporozhye Medical Journal 2019; 21 (3), 406–410.

Ліфантьєва Н.О., Вєрєжнікова Г.П., Куць В.О., Жарінов О.Й. Випадок неоперабельної фіброми серця з пароксизмами шлуночкової тахікардії. Хвороби-сирітки в кардіології. Випуск VІ. Ред. Ю.А. Іванів, Н.Д. Орищин. – Львів, 2018. – С.66-69.

Жарінов О.Й., Іванів Ю.А., Куць В.О. (редактори) та співавт. Функціональна діагностика. Підручник для лікарів-інтернів, лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти МОЗ України. Видання друге, доповнене і перероблене. – Київ: Четверта хвиля, 2021. – 784 с. (розділи 4, 12).

Жарінов О.Й., Куць В.О. (редактори) та співавтори. Фібриляція і тріпотіння передсердь. – К.: Четверта хвиля, 2022. – 244 с. (розділ 17).

Контактний телефон: (096) 809 76 40

E-mail: [email protected]