Google search

З 2014 року на кафедрі були захищені дисертації:

  • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистент Логвінов Я.М.«Оцінювання морфо-функціонального стану передсердь у хворих з фібриляцією передсердь неклапанного ґенезу». 14.01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
  • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистентНадорак О.П. «Предиктори виникнення та прогнозування перебігу післяопераційної фібриляції передсердь у хворих на ішемічну хворобу серця». 01.11 - кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.) 
  • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистентІванюк Н.Б. «Предиктори покращення систолічної функції лівого шлуночка та якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю після реваскуляризації міокарда». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.). 
  • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – асистент Понич Н.В.«Оцінювання змін структурно-функціонального стану лівого шлуночка у пацієнтів з аортальним стенозом і зниженою фракцією викиду лівого шлуночка». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.). 14.01.11 – кардіологія
  • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – аспірант Залізна Ю.І. «Клінічні характеристики, перебіг та обґрунтування підходів до лікування вперше виявленої фібриляції передсердь». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
  • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – пошукач Борхаленко Ю.А.на тему: «Оцінка якості життя у пацієнтів з ішемічною хворобою серця і серцевою недостатністю зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка до і після реваскуляризації міокарда». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М.).
  • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук - науковий співробітник Шклянка І.В."Периопераційне застосування статинів і маркери системного запалення у пацієнтів із стабільною ішемічною хворобою серця при виконанні хірургічної реваскуляризації міокарда". 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
  • На здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – доцент Єпанчінцева О.А.«Прогнозування змін структурно-функціонального стану міокарда та якості життя пацієнтів з ішемічною хворобою серця після реваскуляризації міокарда». 14.01.11 – кардіологія (наукові консультанти – чл.-кор. НАМН України, проф. Тодуров Б.М., проф. Жарінов О.Й.).

 

На кафедрі виконуються дисертації:

  • На здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук – аспірант Павлик Н.С. «Клініко-функціональні характеристики  та  прогностичне  значення безсимптомної фібриляції  передсердь». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).
  • На здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата медичних наук) – аспірант Скибчик Я.В. «Предиктори відновлення та збереження синусового ритму у пацієнтів з тривалими епізодами персистентної фібриляції передсердь неклапанного генезу». 01.11 – кардіологія (науковий керівник – проф. Жарінов О.Й.).