Google search

На кафедрі у 2019-2023 рр. виконується ініціативно-пошукова НДР «Розробка шляхів профілактики серцево-судинних ускладнень у пацієнтів з різними варіантами перебігу фібриляції/тріпотіння передсердь при тривалому спостереженні». Протягом багатьох років кафедра залишається одним з лідерів у розробці тематики аритмій серця і, зокрема, фібриляції передсердь в Україні та за її межами. Завідувач кафедри є одним з авторів національних рекомендацій з діагностики та лікування фібриляції передсердь і серцевої недостатності, членом робочих груп з підготовки узгоджених настанов та уніфікованих клінічних протоколів з різних розділів кардіології.

За ініціативи кафедри створено Всеукраїнську асоціацію фахівців з аритмології та електрофізіології серця, у ДУ «Інститут серця МОЗ України» щороку проходять науково-практичні конференції «Функціональна діагностика серцево-судинних хвороб», «Дні аритмології в Києві» і «Актуальні питання кардіології та кардіохірургії». У багатьох регіонах України спільно з профільними кафедрами проведено десятки науково-практичних семінарів «Функціональна діагностика в кардіології», майстер-класів з електрокардіографічної діагностики.

Викладачі кафедри беруть активну участь у підготовці та виданні фахового наукометричного журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія», одним із засновників якого є НУОЗ України імені П.Л. Шупика. За останні 5 років співробітниками кафедри опубліковано підручник з функціональної діагностики (два видання), монографію, два навчальних посібники, більше 120 статей і тез, у тому числі близько 20 публікацій за межами України і у виданнях, індексованих Scopus i Web of Science. Викладачі кафедри зробили десятки доповідей на форумах національного і міжнародного рівня, а також на ініційованих кафедрою спільно з клінічною базою ДУ «Інститут серця МОЗ України» фахових школах, семінарах і майстер-класах.

Захист докторської дисертації О.Єпанчінцевої (2019)

Член-кореспондент НАМН України професор Б.М. Тодуров і професор О.Й. Жарінов – модератори фахової школи (2023). 

Наукова і навчально-методична література, видана кафедрою:

 1. Жарінов О.Й., Куць В.О., Вєрєжнікова Г.П., Сєрова О.Д. Практикум з електрокардіографії. – Львів-Київ, 2014. – 268 с.
 2. Жарінов О.Й., Куць В.О. (ред.) Тести з функціональної діагностики. Навчальний посібник для слухачів циклів спеціалізації та передатестаційних циклів. Видання 4-тє, доповнене і перероблене. – К.: Четверта хвиля, 2015. – 256 с.
 3. Жарінов О.Й., Куць В.О. Електрокардіографія для сімейного лікаря. – К.: Четверта хвиля, 2019. – 192 с.
 4. Жарінов О.Й., Куць В.О. (ред.) Основи електрокардіографії. Четверте видання. – К.: Четверта хвиля, 2020. – 248 с.
 5. Жарінов О.Й., Іванів Ю.А., Куць В.О. (редактори) та співавтори. Функціональна діагностика. Друге видання. – К.: Четверта хвиля, 2021. – 784 с.
 6. Жарінов О.Й., Куць В.О. (редактори) та співавтори. Фібриляція і тріпотіння передсердь. – К.: Четверта хвиля, 2022. – 244 с.

Презентація першого видання підручника «Функціональна діагностика» (2018). 

Навчальні DVD з ультразвукових методів дослідження:

 • «Основи ехокардіографії»
 • «Сонні та хребтові артерії. Техніка та підходи до ультразвукового дослідження»
 • «Оптимізація параметрів ультразвукового апарата для ехокардіографічного обстеження»
 • «Ехокардіографічна оцінка систолічної функції лівого шлуночка»
 • «Ехокардіографічна оцінка мітральної недостатності».