Google search

Консультативно-діагностична робота здійснюється співробітниками кафедри на клінічній базі в ДУ «Інститут серця МОЗ України». Ведення хворих, діагностичні процедури та лікувальні втручання здійснюються викладачами та клінічними ординаторами кафедри. У клініко-діагностичному відділенні Інституту серця співробітники здійснюють консультативний прийом, виконують навантажувальні проби, трансторакальну і черезстравохідну ехокардіографію, добове моніторування ЕКГ і артеріального тиску, тощо. Викладачі кафедри виконують значну лікувальну роботу у відділенні лікування порушень серцевого ритму та інших відділеннях Інституту серця. Усі викладачі мають вищу або першу кваліфікаційну категорію за однією або двома спеціальностями: «Кардіологія» і «Функціональна діагностика». 

Завідувач кафедри професор Жарінов О.Й. активно працює над вдосконаленням нормативної бази з функціональної діагностики в якості члена групи експертів МОЗ України за напрямами «Кардіологія. Ревматологія. Дитяча кардіоревматологія. Функціональна діагностика». Крім того, він регулярно веде консультативний прийом пацієнтів у кардіологічному відділенні Центрального шпиталю МВС України. 

Співробітники кафедри беруть активну участь в організації та проведенні регулярних профілактичних кардіологічних оглядів співробітників Академії. 

Контактні дані:

ДУ «Інститут серця МОЗ України», вул. Братиславська 5а, Київ 02660

Тел./факс (044) 2916130 – Жарінов О.Й., тел. (044) 2916128 – Куць В.О.

E-mail: [email protected], [email protected]