Google search

Фах „функціональна діагностика” входить до номенклатури лікарських спеціальностей в Україні. Він охоплює неінвазивні методи інструментальної діагностики захворювань серцево-судинної, нервової і дихальної систем. Кафедра функціональної діагностики Київського інституту удосконалення лікарів (КІУЛ) була створена на базі НДІ кардіології імені М.Д. Стражеска і почала працювати з січня 1979 року. Першим завідувачем кафедри був тодішній директор НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, видатний організатор кардіологічної служби в Україні професор Микола Фуркало (1923-2020). У 1972-1974 рр. професор М.К. Фуркало був проректором з наукової роботи КІУЛ. На кафедрі в різні часи викладали професори Стаднюк Л.А., Тодоренко А.Д., доценти Білинський Є.О., Романенко О.І., Лещенко А.І., Вихованюк І.В., Тхор Н.В., асистенти Миронова О.В., Хоменко В.М., Логвінов Я.М., Шкурат І.А., Понич Н.В., Васильєва Н.Ю.

Професор М.К. Фуркало – засновник кафедри функціональної діагностики Київського Інституту удосконалення лікарів – серед співробітників та слухачів кафедри (1982).  

У 1993-2013 роках викладання функціональної діагностики здійснювалося у складі кафедри кардіології і функціональної діагностики, яку очолював член-кореспондент НАН і НАМН України, Заслужений діяч науки та техніки України, д.м.н., професор Володимир Бобров (1943-2014). У 1994-1995 роках В.О.Бобров працював на посаді Міністра охорони здоров’я України, у 1989-1998 роках – директора НДІ кардіології імені академіка М.Д. Стражеска.

 

Член-кореспондент НАН і АМН України, професор Бобров В.О.  

З квітня 2008 року викладання циклів удосконалення лікарів з розділу „Функціональна діагностика” здійснюється на базі ДУ «Інститут серця МОЗ України» (до 2014 року - КМКЛ «Київський міський центр серця»). З січня 2014 року відновлено діяльність кафедри функціональної діагностики як самостійного структурного підрозділу Академії (з лютого 2021 року – НУОЗ України імені П.Л. Шупика). У цей період кафедрою здійснена значна робота з впровадження в навчальні програми та викладання сучасних методів функціональної діагностики, підготовки нових циклів тематичного удосконалення лікарів, видання навчально-методичної літератури, зокрема, підручника «Функціональна діагностика» та кількох навчальних посібників, проведення науково-практичних конференцій, фахових шкіл і семінарів, виконання наукових досліджень, підготовки резерву науково-педагогічних кадрів. З 2014 року на кафедрі захищено 1 докторську і 8 кандидатських дисертацій.

У 2008-2016 рр. на кафедрі працював генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», член-кореспондент НАМН України, професор Б.М. Тодуров, який особисто доклав величезних зусиль для створення та розвитку нової клінічної бази кафедри.

Конференція, присвячена 40-річчю кафедри функціональної діагностики (2019)

 

Колектив кафедри (2019).  

Завідувачем новоствореної кафедри з 2014 року є доктор медичних наук, професор Олег Жарінов. На кафедрі працюють доценти Віктор Куць, Ганна Вережнікова, Лілія Ткаченко, асистенти Наталія Ліфантьєва, Наталія Іванюк, Євген Новіков. На кафедрі навчаються також іноземні клінічні ординатори за спеціальністю «Кардіологія». Кафедра протягом багатьох років є опорною в Україні за спеціальністю «Функціональна діагностика».