Google search

[email protected]

Закінчив 4 курси Чернівецького медичного інституту у 1984 році (лікувальний факультет), 2 останні курси військово-медичного факультету при Саратовському медичному інституті у 1986 році. Отримав звання лейтенанта медичної служби і проходив службу на лікарських посадах у військових частинах та військово-медичних закладах Збройних сил СРСР, а з 1998 року у військово-медичних закладах Міністерства оборони України.

Завершив службу в 2014 році в Управлінні Державної охорони України у званні полковника медичної служби.

З 2014 року до теперішнього часу обіймаю посаду асистента кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

В червні 2018 року захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю “фтизіатрія” у спеціалізованій Вченій раді Д 26.552.01 Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України: Смертність хворих на туберкульоз легень, її структура, причини та організаційні заходи щодо зниження.

Викладацька діяльність пов’язана з проведенням семінарських та практичних занять з лікарями – інтернами за спеціальністю фтизіатрія та пульмонологія, читанням лекцій присвячених актуальним питанням фтизіатрії.

Наукова діяльність присвячена вивченню епідеміологічної ситуації з туберкульозу в Україні, а також особливостей діагностики та лікування хіміорезистентних форм туберкульозу в  сучасних умовах. Кількість опублікованих наукових статей у фахових виданнях становить 25, навчальних посібників - 2, патентів та винаходів – 1.

Лікувально-діагностична діяльність здійснюється у вигляді курації хворих на резистентні форми туберкульозу у стаціонарі та консультування амбулаторних хворих на туберкульоз та бронхолегеневі захворювання.

Відповідаю за викладання військово-медичної підготовки на кафедрі, та за організацію цивільного захисту.