Google search

Наукова діяльність співробітників кафедри в січні 2022р. - травні 2023 р.

  1. На кафедрі виконується Ініціативно-пошукова НДР «Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги» (№ державної реєстрації 0120U103035, термін виконання 2020-2024 роки); науковий керівник НДР – Фещенко Юрій Іванович, завідувач кафедри, академік НАМН України, д.мед.н., професор.
  2. На кафедрі працює наукова школа з фтизіатрії та пульмонології під керівництвом академіка НАМН України, д.мед.н., професора Фещенка Ю.І.