Search

Науково-дослідна робота кафедри фтизіатрії і пульмонології

          Тема ініціативної НДР кафедри:  «Розробити алгоритми діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги» (Держ. реєстр. № 0120U103035) Керівник НДР – академік  НАМН України, д. мед. н., професор Фещенко Ю.І., відповідальний виконавець  – д. мед. н., професор Гуменюк Г.Л.). Терміни виконання – 2020-2024 рр.

          Загальна мета науково-дослідної роботи: розробити алгоритми діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги на основі визначення ефективних клінічних, функціональних та радіологічних критеріїв діагностики, препаратів і режимів фармакотерапії.

          За результатами нової НДР в 2021 р. опубліковано 10 cтатей у вітчизняних науко-метричних виданнях, 1 – у закордонному виданні, що індексується в Scopus, зроблено 12 доповідей на вітчизняних наукових форумах, в т.ч. з міжнародною участю.

Статті, тези, що опубліковані в 2021 р.

 Категорія А

 1. Butov D., Feshchenko Y., Kuzhko M., Gumenuik M., Yurko K., Grygorova A.,  Tkachenko A., Nekrasova N., Tlustova T., Kikinchuk V., Peshenko A., Butova T. Effectiveness of intravenous isonazid and ethambutol administration in patients with tuberculosis meningoencephalitis and HTV infection // Tuberc Respir Dis (Seoul). 2020 Jan; 83(1): 96–103. ISSN: 1738-3536 Scopus
 2. Nugmanova D.Feshchenko Y.Iashyna L.Makarova J.Vasylyev A. Association between body mass index and patient-reported-outcome questionnaire scores (CAT™, ACT™, mMRC dyspnoea scale, IPAQ) in Ukraine, Kazakhstan and Azerbaijan: results of the CORE study // BMC Pulmonary Medicine202121(1)192-199. ISSN: 1471-2466 Scopus

Доповіді на конференціях в 2021 р.:

Міжнародні: 94

 1. Важность профилактики и раннего лечения пациентов с COVID-19 / Фещенко Ю.И. / Евроазиатский телемост «COVID-19 о важном». – Київ-Ташкент, 21.01.2021.
 2. КТ-прояви саркоїдозу органів дихання / Гуменюк Г.Л. / Міжнародна науково-практична конференція «Світова медицина: сучасні тенденції та фактори розвитку». – Львів, 29-30.01.2021.
 3. Динаміка комп’ютерної томографічної денситометрії паренхіми легень як об’єктивний критерій оцінки характеру перебігу саркоїдозу органів дихання / Гуменюк Г.Л. / Міжнародна науково-практична конференція «Медична наука та практика ХХІ століття». – Київ, 05-06.02.2021.

Організація та проведення науково-практичних конференцій співробітниками кафедри в 2021 рр. 

 1. Фещенко Ю.И., Зайков С.В. Евроазиатский телемост «COVID-19 о важном», 21.01.2021, Киев-Ташкент / Украина-Узбекистан, організація, модерація, доповіді.
 2. Зайков С.В. Науково-практична конференція з міжнародною участю
  «Анафілаксія: покращити обізнаність, зберегти життя», 26-27.02.2021, Київ / Україна, організація, модерація, доповіді.
 3. Зайков С.В. Науково-практична конференція (фахова школа) «Життя Без Алергії. УкраїнаNEXT», 12.03.2021, Західний регіон (Ужгород, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці) / Україна, організація, модерація, доповіді.
 4. Зайков С.В. Науково-практична конференція (фахова школа) «Життя Без Алергії. УкраїнаNEXT», 09.04.2021, Північний регіон (Київ, Житомир, Чернігів, Суми) / Україна, організація, модерація, доповіді.