Search

З 1921 року за рішенням Ради Київського клінічного інституту на базі Київського інституту туберкульозу почали працювати постійні курси, присвячені діагностиці і лікуванню туберкульозу. Лекції та семінари на курсах проводили академік Ф.Г. Яновський та професор Л.Я. Епштейн, який згодом став завідувачем кафедри туберкульозу Київського медичного інституту.

З 1934 р. курс лекцій із фтизіатрії читав науковий керівник Київського інституту туберкульозу професор Н.С. Морозовський. За його ініціативою у 1935 році була створена перша в Україні та в системі медичної післядипломної освіти кафедра туберкульозу, яку він очолював до 1953 р. Співробітники кафедри працювали не тільки над підвищенням кваліфікації лікарів, в тому числі і на виїзних курсах, але й проводили значну роботу зі створення мережі протитуберкульозних диспансерів в Україні, здійснювали наукові розробки з питань клініки, діагностики та лікування туберкульозу.

З 1946 р. на кафедрі здійснював підготовку лікарів з туберкульозу кісток і суглобів доцент Б.С.Куценок, а з 1950 року – з фтизіохірургії доцент П.І. Костромін. У різні роки до викладацької роботи на кафедрі залучалися такі загальновідомі хірурги, як М.М. Амосов, Г.Г. Горовенко, І.М. Сліпуха, А.Ф. Піддубний.

Протягом 43 років кафедру очолював видатний організатор боротьби з туберкульозом, директор Інституту туберкульозу  професор О.С. Мамолат. У 1966-1988 рр. кафедру очолював відомий вчений і талановитий педагог професор Б.П. Ященко. У цей період велике значення приділялося розробкам проблем діагностики та лікування туберкульозу у хворих похилого та старечого віку. З цієї проблеми кафедрою підготовлено 20 кандидатів і 1 доктор медичних наук.

З 1989 р. по 2008 р. кафедру очолював видатний вчений, організатор і педагог сучасності професор В.Г. М'ясніков, який також тривалий час суміщав роботу на кафедрі з обов'язками проректора КМАПО, на початку з наукової роботи, а з 1991 р. - з навчально-методичної. З 1989 року колектив кафедри проводив наукові розробки з вивчення особливостей перебігу й лікування туберкульозу легень із супутніми захворюваннями серцево-судинної, ендокринної систем та хронічними неспецифічними захворюваннями легень. З метою підвищення ефективності специфічної хіміотерапії проводилися наукові розробки щодо застосування патогенетичної терапії в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень.

З часом виникла необхідність у реорганізації кафедри, яка відповідала б усім вимогам, що висуваються до сучасного етапу післядипломного навчання. Закордонний досвід розвинених країн має всі переваги об'єднання дисциплін - фтизіатрії і пульмонології. У 2008 р. фахівцями МОЗ України та членами вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика було прийнято рішення про реорганізацію кафедри фтизіатрії (викладання на базі однієї кафедри двох дисциплін - фтизіатрії і пульмонології). У тому ж році на посаду завідувача кафедрою був обраний академік НАМН України, д.мед.н, професор Ю.І. Фещенко. Академік Фещенко Юрій Іванович є головним фтизіатром і пульмонологом України, очолює ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», який є клінічною і науковою базою кафедри. З 2008 року тематика наукових досліджень кафедри присвячена вивченню режимів хіміотерапії хворих на туберкульоз легень, які потребують повторного курсу лікування та мають високий ризик наявності мультирезистентного збудника туберкульозу; розробці методу диференційованого лікування хворих бронхообструктивними захворюваннями легень із тяжким перебігом; підвищенню інформативності клініко-функціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень; розробці ефективних стандартних та індивідуалізованих режимів хіміотерапії для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень; вивченню ролі вірусних збудників у перебігу хронічного бронхіту для оптимізації діагностики, лікування та профілактики загострення цієї недуги; дослідженню фізичного стану та якості життя осіб, вилікуваних від саркоїдозу органів дихання, вивченню факторів ризику несприятливого перебігу захворювання та розробці нової технології диференційованого лікування хворих. У 2015 році розпочато виконання ініціативної НДР кафедри з вивчення частоти, структури, клінічних особливостей, результатів лікування та можливостей прогнозування туберкульозу у медичних працівників.

Викладачі кафедри мають давній досвід плідної співпраці з провідними фахівцями інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського, що в рази підвищує якість освітнього процесу. Видатні вітчизняні вчені в галузі пульмонології  - член-кореспондент НАМН України В. К. Гаврисюк, професор О. Я. Дзюблик, професор Л. О. Яшина читають лекції та проводять майстер-класи слухачам академії. Безсумнівною перевагою кафедри є творча співпраця висококваліфікованих фахівців зі значним педагогічним стажем, лікарським і науковим досвідом, які охоче діляться ним зі своїми слухачами, на високому методичному і науковому рівні здійснюючи педагогічний процес. До навчального процесу залучаються провідні фахівці Національного інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського: видатні бронхолог кандидат медичних наук О. І. Шпак, торакальний хірург, д.мед.н, професор Калабуха І.А., патологоанатом, д.мед.н. Ліскіна І.В., імунолог, д.мед.н. Рекалова О.М.

Керівництво кафедри в історичному аспекті:

  • Професор Н.С. Морозовський (з 1935 по 1953);
  • Доцент Г.А. Львович (з 1953 по 1955 р.);
  • Проф. В.С. Міхайлов (з 1955 по 1956 р.);
  • Проф. А.С. Мамолат (з 1956 по 1958 р.);
  • Професор І.П. Лернер (з 1958 по 1960 р.);
  • Професор Є.Д. Петров (з 1960 по 1965 р.);
  • Професор Б.П. Ященко (з 1966 по 1989 р.);
  • Професор В.Г. М’ясніков (з 1989 по 2007 р.);
  • З 2008 року по даний час кафедру очолює академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Ю.І. Фещенко.

 Підготовка науково-педагогічних кадрів здійснюється через магістратуру, аспірантуру, клінічну ординатуру.