Google search

З 1921 року за рішенням Ради Київського клінічного інституту на базі Київського інституту туберкульозу почали працювати постійні курси, присвячені діагностиці і лікуванню туберкульозу. Лекції та семінари на курсах проводили академік Ф.Г. Яновський та професор Л.Я. Епштейн, який згодом став завідувачем кафедри туберкульозу Київського медичного інституту.

З 1934 р. курс лекцій із фтизіатрії читав науковий керівник Київського інституту туберкульозу професор Н.С. Морозовський. За його ініціативою у 1935 році була створена перша в Україні та в системі медичної післядипломної освіти кафедра туберкульозу, яку він очолював до 1953 р. Співробітники кафедри працювали не тільки над підвищенням кваліфікації лікарів, в тому числі і на виїзних курсах, але й проводили значну роботу зі створення мережі протитуберкульозних диспансерів в Україні, здійснювали наукові розробки з питань клініки, діагностики та лікування туберкульозу.

З 1946 р. на кафедрі здійснював підготовку лікарів з туберкульозу кісток і суглобів доцент Б.С.Куценок, а з 1950 року – з фтизіохірургії доцент П.І. Костромін. У різні роки до викладацької роботи на кафедрі залучалися такі загальновідомі хірурги, як М.М. Амосов, Г.Г. Горовенко, І.М. Сліпуха, А.Ф. Піддубний.

Протягом 43 років кафедру очолював видатний організатор боротьби з туберкульозом, директор Інституту туберкульозу  професор О.С. Мамолат. У 1966-1988 рр. кафедру очолював відомий вчений і талановитий педагог професор Б.П. Ященко. У цей період велике значення приділялося розробкам проблем діагностики та лікування туберкульозу у хворих похилого та старечого віку. З цієї проблеми кафедрою підготовлено 20 кандидатів і 1 доктор медичних наук.

З 1989 р. по 2008 р. кафедру очолював видатний вчений, організатор і педагог сучасності професор В.Г. М'ясніков, який також тривалий час суміщав роботу на кафедрі з обов'язками проректора КМАПО, на початку з наукової роботи, а з 1991 р. - з навчально-методичної. З 1989 року колектив кафедри проводив наукові розробки з вивчення особливостей перебігу й лікування туберкульозу легень із супутніми захворюваннями серцево-судинної, ендокринної систем та хронічними неспецифічними захворюваннями легень. З метою підвищення ефективності специфічної хіміотерапії проводилися наукові розробки щодо застосування патогенетичної терапії в комплексному лікуванні хворих на туберкульоз легень.

З часом виникла необхідність реорганізації кафедри, яка відповідала б усім вимогам, що висуваються до сучасного етапу післядипломного навчання. Закордонний досвід розвинених країн має всі переваги об'єднання дисциплін - фтизіатрії і пульмонології. У 2008 р. фахівцями МОЗ України та членами вченої ради НМАПО імені П. Л. Шупика було прийнято рішення про реорганізацію кафедри фтизіатрії (викладання на базі однієї кафедри двох дисциплін - фтизіатрії і пульмонології). У тому ж році на посаду завідувача кафедрою був обраний академік НАМН України, д.мед.н, професор Ю.І. Фещенко. Академік Фещенко Юрій Іванович є головним фтизіатром і пульмонологом України, очолює ДУ «Національний інститут фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського НАМН України», який є клінічною і науковою базою кафедри. З 2008 року тематика наукових досліджень кафедри присвячена вивченню режимів хіміотерапії хворих на туберкульоз легень, які потребують повторного курсу лікування та мають високий ризик наявності мультирезистентного збудника туберкульозу; розробці методу диференційованого лікування хворих бронхообструктивними захворюваннями легень із тяжким перебігом; підвищенню інформативності клініко-функціональних критеріїв діагностики тяжкого перебігу бронхіальної астми та хронічного обструктивного захворювання легень; розробці ефективних стандартних та індивідуалізованих режимів хіміотерапії для лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз легень; вивченню ролі вірусних збудників у перебігу хронічного бронхіту для оптимізації діагностики, лікування та профілактики загострення цієї недуги; дослідженню фізичного стану та якості життя осіб, вилікуваних від саркоїдозу органів дихання, вивченню факторів ризику несприятливого перебігу захворювання та розробці нової технології диференційованого лікування хворих. З 2015 по 2019 рр НПП кафедри вивчали частоту, структуру, клінічні особливості, результати лікування туберкульозу у медичних працівників та надали рекомендації щодо прогнозування ризику їх захворювання на туберкульозЗ 2020 року по теперішній час кафедра виконує ініціативно-пошукову наукову роботу  "Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги

Керівництво кафедри в історичному аспекті:

- Професор Ной Самуілович Морозовський (з 1935 по 1953);
- Доцент Григорій Абрамович  Львович (з 1953 по 1955 р.);
- Професор Федір Адріанович Міхайлов (з 1955 по 1958 р.);
- Професор Олександр Самойлович  Мамолат (з 1958 по 1960 р.);
- Професор Ісай Петрович Лернер ( з 1960 по 1961 р.);
- Професор Євген Дмитрович Петров (з 1962 по 1966 р.);
- Професор  Борис Петрович Ященко (з 1967 по 1989 р.);
- Професор Віктор Георгійович М’ясніков (з 1989 по 2008 р.);
З 2008 року по даний час кафедру очолює академік НАМН України, доктор медичних наук, професор Ю.І. Фещенко.