Search

 • В Інституті працює 3 відділення фтизіатрії (діагностики хіміорезистентного туберкульозу, лікування хіміорезистентного туберкульозу, лікування мультирезистентного туберкульозу), 5 відділень пульмонологічного профілю ( лікування ХОЗЛ у хворих на туберкульоз, лікування інтерстиціальних і обструктивних захворювань, неспецифічних захворювань легень, пульмонології і доказової медицини), 2 хірургічних відділення, 2 педіатричних, консультативна поліклініка. Всього на теперішній час в Інституті фтизіатрії і пульмонології працюють 530 ліжок.
 • Відділення променевої діагностики оснащено сучасним обладнанням: КТ, МРТ, працюють 4 рентгенологічних кабінети, кабінет УЗД.
 • Відділення ендоскопії, де для діагностики залучаються всі сучасні методи діагностики захворювань органів грудної клітки: огляд, забір матеріалу для бактеріологічного дослідження, біопсія лімфатичних вузлів межистіння, легень під контролем рентген-апаратури
 • В інституті працює центральна референс- лабораторія з діагностики туберкульозу. 
 • В умовах мікробіологічної лабораторії виконуються всі сучасні методики виявлення мікобактерії туберкульозу і збудників неспецифічних захворювань легень.
 • Це новітні молекулярно-генетичні та культуральні методи , які в реальному часі дозволяють виділяти збудників  туберкульозу та  інших легеневих захворювань, проводити  тест медикаментозної чутливості   до  протитуберкульозних препаратів та антибіотиків.
 • Відділення імунології і патоморфології, які в складних ситуаціях дозволяють вточнити діагноз або удосконалити схему лікування.
 • На базі кафедри виконуються наступні функціональні дослідження:
 • спірометрія, бодіплетизмографія, імпульсна осцилометрія (ІОС), дослідження сили дихальних м`язів, респіраторного драйву, риноманометрія, електрокардіографія, холтерівський моніторинг електрокардіограми (ЕКГ), добовий моніторинг артеріального тиску (АТ), газоаналіз, тест з 6-хвилинною ходою, кардіореспіраторний навантажувальний тест з газовим аналізом, полісомнографія (ПСГ).
 • В відділеннях хірургії хворим проводять оперативні втручання на сучасному обладнанні різного ступеня складності: відеоторакоскопічні маніпуляції та операції, різні види хірургічних втручань (резекції легень,  торакопластика, бронхоблокація). 
 • Всі ці  можливості дозволяють співробітникам кафедри на високому рівні надавати лікувально-консультативну допомогу хворим на туберкульоз та іншу бронхолегеневу патологію
 • Всі співробітники кафедри атестовані і мають вищу кваліфікаційну категорію з фтизіатрії, пульмонології, алергології.
 • Викладачі кафедри проводять значну лікувальну роботу на базі Національного Інституту фтизіатрії і пульмонології.
 • Кожен рік в поліклініці інституту викладачі кафедри проводяться консультації 800-900 хворим, в стаціонарних відділеннях оглянуті до 1000 хворих.
 • Консультативна робота проводиться і за межами клінічної бази. У всіх медичних закладах міста кожен рік консультується до 1000 тяжких хворих.