Google search

[email protected]
+380506228291

Закінчила Луганський державний медичний університет, педіатричний факультет (в 1993 р.). Аспірантура по фтизіатрії 1999-2002 рр. (очна форма).

Кандидат медичних наук, 2002 р. Тема кандидатської дисертації: “Нові організаційно-методичні підходи до виявлення та профілактики туберкульозу у дітей в умовах промислового регіону в період епідемії” за спеціальністю “фтизіатрія” у спеціалізованій Вченій раді Д 26.552.01 Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

 У 2007 році отримала вчене звання доцента.

Наукова діяльність пов’язана з вивченням особливостей перебігу та ефективності лікування хіміорезистентного туберкульозу в сучасних умовах у різних вікових групах пацієнтів. Кількість опублікованих наукових статей у фахових виданнях  – 92. Кількість навчально-методичних посібників – 8. Кількість патентів на винахід  - 4. Кількість нововведень – 3. Кількість свідоцтв про реєстрацію авторського права на науковий твір – 1.

З 2014 р. по теперішній час доцент кафедри фтизіатрії та пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика. Професійна діяльність пов’язана з консультуванням хворих на бронхолегеневу патологію, диференціальною діагностикою, лікуванням специфічних та неспецифічних запальних процесів органів дихання.

Викладацька діяльність присвячена актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології (читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять). Відповідальна за організацію навчального процесу кафедри.