Search


Зайков Сергій Вікторович
[email protected]
 

Закінчив Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова, лікувальний факультет (в 1983 р.) p з відзнакою. Клінічна ординатура з фтизіатрії в 1983-1985 рр. Аспірантура з фтизіатрії в 1985-1988 рр. (очна форма).

Кандидат медичних наук, 1988 р., доктор медичних наук, 1995 р.

Тема докторської дисертації: «Біофізичні методи дослідження в протитуберкульозних закладах» за спеціальностями «фтизіатрія», «імунологія та алергологія» у спеціалізованій вченій раді Д 26.552.01 Інституту фтизіатрії і пульмонології ім. Ф.Г. Яновського АМН України.

В 1994 р. отримав вчене звання доцента, в 2002 р. – професора кафедри фтизіатрії.

Наукова діяльність пов’язана з діагностикою туберкульозу, алергічних захворювань, імунодефіцитних станів у хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання органів дихання. Кількість опублікованих наукових статей у фахових виданнях – 650. Кількість навчально-методичних посібників – 10. Кількість підручників – 1. Кількість монографій – 5. Кількість інформаційних листів – 5. Кількість раціоналізаторських пропозицій – 28. Кількість патентів на винахід – 8.

З 2014 р. по теперішній час професор кафедри фтизіатрії і пульмонології НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

Професійна діяльність пов’язана з консультуванням та лікуванням хворих на туберкульоз, неспецифічні захворювання органів дихання, алергічні захворювання, імунодефіцитні стани у хворих на туберкульоз та неспецифічні захворювання органів дихання, проведенням диференційної діагностики між туберкульозом та неспецифічними захворюваннями органів дихання.

Викладацька діяльність присвячена актуальним питанням фтизіатрії і пульмонології (читання лекцій, проведення практичних і семінарських занять). Відповідальний за наукову роботу на кафедрі, міжнародну діяльність кафедри.