Google search

[email protected]

Фещенко Юрій Іванович В 1973 році закінчив Київський медичний інститут імені акад. О.О. Богомольця за спеціальністю педіатрія.

З 2008 року працює на посаді завідуючого кафедрою фтизіатрії і пульмонології в НУОЗ України імені П.Л. Шупика.

У 1977 році захистив кандидатську дисертацію на тему "Клинико-иммунологические исследования в комплексной диагностике туберкулеза внутригрудных лимфатических узлов у детей и подростков", а у 1988 році — докторську дисертацію на тему "Эндолимфатическая антибиотикотерапия в комплексном лечении пульмонологических больных". У 1990 році став професором, у 1994 році — обраний членом-кореспондентом, а в 1997 році — дійсним членом (академіком) Академії медичних наук України.

Під керівництвом Ю. І. Фещенка закінчено більш ніж 20 науково-дослідних робіт. Він не раз виступав з програмними науковими доповідями в різних країнах світу на багатьох наукових форумах, присвячених патології легенів. Наукові здобутки академіка Ю. І. Фещенка набули щирокого втілення на теренах лікувально-профілактичних закладів України і продовжують застосовуватися фахівцями різних спеціальностей, які причетні до легеневої патології.

Провідне місце у діяльності академіка Ю. І. Фещенка займають наукові аспекти епідеміології туберкульозу та неспецифічних захворювань легенів, організації та реорганізації і реструктуризації фтизіатричної та пульмонологічної служб країни.

Заслуги академіка Ю. І. Фещенка в розвитку вітчизняної фтизіопульмонології широко визнані в Україні та за її межами. У 1997 р. йому присвоєно почесне звання Заслуженого діяча науки і техніки України. У цьому ж році йому присуджена Державна премія України в галузі науки і техніки, а у 2000 році — премія імені Ф. Г. Яновського Національної Академії Наук України.

На рахунку Фещенка Юрія Івановича більше 800 друкованих робіт.