Google search

Наукова діяльність співробітників кафедри в січні 2022р. - травні 2023 р.

  1. На кафедрі виконується Ініціативно-пошукова НДР «Обґрунтування та розробка алгоритмів діагностики та персоніфікованої терапії хворих на саркоїдоз легень на різних етапах надання медичної допомоги» (№ державної реєстрації 0120U103035, термін виконання 2020-2024 роки); науковий керівник НДР – Фещенко Юрій Іванович, завідувач кафедри, академік НАМН України, д.мед.н., професор.
  2. На кафедрі працює наукова школа з фтизіатрії та пульмонології під керівництвом академіка НАМН України, д.мед.н., професора Фещенка Ю.І.

План роботи наукової школи на 2023 рік

1) Виконання планової НДР кафедри.

2) Участь у національних наукових дослідженнях.

3) Підготовка учнів школи.

4) Публікація статей у фахових національних та закордонних виданнях.

5) Проведення трансферу знань.

6) Міжнародна діяльність.

7) Організація та проведення науково-практичних конференцій.

8) Впровадження результатів наукових досліджень в практичну охорону здоров’я.

9) Участь у діяльності експертних проблемних комісій з спеціальностей «фтизіатрія» та «пульмонологія». 

  1. Співробітниками кафедри організовано та проведено 20 наукових форумів (конгреси, конференції, семінари).
  2. Співробітники кафедри приймають участь у діяльності спеціалізованих вчених рад:

1) Фещенко Ю.І., голова спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 – фтизіатрія, 14.01.27 – пульмонологія та 14.01.29 – клінічна алергологія. 

2) Гуменюк Г.Л., член спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 – фтизіатрія, 14.01.27 – пульмонологія та 14.01.29 – клінічна алергологія. 

3) Зайков С.В., член спеціалізованої вченої ради при ДУ "Національний інститут фтизіатрії і пульмонології імені Ф.Г.Яновського Національної академії медичних наук України" Д 26.552.01 за спеціальностями 14.01.26 – фтизіатрія, 14.01.27 – пульмонологія та 14.01.29 – клінічна алергологія. 

  1. Публікації співробітників кафедри у вітчизняних та закордонних виданнях: 90 робіт.
  2. Видання підручника з грифом МОН України:

1) Бабаджан В.Д., Кузнецова Л.В., Кравчун П.Г., Курченко А.І., Гавриленко Т.І., Залюбовська Ольга І., Зайков С.В. та ін. Клінічна та лабораторна імунологія. Підручник для здобувачів вищої медичної освіти, магістрів технології медичної діагностики та лікування, лікарів, які проводять цикли підвищення кваліфікації у ВМЗ (факультетах) ІУ рівня акредитації та ВМЗ післядипломної освіти (у 2 томах). Видання друге, перероблене і доповнене. За ред. В.Д. Бабаджана, Л.В. Кузнецової, П.Г. Кравчуна, А.І. Курченка. – Київ: МЕДПРИНТ, 2022. – 752 с. та 600 с. ISBN 978-617-95220-1-7 ISBN 978-617-95220-2-4 (том 1) ISBN 978-617-95220-3-1 (том 2)

 

 

  1. Співробітники кафедри протягом прийняли участь з 267 доповідями у онлайн та оффлайн форматах у роботі вітчизняних та міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, круглих столах, засіданнях, стажуваннях, тренінгах, майстер-класах тощо
  2. Найбільш вагомі наукові результати, отримані співробітниками кафедри:

   - розробка та впровадження нових методів діагностики та лікування саркоїдозу органів дихання;

   - впровадження нових методів діагностики та лікування бронхообструктивних захворювань;

   - впровадження нових методів діагностики та лікування СOVID-19;

   - впровадження нових методів діагностики та лікування респіраторних алергічних захворювань;

   - впровадження нових методів лікування лікарсько-стійкого туберкульозу легень та ко-інфекції ТБ/ВІЛ/СНІД.