Google search

Серденко Богдан Богданович

Кандидат медичних наук, доцент кафедри.

Закінчив медичний факультет Ужгородського Національного університету у 2004 році. З 2004 по 2006 навчався у інтернатурі та магістратурі за спеціальністю «Дитяча хірургія» на кафедрі дитячої хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика під керівництвом д.мед.н., професора Данилова О.А. З 2006 по 2009 роки навчався в аспірантурі на кафедрі торакальної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика. З 2006 року працював лаборантом, а потім старшим лаборантом кафедри торакальної хірургії НМАПО імені П.Л. Шупика.

У 2010 році успішно захистив кандидатську дисертацію «Закрита торакальна травма у дітей. Клініка, діагностика, лікування» під керівництвом д. мед. н, професора Сокура П.П.

У 2011 році обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії. З 2016 року - доцент кафедри. Автор 15 наукових статей, співавтор 7 патентів на корисну модель та 1 патенту на винахід.

Відповідальний за наукову роботу кафедри.

Напрямки наукової роботи на кафедрі: вроджені вади серця у дітей, мініінвазивні та косметичні хірургічні техніки лікування вроджених вад серця.