Google search

доктор медичних наук, старш. наук. співр., професор кафедри.

Закінчив у 1994 році Київський медичний інститут ім. О.О. Богомольця.

1994-1996 р. – інтернатура по хірургії.

1997-2003 р. - лікар-хірург Інституту серцево-судинної хірургії АМН України.

2003-2006 р. - старший науковий співробітник ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

2006-2011 р. - провідний науковий співробітник ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України».

З 2012р. обраний за конкурсом на посаду доцента кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії.

У 2006 р. захистив кандидатську дисертацію на тему «Реконструкція вихідного тракту правого шлуночка при операції Росса». У 2018 р. — докторську дисертацію на тему «Хірургічне лікування аортальних вад у дітей: операція заміни аортального клапана легеневим аутографтом».

З 2018 р. - доктор медичних наук.

Автор 87 наукових робіт, співавтор 8 патентів на корисну модель.

Основні напрямки навчально-методичної та лікувальної діяльності: завуч кафедри, хірургія вроджених вад серця у дітей, в тому числі хірургія аортального клапана, малоінвазивна кардіохірургія, комплексний підхід до лікування дорослих з вродженими вадами серця.