Google search


Завідувач кафедри
: член-кореспондент НАМН України, заслужений діяч науки і техніки України, д. мед. н., професор Руденко Надія Миколаївна, лікар кардіоревматолог дитячий вищої категорії, заступник директора з наукової роботи кардіологічного профілю ДУ «Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України

Руденко Н.М. створила школу дитячих кардіологів в Україні, постійно займається підвищенням їх кваліфікації та професійного рівня шляхом проведення науково-практичних семінарів і конференцій в регіонах країни, навчання кардіологів на робочому місці в Центрі дитячої кардіології та кардіохірургії. З 2011року є завідувачем кафедри дитячої кардіології та кардіохірургії.

Під керівництвом Руденко Н.М. в 2003 році розпочата і успішно розвивається програма пренатальної діагностики вроджених вад серця, що дозволило удосконалити систему надання високоспеціалізованої кардіологічної і кардіохірургічної допомоги новонародженим, проводиться виконання науково-дослідних робіт по розробці нових сучасних методів діагностики і лікування складних та критичних вроджених вад серця у новонароджених і немовлят. Впровадження результатів наукових досліджень в практику охорони здоров’я сприяло покращенню ранньої діагностики вроджених вад розвитку серцево-судинної системи та результатів їх хірургічної корекції.

Руденко Н.М. автор більше 250 наукових робіт, в т. ч. 3 монографій та 8 патентів на винахід. Своєю багаторічною сумлінною працею, зразковим виконанням службових обов’язків Руденко Н.М. внесла вагомий внесок в розвиток системи охорони здоров’я України, нагороджена «Орденом княгині Ольги» ІІІ ступеня.