Google search

Перелік рекомендованої літератури з дитячої оториноларингології

 1. Гуляр С.А., Косаковский А.Л. Применение БИОПТРОН-ПАЙЛЕР-света в медицине: Учебно-методическое пособие. Издание 2-е, дополненное. – Киев: Изд-во ИФБ НАН Украины и НМАПО МЗ Украины, 2011. – 256 с.
 2. Етмоїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, А.Л.Косаковський [та ін. І.А.Косаківська…].-К.: Логос, 2013.- 213 с.
 3. Евдощенко Е.А., Косаковский А.Л. Нейросенсорная тугоухость.- К.: Здоров'я, 1989.- 110 с.
 4. Заболотна Д.Д., Рауцкіс П.А., Березнюк В.В. [та ін. І.А.Косаківська…]; за ред. А.А.Лайка. Гіпертрофія глоткового мигдалика та хронічний аденоїдит. - К., Логос, 2010. – 146 с.
 5. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Косаковський А.Л., Мостова Т.С. Клінічна анатомія, фізіологія та методи обстеження ЛОР-органів: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-240 с.
 6. Заболотний Д.І., Лайко А.А., Мельников О.Ф., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Сегал В.В., Косаківська І.А.. Гіпертрофія лімфаденоїдної тканини глотки.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 7. Заболотний Д.І., Тімен Г.Е., Лайко А.А., Батюк Д.Ф., Писанко В.М., Паламар О.І., Чубко С.П.. Ангіофіброма основи черепа.– К.: Логос, 2011. – 144 с.Історія хірургії дитячого віку України: навч. посіб. / [О. К. Толстанов, Ю. В. Вороненко, В. Ф. Рибальченко … А. Л. Косаковський… та ін.]; за ред. О. К. Толстанова, Ю. В. Вороненка, В. Ф. Рибальченка, А. Ф. Левицького, А. А. Переяслова, П. С. Русака. – Тернопіль: ТДМУ, 2012. – 432 с.
 8. Косаковский А.Л. Етіологія, клініка, діагностика, лікування і профілактика хронічного рубцевого стенозу гортані і трахеї у дітей: Навч. посібник.-Київ, 1998.-152 с.
 9. Косаковський А.Л., Лайко А.А., Синяченко В.В. Комплексне лікування дітей з гострим стенозуючим ларинготрахеобронхітом: Навчально-методичний посібник.-К.:КМАПО, 2003.-19 с.
 10. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Михайлов О.Б. Ендоназальні кортикостероїди: Навч. посібник.-Львів: Видавництво Мс, 2005.-56 с.
 11. Косаковський А.Л., Шидловська Т.А. , Лайко А.А. , Синяченко В.В. , Бредун О.Ю. , Косаківська І.А. , Куреньова К.Ю. ."Сурдологія" збірник тестових завдань: Навчальний посібник.- К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 292 с.
 12. Косаківська І.А., Косаковський А.Л., Лайко А.А. Деформація перегородки носа у дітей. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2010. – 160 с.
 13. Лайко А.А. Дитяча оториноларингологія: Підручник. – К.: Логос, 2008.  – 703 с.
 14. Лайко А.А.. Невідкладна допомога в дитячій оториноларингології: Навч. посібник.-К.: Здоров'я, 1997, -256 с.
 15. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л. Історія дитячої оториноларингології в Україні.- К.: Логос, 2009.-88 с.
 16. Лайко .А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В.. Обсяг і методики обстеження об’єктивного статусу дітей з ЛОР-патологією: Навч. посібник.- К.: Логос, 2000.-137 с.
 17. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Синяченко В.В.. Особливості клінічної анатомії ЛОР органів у дітей: Навч. посібник.-К.: Логос, 2002.-116 с.
 18. Лайко А.А., Заболотный Д.И., Лайко В.А.. Рецидивирующий средний отит.- К.: Логос, 2001.-149 с.
 19. Лайко А.А., Мостова Т.С., Літвіненко Л.І.. Хронічний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.: Логос, 2003.-237 с.
 20. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Горішній І.І. Секреторний середній отит: Навч.-метод. посібник.-К.:Логос, 2006.-120 с.
 21. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Мостова Т.С., Гладуш Ю.І. Довідник з дитячої отології: Навч. посібник.-К.:Логос, 2004.-152 с.
 22. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Шидловська Т.А., Заболотна Д.Д., Шух Л.А. Дитяча оториноларингологія: Довідник.-К.:Логос, 2006.-350 с.
 23. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Синяченко В.В., Шух Л.А. Довідник із захворювань верхніх дихальних шляхів у дітей: Навч. посібник для лікарів-інтернів.-К.:Логос, 2005.-176 с.
 24. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Ткаліна А.В., Лайко В.А., Шух Л.А. Аденоїдні вегетації та аденоїдити.-К.:Логос, 2006.-172 с.
 25. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Рауцкіс П.А., Кулик Я.М., Заболотна Д.Д., Плаксивий О.Г., Шух Л.А. Гіпертрофія глоткового мигдалика.-К.:Логос, 2010.-168 с.
 26. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Березнюк В.В., Качала Л.М., Молочек Ю.А. Інтубація та трахеостомія.– К.: Логос, 2007. – 150 с.
 27. Лайко А.А., Заболотний Д.І.. Дитяча амбулаторна оториноларингологія: Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2005. – 458 с.
 28. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Косаковський А.Л., Бредун О.Ю.. Хронічний верхньощелепний синуїт у дітей.– К. – 2007. – 224 с.
 29. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Самосюк І.З., Ткаліна А.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А., Калуцький І.В.. Фізіотерапія в дитячій оториноларингологія: Навчальний посібник.– К.: Логос, 2012. – 500 с.
 30. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Мельников О.Ф., Гавриленко Ю.В., Заболотна Д.Д., Молочек Ю.А., Шух Л.А. Запалення слухової труби у дітей.– К.: Логос, 2009. – 176 с.
 31. Лайко А.А., Заболотний Д.І., Дячук В.В., Заболотна Д.Д., Шух Л.А., Хоцяновський К.А. Папіломатоз гортані та трахеї у дітей.– К.: Логос, 2010. – 104 с.
 32. Лайко А. А., Косаковський А. Л., Заболотна Д. Д. [та ін.] Дитяча оториноларингологія: Національний підручник. – К.: Логос, 2013. – 576 с.
 33. Медицина невідкладних станів: Швидка і невідкладна медична допомога: підручник/ І.С.Зозуля, А.В.Вершигора, В.І.Боброва, … І.А.Косаківська, А.Л.Косаковський, … та ін.; за ред. проф. І.С.Зозулі. – К.: ВСВ «Медицина», 2012. – 728 с.
 34. Патон Б. Є. Тканесохраняющая высокочастотная электросварочная хирургия: атлас./ Под ред. Б. Е. Патона и О. Н. Ивановой; (Р. А. Абызов,… И. А. Косаковская, А. Л. Косаковский…). – К.: НВП «Видавництво «Наукова думка» НАН України», 2009. –  200 с.
 35. Сфеноїдит / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, В.В.Березнюк [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 155 с.
 36. Фронтит / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, А. Л. Косаковський [та ін.]. – К.: Логос, 2012. – 156 с.
 37. Хронічний фарингіт: (катарал., гіпертроф., атроф.) / А.А.Лайко, О.Ф.Мельников, А.С.Журавльов [та ін.]. – К.: Логос, 2011. – 140 с.
 38. Хронічний риніт: (катарал., гіпертроф., атроф.) / А.А.Лайко, Д.І.Заболотний, Г.І.Гарюк [та ін. ]. – К.: Логос, 2011. – 148 с.
 39. Шидловська Т.В., Шидловська Т.А., Косаковський А.Л. Діагностика та лікування сенсоневральної приглухуватості: Навчальний посібник. – К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2008. – 432 с.
 40. Шидловська Т.А., Косаковський А.Л.. Актуальні питання фоніатрії: Навчальний посібник. – К.: НМАПО імені П.Л.Шупика, 2007. – 232 с.
 41. Шидловська Т.А. Функціональні порушення голосу. – К.: Логос, 2011. – 523 с. .
 42. Шидловська Т.В. Сенсоневральна приглухуватість: / Т.В.Шидловська, Д.І.Заболотний, Т. А. Шидловська — К.: Логос, 2006.— 752 с.
 43. Вазомоторний риніт / А. А. Лайко, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський [та ін.]. Монографія. – К.: Логос, 20 – 175 с.
 44. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2014 рік, 2015. – 133 с.
 45. Гострий та хронічний ларингіт / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, В. В. Синяченко, А. Л. Косаковський [та ін.]. Навчально-методичний посібник. – К.: Логос, 2015. – 183 с.
 46. Збірник тестових завдань з дитячої оториноларингології / А. Л. Косаковський, А. А. Лайко,  В. В. Синяченко [та ін.]. Навчальний посібник для інтернів та лікарів-слухачів медичних вищих навчальних закладів післядипломної освіти. – К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2015. - 252 с.
 47. Косаковская И. А. Тонзиллопластика / И. А. Косаковская // Оториноларингология. Восточная Европа, № 3(16), 2014. – С. 16-20.
 48. Голубчиков М. В., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2015 рік, 2016. –    125 с.
 49. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б. Середній отит. Міні-атлас. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2016. – 50 с.
 50. Алергічний риніт у дітей / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова […А. Л. Косаковський, … І.А.Косаківська…]. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 216 с.
 51. Хронічний риніт у дітей: диференційна діагностика, принципи лікування та профілактика / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Охотнікова, А. В. Ткаліна, А. Л. Косаковський, Ю. В. Мінін, Д. Д. Заболотна, В. В. Березнюк, О. М. Науменко, О. В. Ковтуненко, В. В. Синяченко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, Ю. В. Гавриленко, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська, О. І. Усова, О. В. Шарікадзе. Монографія. – К.: Логос, 2016. – 215 с.
 52. Діагностика та лікування хвороб зовнішнього вуха у дітей / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, А. В. Ткаліна, Л. А. Шух // — К.: Логос, 2016 — 92 с.
 53. Заболотько В. М., Косаковський А. Л., Руденко Н. Г., Руденко О. В. Довідник. Отоларингологічна допомога дітям 0-17 років включно, що перебувають під наглядом у закладах охорони здоров’я сфери управління МОЗ України за 2016 рік, 2017. – 156 с.
 54. Хронічний риносинусит у дітей, викликаний внутрішньоклітинними збудниками. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Ю. І. Гладуш, Л. А. Шух, К. А. Хоцяновський, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич, О. Ю. Бредун, М. В. Непритворний. – К.: Логос, 2017. – 183 с.
 55. Дитяча отологія /під ред. А. Л. Косаковського, Ф. Б.. Юрочка //В. Домка, Л. Клембуковський, М. Черкес, І. Косаківська, В. Синяченко, Ю. Межвінський, Е. Фішман, О. Бредун, О. Покора, В. Шкорботун, Я. Шкорботун, М. Таран, Б. Миронюк, М. Хоменко. Навчально-методичний посібник. – Львів: Мс, 2017. – 288 с.
 56. Гострий риносинусит у дітей. Монографія /А. А. Лайко, Д. І. Заболотий, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, І. А. Косаківська, Н. Ю. Юревич. – К.: Логос, 2017. – 174 с.
 57. Хвороби зовнішнього вуха у дітей. Клініка, діагностика та лікування / А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Березнюк, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. А. Косаківська // — К.: Логос, 2017 — 96 с.
 58. Історія кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика /А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, В. В. Синяченко, Ю. В. Гавриленко. – К.:Логос, 2018. – 102 с.
 59. Лайко А. А., Заболотний Д. І., Борисенко О. М., Сребняк І. А., Мельников О. Ф., Науменко О. М., Березнюк В. В., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Косаківська І. А., Гавриленко Ю. В., Ткаліна А. В., Шух Л. А., Юревич Н. О. Хронічні хвороби середнього вуха. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 326 с.
 60. Лайко А. А., Заболотна Д. Д., Синяченко В. В., Гавриленко Ю. В. Обсяг і методики обстеження обєктивного статусу дітей з ЛОР-патологією. Навч.-метод. посібник. – К.: Логос, 2018. – 170 с.
 61. Етіологія, патогенез, клініка та лікування хвороб клиноподібної пазухи / Д. І. Заболотний, А. А. Лайко, О. М. Науменко, О. М. Гончарук, Д. Д. Заболотна, А. В. Ткаліна, Ю. В. Гавриленко, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, І. Р. Цвірінько, Е. Р. Ісмагілов // — К.: Логос, 2018 — 162 с. (НМП)
 62. Косаковський А., Юрочко Ф., Копанська Д. «Комп’ютерна томографія носа та приносових пазух. Практика оториноларинголога. : Львів.: Видавництво «МС», 2019. – 72 с.
 63. Косаковський А. Л., Лайко А. А., Косаківська І. А., Синяченко В. В., Бредун О. Ю., Гавриленко Ю. В., Сапунков О. Д., Мощич О. П. Дитяча оториноларингологія. Збірник тестових завдань: навчальний посібник. -К.: НМАПО імені П. Л. Шупика, 2019. -272 с.
 64. Косаковський А.Л., Юрочко Ф.Б., Копанська Д. Б. Середній отит. Атлас. Видання друге, доповнене. - К.: НМАПО імені П.Л. Шупика, 2020. – 76 с.
 65. А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, О.Ф. Мельников, Г.І. Гарюк, В.В. Кіщук, Л. М. Руденко, Т. М. Осадча, І. В. Березнюк, Л. А. Шух Хвороби ЛОР-органів у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. — Вінниця «Твори», 2020 — 169 с. (Монографія)
 66. А. А. Лайко,  Ю. В. Гавриленко, В. В. Березнюк, Т. М. Осадча Діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу. — К.: Логос, 2020 — 142 с. (НМПосібник)
 67. А. А. Лайко, А. Л. Косаковський, Ю. В. Гавриленко, О. І. Яшан, В. В. Синяченко, В. В. Кіщук, І. А. Косаківська, Л. А. Шух, Н. О. Юревич, Т. М. Осадча. Ендоскопічна хірургія верхніх дихальних шляхів у дітей. Навч.-метод. посібник. — К.: Логос, 2020. — 130 с.
 68. Лайко А. А. Роль патології слухової труби у розвитку захворювань середнього вуха / А. А. Лайко, Ю. В. Гавриленко, О. М. Борисенко, В. В. Березнюк // — Вінниця «Твори», 2020— 169 с.
 69. Дитяча ринологія. Навч.-метод. посібник / під ред. Ф. Юрочка, А. Косаковського, В. Шкорботуна. — Львів: Мс, 2020. — 288 с., іл.
 70. А. А. Лайко, Д.І. Заболотний, Ю. В. Гавриленко, О. І. Яшан, Д. Д. Заболотна, А. Л. Косаковський, Т.А. Шидловська, К.Ю. Куреньова, В. В. Синяченко, І. А. Косаківська, А.В. Ткаліна, Т.М. Осадча, Л.А. Шух. Гострі неспецифічні хвороби гортані. Монографія. – Вінниця, ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – 235 с.
 71. А. А. Лайко, Д.І. Заболотний, О.М. Борисенко, Ю. В. Гавриленко, О. І. Яшан, А. Л. Косаковський, В. В. Синяченко, Д. Д. Заболотна, І. В. Березнюк, І. А. Косаківська, Н. О. Юревич. Сучасні методи діагностики та мікрохірургії хвороб вуха у дітей. Навч.-метод. посібник. — К.: Логос, 2021. — 212 с.
 72. Тонзиліт (хронічний, рекурентний, рецидивуючий): просто про складне. Монографія / А.Л. Косаковський, С. А. Левицька – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля» - 2021. – 188 с.
 73. Дитяча оториноларингологія: Національний підручник, друге доповнене видання //А.А. Лайко, Д.Д. Заболотна, О.М. Борисенко, Ю.В. Гавриленко, В.В. Синяченко, С.М. Тимчук, І.А. Косаківська, В.В. Сегал , Л.А. Шух; за ред. проф. А. А. Лайка// — Вінниця, ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2021. – 596 с.
 74. Консервативне лікування в оториноларингології дитячого віку /А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, В. В. Синяченко, Ю. В. Гавриленко, Д.Д.Заболотна, О. В. Ковтуненко, О. І. Яшан, А. В. Ткаліна, Т.М. Осадча, Л. А. Шух. Навчально-методичний посібник. – Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2022. - 240 c.
 75. Запалення та гіпертрофія язикового мигдалика /А. А. Лайко, Д. І. Заболотний, Ю. В. Гавриленко, , О. І. Яшан, Д.Д.Заболотна, В. В. Синяченко, А. В. Ткаліна, Т.М. Осадча, Л. А. Шух. Монографія.- Вінниця: ТОВ "Меркьюрі-Поділля", 2022. - 136 c.