Google search

Адреса електронної пошти: [email protected].
Освіта: Вінницький медичний інститут імені М. І. Пирогова за спеціальністю «Педіатрія» (1993).
Кваліфікація: дитячий отоларинголог, отоларингологлікар вищої категорії, доктор медичних наук (2019), член Асоціації дитячих оториноларингологів України, Української Асоціації отіатрів, отонейрохірургів і отоневрологів, Українського наукового  медичного товариства оториноларингологів, учасник Зальцбурзького семінару з отоларингології, Weill Medical College of Cornell University, Австрія, 2007, 2010рр., стажування в Австрійській клініці Vienna Health Association «Krankenhaus Heitzing mit Neurologischem Zentrum Rosenhugel» (2013).

Професійна діяльність: лікар-інтерн дитячий отоларинголог (1993-1996),  лікар-ординатор ЛОР-відділення Національної дитячої спеціалізованої лікарні «ОХМАТДИТ» м. Києва (1996-2012); аспірант (2009-2011), асистент (2012-2018), доцент (2018-2021) кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з жовтня 2022 року – професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Наукова діяльність: у 2011 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Клініко-лабораторне обґрунтування тактики лікування дітей, хворих на запалення слухової труби», в 2019 році захистив докторську дисертацією на тему “Клініко-лабораторна діагностика та лікування хронічних хвороб глотки у дітей, хворих на цукровий діабет 1-го типу (клініко-експериментальне дослідження)”.

Автор і співавтор 237 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних виданнях, у тому числі є співавтором Національного підручника «Дитяча оториноларингологія», 15 навчально-методичних посібників, 16 монографій, 7 патентів на винаходи та корисні моделі України, 7 галузевих впроваджень.

Основні наукові розробки: діагностика та лікування запалення слухової труби у дітей, ринологія, удосконалення та розробка нових методів ранньої діагностики та лікування захворювань лімфоепітеліальних структур глотки у дитячому віці, розробка нових оториноларингологічних інструментів.

Викладацька діяльність: з грудня 2012 року - асистент (2012-2018), доцент (2018-2021) кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з жовтня 2022 року – професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.