Google search

Адреса електронної пошти: [email protected].

Освіта: Кримський медичний інститут «Педіатрія» (1990).

Кваліфікація: дитячий отоларинголог, лікар вищої категорії, доктор медичних наук, професор, секретар Асоціації дитячих оториноларингологів України.

Професійна діяльність: лікар-інтерн дитячий отоларинголог (1990-1991), клінічний ординатор (1999-2001), аспірант (2001-2004), асистент (2004-2010), доцент (2010) кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з лютого 2021 року – доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.

Наукова діяльність: в 2004 році захистив кандидатську дисертацію на тему «Експериментально-клінічне обгрунтування застосування препаратів тималін та амізон при хронічному верхньощелепному синуїті у дітей», в 2020 році захистив докторську дисертацію на тему “Хірургічне та консервативне лікування дітей з патологією піднебінних мигдаликів (клініко-лабораторне обгрунтування та оцінка ефективності нових підходів)”. Автор більше 100 наукових робіт у вітчизняних і зарубіжних виданнях, в тому числі 3 монографій, 6 патентів на корисні моделі.

Основні наукові розробки: ринологія, розробка нових методів діагностики та лікування ЛОР-захворювань.

Викладацька діяльність: з 17 жовтня 2004 року по 05 лютого 2010 року – асистент,  з 06 лютого 2010 року по 2021 рік - доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національної медичної академії післядипломної освіти імені П. Л. Шупика, а з лютого 2021 року – доцент кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика.