Google search

Кафедра заснована в 1979 році при Київському державному інституті удосконалення лікарів.

Значна роль у становленні кафедри, її наукового потенціалу належить заслуженому лікарю України, професору Є. В. Коханевич, яка після закінчення Вінницького медичного інституту в 1954 р. протягом 7 років працювала районним акушером-гінекологом і головним лікарем лікарні Дунаєвецького району Хмельницької області. В 1964 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: “Цервікоскопія в діагностиці передпухлинних станів та початкових стадій раку шийки матки”. У 1963–1969 рр. Є. В. Коханевич працювала молодшим науковим співробітником, а в 1969–1979 рр. — старшим науковим співробітником Київського інституту рентгенрадіології та онкології. В 1972 р. вона захистила докторську дисертацію на тему: “Світлова та флюоресцентна кольпоцервікоскопія, гістохімічні та цитогенетичні паралелі в діагностиці передпухлинних станів і раку шийки матки”. В 1980 р. очолила кафедру акушерства та гінекології № 3 Київського державного інституту удосконалення лікарів. Є. В. Коханевич — заслужений лікар України, заслужений винахідник СРСР, автор 292 наукових праць, 11 винаходів, 25 раціоналізаторських пропозицій. Під керівництвом Коханевич Є.В. захищено 27 кандидатських та 2 докторські дисертації.

Подальші прогресивні зміни в розвитку кафедри відбулися в 2005 році, після призначення нового завідувача кафедри, доктора медичних наук, професора В. В. Камінського.
Після закінчення в 1985 році Вінницького медичного інституту імені М. І. Пирогова, протягом 8 років працював лікарем - ординатором у пологовому будинку № 1 м. Вінниці. З 1988 року по 1992 рік навчався в заочній аспірантурі в ІПАГ НАМН України, захистив кандидатську дисертацію на тему: «Перебіг вагітності та пологів у жінок, що перервали першу вагітність штучним абортом». З 1994 року по 1997 рік працював асистентом кафедри акушерства та гінекології № 1 Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. У 1997-1999 рр. був докторантом кафедри акушерства та гінекології № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця . У 1999 році захистив докторську дисертацію на тему: «Пізні гестози».

З 2000 року працював доцентом кафедри акушерства та гінекології № 2 КМАПО імені П. Л. Шупика, був куратором лікувальної роботи кафедри та підготовки лікарів - інтернів.

У 2002 році кафедру перейменовано на кафедру акушерства, гінекології та репродуктології КМАПО імені П. Л. Шупика, в цьому ж році В. В. Камінський переведений на посаду професора цієї ж кафедри, а вже з березня 2005 року - очолив кафедру. З 2005 року призначений головним спеціалістом МОЗ України, а з 2006 року - головним спеціалістом УОЗ м. Києва з акушерства та гінекології.
Професор В. В. Камінський член спеціалізованої вченої ради НУОЗУ імені П. Л. Шупика по захисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю "Акушерство, гінекологія і анестезіологія", є членом Президії Асоціації акушерів-гінекологів України , консультантом МОЗ України , координатором проектів «Попередження перинатальної трансмісії ВІЛ», нагороджений почесною грамотою Кабінету Міністрів України за вагомий особистий внесок у забезпечення розвитку медичної освіти і науки та багаторічну працю. Автор понад 200 наукових публікацій. Під керівництвом В. В. Камінського впроваджено новий, сучасний напрямок наукової діяльності кафедри: дослідження факторів безпліддя та перинатальних ускладнень у хворих з порушеннями репродуктивної функції з метою удосконалення та розробки ( оптимізації ) стандартів діагностики і лікування зазначених патологій. Професор Камінський  В.В. 16 вересня 2021 року отримав почесне звання академіка НАМН України.