Google search

В 2017 році на кафедрі акушерства, гінекології та перинатології було затверджено і розпочато виконання  НДР на тему: «Актуальні аспекти охорони репродуктивного здоров’я жінок, прегравідарної підготовки та пренатальної діагностики в сучасних умовах»,

№ державної реєстрації: 0117U006095

Дата ухвалення Вченою радою НМАПО імені П. Л. Шупика:

витяг з протоколу № 5 від 26.04.2017

Роки виконання: 2017-2025.

Мета наукових досліджень: розробка та широке впровадження в Україні лікувально-діагностичних заходів щодо охорони репродуктивного здоров’я жінок, прегравідарної підготовки та пренатальної діагностики.

  1. Pedachenko N. The effect of gastric sleeve resection on menstrual pattern and ovulation in premenopausal woman with classes III-IV obesity. Obesity Surgery (2021)
  2. Pedachenko N. On the use of sex steroids in woman during the COVID-19 pandemic. Reproductive endocrinology №58 (2021)
  3. Goncharuk N.P. Knowledge Management System in Pharmaceutical Healthcare Sector: A Conceptual Research. Journal of Pharmaceutical Research International, 290-297 (2021)
  4. Жилка Н.Я., Щербінська О.С. Інтеграція послуг з акушерства та гінекології на рівень первинної медичної допомоги в Україні. Репродуктивне здоров’я жінки №4(49) 2021.
  5. Жилка Н.Я. Щербінська О.С. Стан репродуктивного здоров’я жінок в Україні. Репродуктивная Эндокринология. 2021. — № 4 (60)
  6. Щербінська О.С. The priority directions of integration of obstetrical and gynecological care to the female population of Ukraine at the primary level. Wiad lek. 2021;74(3 cz 2) (2021)
  7. Гурженко О.Ю. Місце дулоксетину в консервативній терапії стресового нетримання сечі у жінок та чоловіків. Науково-практичний журнал “Здоров'я чоловіка” («Health of men» 2021, №1 (76))
  8. Гурженко О.Ю. Особливості діагностики порушення сексуальної функції жінок у перименопаузальному віці. Матеріали науково-практичної конференції «Урологія, андрологія, нефрологія – досягнення, проблеми, шляхи вирішення», м. Харків, 9-10 вересня 2021