Google search

ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ

Тривалість - 3 навчальних роки. Навчання проводиться у вигляді заочних та очних циклів, що проходять на базах кафедри. Лікарі-інтерни повністю забезпечені навчально-методичними матеріалами. Проводяться семінарські та практичні заняття з безпосередньою участю лікарів-інтернів у консультативному, діагностичному та лікувальному процесах під пильним керівництвом співробітників кафедри та лікарів баз кафедри.

 ТЕМАТИЧНЕ УДОСКОНАЛЕННЯ

Цикли тематичного удосконалення проводяться за різними напрямами на всіх базах кафедри. Цикли весь час удосконалюються, розробляються нові, що відповідають сучасним вимогам надання висококваліфікованої медичної допомоги.

Співробітники кафедри є авторами та співавторами підручників, методичних рекомендацій, рекомендацій для практикуючих лікарів, посібників.

Перелік основних джерел літератури (підручники, навчально-методичні посібники), які рекомендовані для вивчення слухачами циклів спеціалізації «Акушерство та гінекологія» 

 1. Закон України «Про вищу освіту» - http://zakon4.rada.gov.ua.
 2. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я» Наказ МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117.
 3. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 2015 – http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-п.
 4. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №1254 від 22.06.2021 «Про затвердження Положення про інтернатуру», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 року за №1081/36/36703.
 5. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG) – https://ihed.org.ua/wpcontent/uploads/2018/10/04_2016_ESG_2015.pdf
 1. Верховна Рада України: rada.gov.ua
 2. Міністерство охорони здоров'я України: www.moz.gov.ua
 3. Кабінет Міністрів України: www.kmu.gov.ua
 4. Всесвітня організація охорони здоров'я: www.who.int
 5. Міжнародний веб-сайт (Health Rights): http://www.health-rights.org
 6. Фундація медичного права та біоетики України: medicallaw.org.ua
 7. World Association for Medical Law: wafml.memberlodge.org
 8. World Medical Association: www.wma.net
 9. Закон України «Про вищу освіту»
 10. Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. Випуск 78 «Охорона здоров'я» Наказ МОЗ України від 29 березня 2002 року № 117.
 11. Перелік галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 2015
 12. Наказ Міністерства охорони здоров’я України №1254 від 22.06.2021 «Про затвердження Положення про інтернатуру», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 серпня 2021 року за №1081/36/36703.
 13. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG)
 14. European Training Requirementsin Obstetrics and Gynaecology. UEMS Section Obstetricsand Gynaecology / European Board and College of Obstetrics and Gynaecology. Standing Committeeon Trainingand Assessment. Version 2018
 15. https://www.dec.gov.ua/cat_mtd/galuzevi-standarti-ta-klinichni-nastanovi/
 16. http://www.drlz.com.ua/
 17. https://www.who.int/ru
 18. https://www.gfmer.ch/Guidelines/Obstetrics_gynecology_guidelinesTemplate.htm
 19. https://www.cochrane.org
 20. https://www.acog.org
 21. https://www.ebcog.org
 22. https://www.uptodate.com
 23. https://www.online.lexi.com