Google search

 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.104 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Козаченко Вікторії Валентинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія») 

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 16.11.2022 (протокол № 8) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Козаченко Вікторії Валентинівни на тему «Профілактика передчасних пологів у жінок із ретрохоріальною гематомою в І триместрі вагітності» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д.мед.н. Вдовиченко Ю.П., професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика) у складі:

Голова ради:

1) Романенко Тамара Григорівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології; НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник., провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: 13 січня 2023 р. о 12:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                    файл підпису    .p7s     .pdf

Відгук опонента 1         файл підпису     .asice  .pdf

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2  файл підпису  p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.107 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Балана Ігоря Георгійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 21.12.2022 (протокол № 10) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Балана Ігоря Георгійовича на тему «Особливості хірургічного лікування рецидивної пілонідальної кісти крижово-куприкової ділянки» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія», науковий керівник – д.мед.н. Фелештинський Я. П., завідувач кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика) у складі:

Голова ради:

1) Саволюк Сергій Іванович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Сорокін Богдан Вікторович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри онкології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Ватаманюк Володимир Федорович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії і проктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Лаврик Андрій Семенович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова» НАМН України;

5) Пойда Олександр Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії №1 Національного медичного університету ім. О. О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: 07 лютого 2023 о 12:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису    .p7s     .pdf

Відгук опонента 1         файл підпису   .pdf

Відгук опонента 2         файл підпису  .pdf   .asice

Рецензія рецензента 1  файл підпису  pdf

Рецензія рецензента 2  файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.108 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мітюрєва Дмитра Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 21.12.2022 (протокол № 10) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Мітюрєва Дмитра Сергійовича на тему «Оптимізація тактики інтенсивної терапії при масивних післяпологових кровотечах» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія», науковий керівник – д. мед. н. професор Лоскутов О. А., завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Галушко Олександр Анатолійович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Недашківський Сергій Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Марков Юрій Іванович, кандидат медичних наук, доцент анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Лісний Іван Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення анестезіології та інтенсивної терапії Національного інституту раку;

5) Черній Володимир Ілліч, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії Державної наукової установи «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини Державного управління справами».


Захист дисертації відбудеться: 23 січня 2023 р. о 12:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису    .p7s     .pdf

Відгук опонента 1        файл підпису  asice

Відгук опонента 2        файл підпису .asice  .pdf

Рецензія рецензента 1  файл підпису  asice  pdf

Рецензія рецензента 2  файл підпису  asice  pdf

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.109 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Харенка Юрія Олександровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Серцево-судинна хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 21.12.2022 (протокол № 10) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Харенка Юрія Олександровича на тему «Порівняння різних методів захисту міокарда при хірургічному лікуванні мітральних вад серця в умовах штучного кровообігу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Серцево-судинна хірургія», науковий керівник – д. мед. н. професор Тодуров Б. М., завідувач кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика) у складі:

Голова ради:

1) Жарінов Олег Йосифович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Вітовський Ростислав Мирославович, доктор медичних наук, професор кафедри хірургії серця та магістральних судин НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Лоскутов Олег Анатолійович – доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Руденко Констянтин Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії № 4 НМУ ім. О.О.Богомольця;

5) Габрієлян Артур Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу трансплантації та хірургії серця ДУ «Національний інститут хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України.


Захист дисертації відбудеться: 24 січня 2023р. о 12:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису    .p7s     .pdf

Відгук опонента 1         файл підпису   .pdf .asice

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису   .pdf   .asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису   .asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.110 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Боженко Олесі Олександрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 18.01.2023 (протокол № 1) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Боженко Олесі Олександрівни на тему «Профілактика невиношування вагітності у жінок з дефіцитом маси тіла» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед. н. Вдовиченко Ю. П.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Романенко Тамара Григорівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: 03 березня 2023 о 10.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису    asice    pdf

Відгук опонента 1         файл підпису    .asice

Відгук опонента 2        файл підпису    pdf    asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису    .asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису    p7s 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.111 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Куфльовського Дмитра Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 18.01.2023 (протокол № 1) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Куфльовського Дмитра Володимировича на тему «Оптимізація тактики переривання вагітності в ІІ триместрі» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед. н. Вдовиченко Ю. П..; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Романенко Тамара Григорівна – доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: 03 березня 2023 о 12.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf   p7s

Відгук опонента 1         файл підпису   .asice

Відгук опонента 2         файл підпису   .asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису   .asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису  p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.112 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алеєвої Наталії Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Алеєвої Наталії Миколаївни на тему «Обґрунтування застосування контактної корекції для розвитку стану сенсорного та моторного апаратів бінокулярного зору у дітей шкільного віку з аметропіями» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник – д. мед. н. Риков С. О.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Панченко Юлія Олександрівна – доктор медичних наук, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Лаврик Наталія Семенівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Лисенко Михайло Григорович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Бездітко Павло Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету МОЗ України;

5) Бушуєва Наталія Миколаївна, доктор медичних наук, старший науковий співробітник, співробітник лабораторії розладу бінокулярного зору ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В.П. Філатова НАМН України».


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 о 17.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf   .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf   .xml

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf   .asice

Рецензія рецензента 1  файл підпису     .pdf   .asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису     .pdf   .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/85138471133?pwd=YVpxNWVVZTlnYWpWREVwUjQyaWd0UT09 (ідентифікатор конференції - 851 3847 1133, код доступа 308951) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.113 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ганинця Павла Павловича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ганинця Павла Павловича на тему «Інформаційне моделювання управління санаторієм в умовах державно-приватного партнерства» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», науковий керівник – д. мед. н. Мінцер О. П.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Краснов Володимир Володимирович – доктор медичних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Владимиров Олександр Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Горачук Вікторія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Сельський Петро Романович, доктор медичних наук, професор, декан факультету iноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

5) Азрахов Олександр Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».


Захист дисертації відбудеться: 29 березня 2023 року о 10.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2         файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2  файл підпису

Трансляція офіційного захисту: https://us06web.zoom.us/j/87823734144?pwd=SGo0TzR6dGdPd0tkOWwyamZvMEV2dz09 (ідентифікатор конференції - 878 2373 4144, код доступа 965235)

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.114 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дранко Марини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дранко Марини Миколаївни на тему «Оптимізація лікування хворих з травмами допоміжного апарату ока» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина»  (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник –  д.  мед.  н. Петренко О. В.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Риков Сергій Олександрович, чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Шаргородська Ірина Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Могілевський Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Ульянова Надія Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу посттравматичної патології ока ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії імені В. П. Філатова НАМН України»;

5) Карлійчук Марина Аксентіївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри офтальмології ім. Б. Л. Радзіховського Буковинського державного медичного університету МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 о 9.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf   .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 1  файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 2  файл підпису     .pdf  .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/89108963742?pwd=eVR4dmYxQTJJbW5RVVZYTk9JVllNdz09 (ідентифікатор конференції - 891 0896 3742, код доступа 946725) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.115 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коробова Костянтина Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Коробова Костянтина Володимировича на тему «Діагностична значимість кінцевих продуктів глікування у розвитку діабетичної непроліферативної ретинопатії при цукровому діабеті 2 типу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина»  (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник –  д.  мед. н. Риков С. О.; термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Шаргородська Ірина Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Петренко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Панченко Юлія Олександрівна, доктор медичних наук, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Карлійчук Марина Аксентіївна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри офтальмології ім. Б.Л.Радзіховського Буковинського державного медичного університету МОЗ України;

5) Цибульська Таміла Євгенівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри офтальмології Запорізького державного медичного університету МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 о 11.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 1  файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 2  файл підпису     .pdf  .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/82997695654?pwd=Vy80MDJRa09pSFVhTkZLZ0VnK3pRdz09 (ідентифікатор конференції - 829 9769 5654, код доступа 115918) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.116 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Литвиненка Сергія Сергійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Литвиненка Сергія Сергійовича на тему «Прогнозування і профілактика гемофтальму після вітреоретинальних втручань у пацієнтів на діабетичну ретинопатію і цукровий діабет 2 типу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина»  (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник –  д.  мед.  н. Риков С. О.; термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Петренко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Панченко Юлія Олександрівна, доктор медичних наук, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Лаврик Наталія Семенівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Бездітко Павло Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри офтальмології Харківського національного медичного університету МОЗ України;

5) Сакович Василь Микитович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 о 15.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf  .xml

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf

Рецензія рецензента 1  файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 2  файл підпису     .pdf  .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/83128626270?pwd=aWZnd2NuNjIwb2NXeVU5bXZ3U1NkQT09 (ідентифікатор конференції - 831 2862 6270, код доступа 412598) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.117 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Саніна Володимира Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Офтальмологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Саніна Володимира Володимировича на тему «Оптимізація діагностики та лікування глаукоматозної оптичної нейропатії шляхом корекції оксидативного стресу та мітохондріальної дисфункції  (експериментально-клінічне дослідження)» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина»  (наукова спеціальність «Офтальмологія», науковий керівник –  д.  мед.  н. Риков С. О.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Могілевський Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Петренко Оксана Василівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Лаврик Наталія Семенівна, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри офтальмології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Сакович Василь Микитович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри офтальмології Дніпровського державного медичного університету МОЗ України;

5) Цибульська Таміла Євгенівна, доктор медичних наук, доцент, професор кафедри офтальмології Запорізького державного медичного університету МОЗ України.


Захист дисертації відбудеться: 13 березня 2023 о 13.00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     .pdf  .asice

Відгук опонента 1        файл підпису     .pdf

Відгук опонента 2        файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису     .pdf  .asice

Рецензія рецензента 2  файл підпису     .pdf  .asice

Посилання для підключення: https://us02web.zoom.us/j/88940468344?pwd=dWpOM0xCa1Z3ZTZLbEtGbEg1cGl2Zz09 (ідентифікатор конференції - 889 4046 8344, код доступа 913649) 

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.118 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сарканича Олександра Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 08.02.2023 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Сарканича Олександра Васильовича на тему «Інформаційні аспекти забезпечення наступності в реабілітології» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», науковий керівник – д. мед. н. Мінцер О. П.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Краснов Володимир Володимирович – доктор медичних наук, завідувач кафедри педагогіки, психології, медичного та фармацевтичного права НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Владимиров Олександр Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри фізичної та реабілітаційної медицини і спортивної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Горачук Вікторія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Сельський Петро Романович, доктор медичних наук, професор, декан факультету iноземних студентів Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

5) Азрахов Олександр Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри біомедичної інженерії ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет».


Захист дисертації відбудеться: 29 березня 2023 року о 12.30.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2        файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Трансляція офіційного захисту: https://us06web.zoom.us/j/87823734144?pwd=SGo0TzR6dGdPd0tkOWwyamZvMEV2dz09 (ідентифікатор конференції - 878 2373 4144, код доступа 965235)

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.119 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гайдук Анастасії Дмитрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.03.2023 (протокол № 3) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Гайдук Анастасії Дмитрівни на тему «Прегравідарна підготовка у жінок з хронічним ендометритом в анамнезі перед проведенням програм допоміжних репродуктивних технологій» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологіяя», науковий керівник – д. мед. н. Романенко Т .Г.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Вдовиченко Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС


Захист дисертації відбудеться: 26 травня 2023 року об 11:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf     asice

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2        файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 2    файл підпису     pdf     p7s

Трансляція офіційного захисту: ідентифікатор Zoom конференції - 628 610 7886, код доступа - 4L5bHE, 11:45/13:30

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.120 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кошової Ілони Михайлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.03.2023 (протокол № 3) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кошової Ілони Михайлівни на тему «Плацентарна дисфункція у жінок із ретрохоріальними гематомами у І триместрі вагітності: діагностика та тактика ведення» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед. н. Вдовиченко Ю. П.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Вдовиченко Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС


Захист дисертації відбудеться: 26 травня 2023 року об 12:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     pdf     p7s

Відгук опонента 1         файл підпису     pdf     asice

Відгук опонента 2       файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 2    файл підпису     pdf     p7s

Трансляція офіційного захисту: ідентифікатор Zoom конференції - 628 610 7886, код доступа - 4L5bHE, 13:30/15:00

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.121 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кундіної Вікторії Валеріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Променева діагностика та променева терапія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.03.2023 (протокол № 3) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кундіної Вікторії Валеріївни на тему «Оцінка ефективності реваскуляризації міокарда методом міокардіосцинтиграфії при дисфункції лівого шлуночка» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 224 «Технології медичної діагностики та лікування» (наукова спеціальність «Променева діагностика та променева терапія», науковий керівник – д. мед. н. Бабкіна Т. М.; термін виконання 2016-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Король Павло Олександрович – доктор медичних наук, доцент, завідувач кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензент:

2) Щербіна Олег Володимирович доктор медичних наук, професор, професор кафедри ядерної медицини, радіаційної онкології та радіаційної безпеки НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Макєєв Сергій Сергійович  доктор медичних наук, старший науковий співробітник, завідувач відділення радіонуклідної діагностики ДУ «Інститут нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова НАМН України»;

4) Солодяннікова Оксана Іванівна  доктор медичних наук, професор, завідувач науково-дослідного відділення ядерної медицини ДНП " Національний інститут раку ";

5) Вороньжев Ігор Олександрович  доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри рентгенології та радіології Навчально-наукового інституту післядипломної освіти ХНМУ.


Захист дисертації відбудеться: 17 квітня 2023 року об 11:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                   файл підпису     pdf     p7s

Відгук опонента 1         файл підпису     pdf     p7s

Відгук опонента 2       файл підпису     pdf     p7s

Відгук опонента 3       файл підпису     p7s

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf     p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.122 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Суліменко Ольги Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.03.2023 (протокол № 3) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Суліменко Ольги Миколаївни на тему «Прогнозування і профілактика прееклампсії при багатоплідній вагітності після допоміжних репродуктивних технологій» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологіяя», науковий керівник – д. мед. н. Романенко Т .Г.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі

Голова ради:

1) Вдовиченко Сергій Юрійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» КВНЗ «Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук, професор, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС


Захист дисертації відбудеться: 26 травня 2023 року об 10:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     pdf     asice

Відгук опонента 1        файл підпису     pdf     asice

Відгук опонента 2       файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf     asice

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Трансляція офіційного захисту: ідентифікатор Zoom конференції - 878 2373 4144, код доступа - 4L5bHE, 10:00/11:45

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.123 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Клименка Ігоря Анатолієвича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2023 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Клименка Ігоря Анатолієвича на тему «Медико-соціальне обґрунтування удосконаленої функціонально-організаційної моделі хірургічної допомоги хворим із патологією щитоподібної залози» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина», науковий керівник – чл.-кор. НАМН України, д.мед.н. Толстанов О. К.; термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Михальчук Василь Миколайович – доктор медичних наук, професор, в. о. декана фармацевтичного та медико-профілактичного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Горачук Вікторія Валентинівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Голубчиков Михайло Васильович, доктор медичних наук, професор, в. о. завідувача кафедри управління охороною здоров’я та публічного адміністрування НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Голованова Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук професор, завідувачка кафедри громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Полтавський державний медичний університет;

5) Орлова Наталія Михайлівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри соціальної медицини та організації охорони здоров’я, Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова.


Захист дисертації відбудеться: 23 травня 2023 року об 11:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису     pdf      p7s

Відгук опонента 1         файл підпису      p7s

Відгук опонента 2       файл підпису     pdf      p7s

Рецензія рецензента 1   файл підпису     pdf      asice

Рецензія рецензента 2    файл підпису     pdf      p7s

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.127 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чайки Володимира Володимировича на тему «Комбіноване лікування безпліддя у жінок з синдромом полікістозних яєчників та ожиріння» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 17.05.2023 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чайки Володимира Володимировича на тему «Комбіноване лікування безпліддя у жінок з синдромом полікістозних яєчників та ожиріння» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – д. мед. н. Камінський В. В.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Суслікова Лідія Вікторівна – доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Карлова Олена Олександрівна, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Сербенюк Анастасія Валеріївна, кандидат медичних наук, асистент кафедри акушерства, гінекології та репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Корнієнко Світлана Михайлівна, доктор медичних наук, професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету;

5) Лакатош Володимир Павлович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології №1 Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                 файл підпису

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2       файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.126 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шевченка Ярослава Олександровича на тему «Технологічні аспекти динамічної ідентифікації станів людини в задачах мобільної медицини» на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 09 «Біологія» за спеціальністю 091 «Біологія» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 17.05.2023 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шевченка Ярослава Олександровича на тему «Технологічні аспекти динамічної ідентифікації станів людини в задачах мобільної медицини» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 091 «Біологія» (наукова спеціальність «Медична та біологічна інформатика і кібернетика», науковий керівник – д. мед. н. професор Мінцер О. П.; строки виконання 2016-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Бабінцева Лариса Юріївна – доктор біологічних наук професор, професор кафедри інформатики, інформаційних технологій і трансдисциплінарного навчання НУОЗ України імені П.Л. Шупика;

Рецензент:

2) Соловйов Сергій Олександрович, доктор фармацевтичних, кандидат біологічних наук доцент, професор кафедри мікробіології та вірусології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Вакуленко Дмитро Вікторович, доктор біологічних наук професор, завідувач кафедри медичної інформатики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України;

4) Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук професор, завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України;

5) Лях Юрій Єремійович, доктор біологічних наук професор, професор кафедри громадського здоров’я та фізичного виховання Національного університету "Острозька академія".


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису       pdf

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2       файл підпису

Відгук опонента 3       файл підпису

Рецензія рецензента    файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.124 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дядюна Дмитра Миколайовича на тему «Діагностика та хірургічне лікування первинних неміксомних пухлин серця» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Серцево-судинна хірургія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 17.05.2023 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Дядюна Дмитра Миколайовича на тему «Діагностика та хірургічне лікування первинних неміксомних пухлин серця» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Серцево-судинна хірургія», науковий керівник – д. мед. н. Вітовський Р. М.; термін виконання 2018-2022 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Романюк Олександр Миколайович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри дитячої кардіохірургії та кардіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Сморжевський Валентин Йосипович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургії та трансплантології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Зеленчук Олег Валерійович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри кардіохірургії, рентгенендоваскулярних та екстракорпоральних технологій НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Дем’янчук Віталій Богданович, кандидат медичних наук, заступник генерального директора з хірургії ДУ «Інститут серця МОЗ України;

5) Руденко Костянтин Володимирович, доктор медичних наук, професор, заступник директора ДУ Національного інституту серцево-судинної хірургії імені М. М. Амосова НАМН України.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису       pdf       asice

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2       файл підпису

Рецензія рецензента 1   файл підпису

Рецензія рецензента 2    файл підпису

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.125 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марунчин Тетяни Андріївни на тему «Оптимізація тактики ведення дітей з первинними та вторинними гіпогамаглобулінеміями» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія» (наукова спеціальність «Педіатрія»)

Створена відповідно до рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 17.05.2023 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Марунчин Тетяни Андріївни на тему «Оптимізація тактики ведення дітей з первинними та вторинними гіпогамаглобулінеміями» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 228 «Педіатрія» (наукова спеціальність «Педіатрія», науковий керівник – д. мед. н. Волоха А. П.; термін виконання 2017-2022 рр.) у складі

Голова ради:

1) Маменко Марина Євгеніївна – доктор медичних наук, професор, декан педіатричного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Охотнікова Олена Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, імунології та алергології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Чернишова Людмила Іванівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, імунології та алергології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Боярчук О.Р., доктор медичних наук, завідувачка кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського;

5) Шадрін О.Г., доктор медичних наук, професор, завідувач відділення проблем харчування та соматичних захворювань ДУ «Інститут педіатрії, акушерства та гінекології імені академіка НАМН України О.М. Лук’янової».


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Анотація

Дисертація                  файл підпису       pdf       asice

Відгук опонента 1         файл підпису

Відгук опонента 2       файл підпису       pdf       asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2   файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії