Google search

 

 

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.167 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Андрійчук Тетяни Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.167 створена відповідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 710 від 15.02.2024 на підставі рішення вченої ради від 14.02.2024 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Андрійчук Тетяни Петрівни на тему «Оптимізація діагностики та профілактики гестаційних та перинатальних ускладнень у вагітних із обтяженим гінекологічним анамнезом» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», наукові керівники – чл.-кор. НАМН України, д. мед. н. професор Вдовиченко Ю. П. та д. мед. н. професор Сенчук А. Я., завідувач кафедри акушерства та гінекології ПВНЗ «Київський медичний університет», термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук професор, директор навчально-виробничого центру симуляційних методів навчання імені Андрія Ткаченка НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук професор, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: 22 березня 2024 року об 11:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Дисертація             файл підпису       p7s

Відгук опонента 1    файл підпису     asice

Відгук опонента 2    файл підпису     asice

Рецензія рецензента 1      файл підпису    asice

Рецензія рецензента 2      файл підпису    asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.168 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чермака Володимира Ігоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.168 створена відповідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика № 710 від 15.02.2024 на підставі рішення вченої ради від 14.02.2024 (протокол № 2) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чермака Володимира Ігоровича на тему «Профілактика та лікування порушень у системі мати-плацента-плід у вагітних групи ризику розвитку прееклампсії» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», наукові керівники – чл.-кор. НАМН України, д. мед. н. професор Вдовиченко Ю. П. та д. мед. н. професор Сенчук А. Я., завідувач кафедри акушерства та гінекології ПВНЗ «Київський медичний університет», термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, доктор медичних наук професор, директор навчально-виробничого центру симуляційних методів навчання імені Андрія Ткаченка НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук професор, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: 22 березня 2024 року о 10:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Дисертація            файл підпису       asice

Відгук опонента 1    файл підпису     asice

Відгук опонента 2    файл підпису     asice

Рецензія рецензента 1      файл підпису   asice

Рецензія рецензента 2      файл підпису   asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.169 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Баришнікової Оксани Павлівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.169 створена відповідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2023 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Баришнікової Оксани Павлівни на тему «Диференційний підхід до корекції генітальних пролапсів у жінок з лейоміомою матки» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – Чайка К. В., доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології, (термін виконання 2019-2023 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Вдовиченко Юрій Петрович, доктор медичних наук професор, перший проректор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Голяновський Олег Володимирович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри акушерства та гінекології №1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Жук Світлана Іванівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Корнієнко Світлана Михайлівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства та гінекології Одеського національного медичного університету;

5) Бойчук Олександра Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства та гінекології ПО Івано-Франківського національного медичного університету.


Захист дисертації відбудеться: 20 червня 2024 року об 11:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису  asice

Відгук опонента 1   файл підпису    asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.170 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Денисюк Катерини Валеріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.170 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Денисюк Катерини Валеріївни на тему «Застосування екстракорпоральної гемокорекції в програмі інтенсивної терапії у пацієнтів з тяжкою серцевою недостатністю» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія», науковий керівник – д. мед. н. Лоскутов О.А.; (термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Жарінов О. Й., доктор медичних наук професор, завідувач кафедри функціональної діагностики НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Гіреш Йосиф Йосифович, кандидат медичних наук, асистент кафедри терапії та ревматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Габрієлян Артур Володимирович, доктор медичних наук, завідувач відділу трансплантації та хірургії серця ННЦ хірургії та трансплантології імені О.О. Шалімова НАМН України;

4) Маньковський Георгій Борисович, кандидат медичних наук, медичний директор ДУ «Науково-практичний медичний центр кардіології та кардіології» МОЗ України;

5) Руденко Костянтин Володимирович, доктор медичних наук, заступник директора з лікувально-координаційної роботи ДУ «Національний інститут серцево-судинної хірургії імені М.М. Амосова НАМН», член-кореспондент НАМН України


Захист дисертації відбудеться: 09 липня 2024 року о 10:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису       asice

Відгук опонента 1   файл підпису     asice

Відгук опонента 2   файл підпису     asice

Відгук опонента 3   файл підпису     asice

Рецензія рецензента 1   файл підпису   asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.171 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ігнатьєвої Олени Костянтинівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.171 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ігнатьєвої Олени Костянтинівни на тему «Поліпи ендометрія в жінок репродуктивного віку: прогнозування та профілактика рецидивів»  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – Вдовиченко Ю. П., чл.-кор. НАМН України, доктор медичних наук, професор, перший проректор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології; термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1 НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Горбунова Ольга Володимирівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук професор, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС


Захист дисертації відбудеться: 24 травня 2024 року об 11:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису       asice

Відгук опонента 1   файл підпису    asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.172 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костенко Альони Андріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.172 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Костенко Альони Андріївни на тему «Клініко-морфологічне обґрунтування хірургічного лікування тубулярних грудей ІІ типу» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія», науковий керівник – д. мед. н. Козинець Г. П.; (термін виконання 2024-2027 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Жернов Олександр Андрійович, доктор медичних наук професор, професор кафедри комбустіології та пластичної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Смоланка Іван Іванович, доктор медичних наук професор, завідувач науково-дослідного відділення пухлин грудної залози та її реконструктивної хірургії ДНП «Національний інститут раку»;

4) Чешук Валерій Євгенович, доктор медичних наук професор, професор кафедри онкології Національного медичного університету мені О. О. Богомольця;

5) Бадюл Павло Олексійович, доктор медичних наук професор, професор кафедри  загальної медицини з курсом фізичної терапії Дніпровського національного університету ім. О. Гончара МОН України


Захист дисертації відбудеться: 12 червня 2024 року о 13:30

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису    asice

Відгук опонента 1   файл підпису    asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Відгук опонента 3    файл підпису     asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.173 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ликової Мар’яни Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Імунологія та алергологія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.173 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ликової Мар’яни Анатоліївни на тему «Гіперчутливість до алергенів собаки у пацієнтів з бронхіальною астмою та алергічним ринітом: поширеність, специфічна діагностика та лікування» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Імунологія та алергологія», науковий керівник – д. мед. н. Зайков С. В.; (термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Шарікадзе Олена Вікторівна, доктор медичних наук професор, директор Інституту післядипломної освіти НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Охотнікова Олена Миколаївна, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри педіатрії, дитячих інфекційних хвороб, імунології та алергології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Речкіна Олена Олександрівна, доктор медичних наук, завідувач відділенням дитячої пульмонології та алергології ДУ «Національний інститут фтизіатрії та пульмонології імені Д. Г. Яновського НАМН України»;

4) Дитятковська Євгенія Михайлівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри професійних хвороб клінічної імунології Дніпровського державного медичного університету;

5) Беш Леся Василівна, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри педіатрії Львівського національного університету імені Данила Галицького.


Захист дисертації відбудеться: 23 травня 2024 року о 10:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису       asice

Відгук опонента 1   файл підпису     asice

Відгук опонента 2   файл підпису     asice

Відгук опонента 3   файл підпису     asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.174 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лях Катерини Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 "Медицина" (наукова спеціальність «Оториноларингологія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.174 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Лях Катерини Володимирівни на тему «Клініко-анатомічне обґрунтування малоінвазивної ендоскопічної шейверної аденотомії у дітей» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 "Медицина" (наукова спеціальність «Оториноларингологія», науковий керівник – д. мед. н. професор Косаковський А.Л.; термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Гавриленко Юрій Володимирович, доктор медичних наук професор, професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Бредун Олександр Юрійович, доктор медичних наук професор, професор кафедри дитячої оториноларингології, аудіології та фоніатрії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Кононов Олександр Євгенович, кандидат медичних наук доцент, доцент кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Дєєва Юлія Валеріївна, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри оториноларингології Національного медичного університету імені О. О. Богомольця;

5) Пухлік Сергій Михайлович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри оториноларингології Одеського національного медичного університету.


Захист дисертації відбудеться: 22 травня 2024 року о 13:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису       asice

Відгук опонента 1   файл підпису     asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1       файл підпису   asice

Рецензія рецензента 2       файл підпису    asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.175 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Малиш Тетяни Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нервові хвороби»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.175 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Малиш Тетяни Юріївни на тему «Прогностичне значення та особливості когнітивних розладів у хворих з Лайм бореліозом»  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нервові хвороби», науковий керівник – Тріщинська М. А., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри неврології (термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Дуда Олександр Костянтинович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри інфекційних хвороб НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Насонова Тетяна Іванівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри неврології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Волосовець Антон Олександрович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Копчак Оксана Олегівна, завідувач кафедри неврології, психіатрі та фізичної реабілітації Київського медичного університету, доктор медичних наук, професор;

5) Гриб Вікторія Анатоліївна, завідувач кафедри неврології та нейрохірургії Івано-Франківського національного медичного університету, доктор медичних наук, професор.


Захист дисертації відбудеться: 22 травня 2024 року о 10:00.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису

Відгук опонента 1   файл підпису    p7s

Відгук опонента 2    файл підпису    asiceл

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.176 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Остащенко Тетяни Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (наукова спеціальність 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.176 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Остащенко Тетяни Миколаївни на тему «Розробка складу та технології лікарських форм місцево-анестезуючої та протизапальної дії» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація» (наукова спеціальність 15.00.01 «Технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація», науковий керівник – д. фарм. н. Дроздова А. О.; (термін виконання 2021-2025 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Дзюблик Ірина Володимирівна, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри мікробіології, вірусології та імунології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Кабачна Алла Василівна, доктор фармацевтичних наук професор, професор кафедри фармації НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Гладишев Віталій Валентинович, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри технології ліків Запорізького державного медико-фармацевтичного університету;

4) Кухтенко Олександр Сергійович, доктор фармацевтичних наук професор, завідувач кафедри технологій фармацевтичних препаратів Національного фармацевтичного університету (м. Харків);

5) Білоус Світлана Богданівна, доктор фармацевтичних наук професор, завідувач кафедри технології ліків і біофармації Львівського національного університету імені Данила Галицького.


Захист дисертації відбудеться: 28 травня 2024 року о 12:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису       asice

Відгук опонента 1   файл підпису     asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Відгук опонента 3   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.177 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стана Миколи Васильовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.177 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стана Миколи Васильовича на тему «Оцінювання фракційного резерву кровоплину для визначення тактики реваскуляризаційних втручань у пацієнтів зі стабільною ішемічною хворобою серця» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність 14.01.04 «Серцево-судинна хірургія», науковий керівник – д. мед. н. Тодуров Б. М.; (термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Лоскутов Олег Анатолійович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Долженко Марина Миколаївна, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри кардіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Целуйко Віра Йосифівна, доктор медичних наук професор,  завідувач кафедри кардіології, лабораторної та функціональної діагностики Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна;

5) Фуркало Сергій Миколайович, доктор медичних наук професор, завідувач відділу ендоваскулярної хірургії та інтервенційної радіології Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису       asice

Відгук опонента 1    файл підпису     asice

Відгук опонента 2    файл підпису     asice

Рецензія рецензента 1      файл підпису   asice

Рецензія рецензента 2      файл підпису   asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.178 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стасишеної Оксани Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Кардіологія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.178 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 11.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Стасишеної Оксани Василівни на тему «Фібриляція передсердь у пацієнтів після перенесеної коронавірусної хвороби (COVID-19): особливості перебігу та прогноз» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Кардіологія», наукові керівники – д. мед. н. Сичов О. С., д. мед. н. Долженко М. М. (термін виконання 2023-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Лоскутов Олег Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Сіренко Юрій Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри кардіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Сімагіна Тетяна Володимирівна, кандидат медичних наук, асистент кафедри кардіології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Ханюков Олексій Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини №3 Дніпровського державного медичного університету;

5) Тащук Віктор Корнійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри внутрішньої медицини, фізичної реабілітації та спортивної медицини Буковинського державного медичного університету, заслужений лікар України, член Нью-Йоркської академії наук.


Захист дисертації відбудеться: 18 червня 2024 року о 10:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Дисертація            файл підпису       part

Відгук опонента 1   файл підпису     asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису   asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису   asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.179 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ткачук Ольги Володимирівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.179 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Ткачук Ольги Володимирівни на тему «Особливості діагностики та лікування гострої гепатопанкреатобіліарної патології у хворих із ожирінням» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Хірургія», науковий керівник – д. мед. н. професор, завідувач кафедри ендоскопічної та роботизованої загальної і метаболічної хірургії Кебкало А. Б.; (термін виконання 2018-2025 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Біляєва Ольга Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної та невідкладної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Недашківський Сергій Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

3) Кравець Олександр Валерійович, кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри хірургії, травматології, ортопедії, фтизіатрії навачально-наукового медичного інституту Сумського державного університету;

4) Ковальська Інна Олександрівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри загальної хірургії № 1 Національного медичного університету імені О. О. Богомольця

5) Копчак Володимир Михайлович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділу хірургії підшлункової залози, лапароскопічної та реконструктивної хірургії жовчовивідних проток Національного інституту хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова.


Захист дисертації відбудеться: 28 серпня 2024 року о 13:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису

Відгук опонента 1   файл підпису     asice

Відгук опонента 2   файл підпису     asice

Відгук опонента 3   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису   asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.180 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шаганова Павла Федоровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.180 створена відповідно згідно до наказу ректора Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 12.04.2024 року № 1624 на підставі рішення вченої ради П. Л. Шупика від 10.04.2024 (протокол № 4) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Шаганова Павла Федоровича на тему «Профілактика, діагностика та лікування тазових перинатальних спайок у жінок репродуктивного віку»  на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Акушерство та гінекологія», науковий керівник – Романенко Тамара Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри акушерства і гінекології № 1.; термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Вдовиченко Сергій Юрійович, д. мед. н. професор, професор кафедри акушерства, гінекології та медицини плода НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Суханова Ауріка Альбертівна, доктор медичних наук професор, професор кафедри акушерства, гінекології і репродуктології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Вітюк Алла Дмитрівна, д. мед. н. професор, директор навчально-методичного центру симуляційних методів навчання імені Андрія Ткаченка, професор кафедри акушерства, гінекології та перинатології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Заболотнов Віталій Олександрович, доктор медичних наук професор, завідувач кафедри «Сестринська справа» Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради;

5) Литвак Олена Олегівна, доктор медичних наук професор, провідний науковий співробітник наукового відділу малоінвазивної хірургії ДНУ «Науково-практичний центр профілактичної та клінічної медицини» ДУС.


Захист дисертації відбудеться: 24 травня 2024 року о 10:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація            файл підпису       asice

Відгук опонента 1   файл підпису    asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.181 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зенкіної Лариси Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.181 створена на підставі рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.05.2024 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Зенкіної Лариси Миколаївни на тему «Оптимізація анестезіологічного забезпечення при ендопротезуванні кульшового і колінного суглобів у пацієнтів з цукровим діабетом» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Анестезіологія та інтенсивна терапія», науковий керівник – Галушко О. А., доктор медичних наук, професор, професор кафедри сімейної медицини та амбулаторно-поліклінічної допомоги (термін виконання 2021-2025 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Лоскутов Олег Анатолійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Анкін Микола Львович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедії і травматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Недашківский Сергій Михайлович, кандидат медичних наук, доцент кафедри анестезіології та інтенсивної терапії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Коломаченко Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології, інтенсивної терапії та дитячої анестезіології Харківського національного медичного університету;

5) Дмитрієв Дмитро Валерійович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри анестезіології та інтенсивної терапії Вінницького  національного медичного університету ім. М. І. Пирогова.


Захист дисертації відбудеться: 20 червня 2024 року о 12:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація           файл підпису       asice

Відгук опонента 1  файл підпису    sig

Відгук опонента 2   файл підпису   asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.182 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Камінського Андрія Анатолійовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нейрохірургія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.182 створена на підставі рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.05.2024 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Камінського Андрія Анатолійовича на тему «Прогнозування результатів лікування гіпертензивних внутрішньомозкових крововиливів медіальної локалізаії» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нейрохірургія», науковий керівник – Поліщук М. Є., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нейрохірургії, (термін виконання 2020-2024 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Зозуля Іван Савович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2)  Муравський Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри нейрохірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3)  Гончарук Оксана Миколаївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри нейрохірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Орлов Михайло Юрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач відділення нейрохірургічної патології судин голови та шиї з рентгеноопераційною ДУ  «Інститут Нейрохірургії імені акад. А. П. Ромоданова НАМН України»;

5) Свиридюк Олег Євгенійович, кандидат  медичних наук, завідувач відділенням  ендоваскулярної нейрорентгенохірургії ДУ «Науково-практичний Центр ендоваскулярної нейрорентгенохірургії НАМН України».


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація           файл підпису      asice

Відгук опонента 1   файл підпису    asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.183 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Перекопайка Юрія Миколайовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нейрохірургія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.183 створена на підставі рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.05.2024 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Перекопайка Юрія Миколайовича на тему «Ускладнення вогнепальних поранень черепа та головного мозку в гострому та ранньому періоді. Клініка, діагностика, лікування» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Нейрохірургія», науковий керівник – Поліщук М. Є., доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри нейрохірургії, (термін виконання 2024-2028 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Муравський Андрій Володимирович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри нейрохірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Зозуля Іван Савович., доктор медичних наук, професор, професор кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П. Л. Шупика НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Волосовець Антон Олександрович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медицини невідкладних станів НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Усатов Сергій Андрійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії № 1 Луганського державного медичного університету;

5) Педаченко Євгеній Георгійович, доктор медичних наук, професор, академік НАМН України,  директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. А. П. Ромоданова».


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація           файл підпису      asice

Відгук опонента 1   файл підпису    asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.184 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Савонік Світлани Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 221 «Стоматологія» (наукова спеціальність «Стоматологія»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.184 створена на підставі рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.05.2024 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Савонік Світлани Миколаївни на тему «Обґрунтування диференційованих підходів до застосування лікувально-профілактичних заходів при дефектах фронтальної ділянки зубних рядів у дітей та підлітків» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 221 «Стоматологія» (наукова спеціальність «Стоматологія», науковий керівник – Біда Віталій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортопедичної стоматології, цифрових технологій та імплантології, (термін виконання 2022-2026 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Трубка Ірина Олександрівна, доктор медичних наук, професор, декан стоматологічного факультету НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Лихота Костянтин Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри стоматології НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Корнієнко Лариса Василівна, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри стоматології дитячого віку НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Мірчук Богдан Миколайович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортодонтії Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького;

5) Смаглюк  Любов Вікентівна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри ортодонтії Полтавського державного медичного університету.


Захист дисертації відбудеться: 20 червня 2024 року о 10:00

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація           файл підпису      p7s

Відгук опонента 1   файл підпису   asice

Відгук опонента 2   файл підпису   asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.185 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Щиріної Катерини Василівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.185 створена на підставі рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.05.2024 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Щиріної Катерини Василівни на тему «Медико-соціальне обґрунтування концептуальної моделі антикризового управління в закладі охорони здоров’я» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»), науковий керівник – Толстанов Олександр Костянтинович,  доктор медичних наук, професор, чл.-кор. НАМН України, проректор з науково-педагогічної роботи НУОЗ України імені П. Л. Шупика, (термін виконання 2023-2027 рр.) у складі:

Голова ради:

1) Бугро Валерій Іванович, доктор медичних наук, професор, професор кафедри управління охороною здоров’я НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензенти:

2) Саволюк Сергій Іванович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та судинної хірургії НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

3) Царенко Анатолій Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач  кафедри паліативної та хоспісної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

4) Голованова Ірина Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я з лікарсько-трудовою експертизою Полтавського державного медичного університету;

5) Любінець Олег Володимирович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри громадського здоров’я ФПДО Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація           файл підпису      asice

Відгук опонента 1   файл підпису   asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  p7s

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.186 Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Школьника Михайла Борисовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»)

Спеціалізована вчена рада ДФ 26.613.186 створена на підставі рішення вченої ради Національного університету охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика від 15.05.2024 (протокол № 5) з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Школьника Михайла Борисовича на тему «Медико-соціальне обґрунтування оптимізованої моделі реабілітаційної  допомоги дітям з інвалідністю із застосуванням рефлекторно-навантажувальних пристроїв» на здобуття ступеня доктора філософії за спеціальністю 222 «Медицина» (наукова спеціальність «Соціальна медицина»), науковий керівник – Михальчук В. М., доктор медичних наук, професор, декан фармацевтичного та медико-профілактичного факультету, (термін виконання 2021-2025 рр.) у складі:

Голова ради:

  1. Владимиров Олександр Аркадійович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри реабілітаційної медицини, фізичної терапії та спортивної медицини НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Рецензент:

  1. Назар Оксана Василівна, кандидат медичних наук, доцент, завідувач кафедри педіатрії, дитячої неврології та медичної реабілітації НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

  2. Моісеєнко Раїса Олександрівна, доктор медичних наук, професор, проректор з науково-педагогічної, лікувальної роботи та діяльності університетських клінік НУОЗ України імені П. Л. Шупика;

Опоненти:

  1. Брич Валерія Володимирівна, доктор медичних наук, професор, доцент, Професор кафедри ДВНЗ "Ужгородський національний університет'';

  2. Бакалюк Тетяна Григорівна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри медичної реабілітації Тернопільського національного.


Захист дисертації відбудеться: Дату захисту буде повідомлено додатково.

Захист відбудеться за адресою: 04112 Україна, м. Київ, вул. Дорогожицька, 9, Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика, МОЗ України.

Наказ про утворення разової ради

Наказ про внесення змін до складу ради

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертація           файл підпису      asice

Відгук опонента 1   файл підпису    asice

Відгук опонента 2   файл підпису    asice

Рецензія рецензента 1     файл підпису  asice

Рецензія рецензента 2     файл підпису  asice

Трансляція офіційного захисту

Відеозапис захисту

Рішення про присудження ступеня доктор філософії