Google search

(Спеціальність 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація)

Загальна інформація
Паспорт спеціальності
Склад
Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт
  Здобувач БЄЛЯЄВОЇ Оксани Іванівни
  Здобувач ДОБРОВОЛЬНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  Здобувач ВИШНИЦЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач РАТУШНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач НЕГРЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ
  Здобувач УНГУРЯН ЛІАНА МИХАЙЛІВНА
  Здобувач АНДРІЙЧУК ЯРОСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ
  Здобувач МОГИЛЮК ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач ІВКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА
  Здобувач Дуллах Арам
  Здобувач БАБІНЦЕВА ЛАРИСА ЮРІЇВНА
  Здобувач ШЕЛКОВА ЕЛЛОНА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач СКРИПНИК-ТИХОНОВ РОСТИСЛАВ ІГОРЕВИЧ
  Здобувач ШАПОВАЛОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ
  Здобувач ГРИГОРУК ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА
  Здобувач МОВСІСЯН АЛІНА ГАРУШІВНА
  Здобувач ШУВЕРА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач ДАЦЮК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА
  Здобувач ВОРОНКІНА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА
  Здобувач РЕВА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ
  Здобувач ГОВОРУХА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач ДРОЗДОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач КРИВОВ’ЯЗ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА
  Здобувач КОМАР ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач АУГУНАС САБІНА ВАЛЕРІЇВНА
  Здобувач УБОГОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ
  Здобувач САХАНДА ІВАННА ВАСИЛІВНА
  Здобувач БУТКЕВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА
  Здобувач СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
  Здобувач КОСТЮК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА
  Здобувач КАЧАНЮК ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА
  Здобувач ГАЛА ЛІЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА
  Здобувач ОСИНЦЕВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач ГУДЗЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА
  Здобувач БАЙГУШ ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА
  Здобувач ЯЦЮК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА
  Здобувач ТРИГУБЧАК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА
  Здобувач ОСЬОДЛО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ
  Здобувач ТАРАСЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА
  Здобувач КОРОЛЬОВ МАРАТ ВАЛЕНТИНОВИЧ
  Здобувач ФІЛІПСЬКА АННА МИХАЙЛІВНА

Загальна інформація

Утворена відповідно до наказу МОН України від 24.05.2018527 рада приймає до розгляду та проводить захисти дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) фармацевтичних наук за спеціальностю 15.00.01 - технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

Термін повноважень спеціалізованої вченої ради з 24 травня 2018 року до 31 грудня 2020 року.

Голова ради:

 1. Давтян Лена Левонівна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01.

Заступник голови:

 1. Пономаренко Микола Семенович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01.

Вчений секретар:

 1. Дроздова Анна Олександрівна, д.фарм.н., доцент, завідувач центру, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01.

тел. +38(044) 205-49-56

Паспорт спеціальності

15.00.01 – технологія ліків, організація фармацевтичної справи та судова фармація

1. Формула спеціальності

Дослідження технологічних, організаційно-управлінських та правових проблем, пов’язаних з експериментальним і науково-методичним обгрунтуванням теорії та практики розроблення, виробництва, зберігання, транспортування, формування асортименту, реалізації, обігу, обліку та споживання лікарських засобів і виробів медичного призначення, а також фундаментальні та прикладні дослідження, спрямовані на вдосконалення системи фармацевтичного забезпечення населення (кадри, історія), управління трудовими ресурсами і висвітлення історичних аспектів фармації.

2. Напрямки досліджень

2.1. Фундаментальні та прикладні дослідження природних і синтетичних біологічно активних речовин з метою їх використання в технології лікарських, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних і лікувально-косметичних засобів. Розроблення теоретичних основ виготовлення ліків. Розроблення та вдосконалення методів одержання й очистки лікарської сировини, лікарських субстанцій і допоміжних речовин, технології готових та екстемпоральних лікарських, лікувально-профілактичних засобів і спеціальних продуктів харчування.

2.2. Обгрунтування складу та розроблення технології виготовлення нових (готових та екстемпоральних) лікарських, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-косметичних, дезинфікаційних та інших засобів з використанням хімічних, фізико-хімічних, біофармацетичних, мікробіологічних та інших методів досліджень.

2.3. Теоретичне й експериментальне обгрунтування нових процесів і апаратів, ліній автоматизації для фармацевтичної технології та їх подальше вдосконалення з метою збереження екології та забезпечення міжнародних вимог до виготовлення офіцинальних готових та екстемпоральних засобів.

2.4. Розроблення нових і вдосконалення наявних лікарських форм хіміко-фармацевтичного й аптечного виробництва, удосконалення та створення для них тари й упаковки.

2.5. Наукове обгрунтування розроблення та вдосконалення нормативно-технічної документації на лікарські, ветеринарні, гомеопатичні, лікувально-профілактичні, лікувально-косметичні, спеціальні продукти харчування та інші засоби.

2.6. Розроблення нових і вдосконалення наявних лікарських препаратів на основі біотехнологій і нанотехнологій: методів вірусології, бактеріології, молекулярної генетики, мікробіологічного синтезу, генної інженерії, та методів нанотехнологій.

2.7. Удосконалення та оптимізація виготовлення лікарських засобів в умовах військових дій і надзвичайних ситуацій.

Аналіз стану фармацевтичної промисловості, перспективних напрямків її реструктуризації та тенденцій інноваційного розвитку. Фундаментальні та прикладні дослідження у сфері матеріально-технічного, фінансового інтелектуального й інформаційного забезпечення інноваційного розвитку фармацевтичного виробництва. Оцінка соціально-економічної ефективності впровадження досягнень науково-технічного прогресу та заходів, спрямованих на підвищення якості лікарських засобів.

2.8. Фундаментальні та прикладні дослідження щодо обгрунтування галузевих програм, нормативно-правового регулювання й оптимізації фармацевтичного забезпечення населення, контингентів хворих за окремими нозологічними групами; наукове обгрунтування адаптивного управління організаціями фармацевтичної галузі на основі аналізу їх діяльності, використання теорії управління, фінансів, інвестицій, маркетингу, логістики, належної виробничої й аптечної практики.

2.9. Дослідження етичних аспектів та факторів макро- і мікросередовища у діяльності фармацевтичних підприємств, аптечних та інших закладів, що функціонують у галузі фармацевтичного забезпечення населення.

2.10. Фармацевтичний маркетинг. Маркетингові дослідження лікарських засобів як життєво необхідного товару, ветеринарних, гомеопатичних, лікувально-профілактичних, лікувально-косметичних, дезинфікаційних засобів та лікарської сировини, допоміжних речовин, виробів медичного призначення. Асортиментна, збутова та комунікаційна політика. Фармацевтичне товарознавство.

2.11. Наукове обгрунтування соціально-економічних механізмів фармацевтичного забезпечення в умовах страхової медицини. Організаційні дослідження в галузі клінічної фармації. Фармакоекономічні дослідження щодо створення, клінічних випробувань і раціонального використання лікарських засобів. Фармацевтичне ціноутворення.

2.12. Методичне, організаційне та фармакотерапевтичне обгрунтування розвитку інформаційних і комп’ютерних технологій у фармації.

2.13. Фундаментальні та прикладні дослідження зовнішньоекономічної діяльності в галузі фармації, зокрема експортно-імпортних операцій, стратегії фармацевтичного маркетингу.

2.14. Удосконалення форм і методів організації та управління військовою фармацією. Оптимізація забезпечення лікарськими засобами та виробами медичного призначення населення в умовах надзвичайних ситуацій.

2.15. Організаційні дослідження в галузі судової фармації та фармацевтичного права. Вирішення проблем контрольно-дозвільного регулювання законного та незаконного обігу отруйних і психотропних речовин, наркотичних і одурманюючих засобів, їх аналогів і прекурсорів, інших засобів.

2.16. Оптимізація управління трудовими ресурсами фармацевтичної галузі: кадрове забезпечення, прогнозування, ротація, підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації й атестація фармацевтичних кадрів, зокрема викладачів і професорсько-викладацького складу фармацевтичних закладів освіти.

2.17. Історичні аспекти розвитку фармації: правові, етичні, технологічні, нормативні та інші чинники регулювання діяльності фармацевтичних закладів у вітчизняному та міжнародному досвіді.

3. Галузь науки, з якої присуджують наукові ступені: фармацевтичні науки


Склад

Голова ради:

 1. Давтян Лена Левонівна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01.

Заступник голови:

 1. Пономаренко Микола Семенович, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01.

Вчений секретар:

 1. Дроздова Анна Олександрівна, д.фарм.н., доцент, завідувач центру, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01. 

Члени ради:

 1. Ветютнева Наталія Олександрівна, д.фарм.н., професор, завідувач кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01;
 2. Гульчій Олеся Петрівна, д.мед.н., проректор, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01;
 3. Загорій Володимир Антонович, д.фарм.н., професор, голова наглядової ради, ПрАТ «Фармацевтична фірма «Дарниця», спеціальність 15.00.01;
 4. Кабачна Алла Василівна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01;
 5. Коритнюк Раїса Сергіївна, д.фарм.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01;
 6. Косяченко Костянтин Леонідович, д.фарм.н., доцент, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01;
 7. Мазур Ірина Петрівна, д.мед.н., професор, професор кафедри, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01;
 8. Ніженковська Ірина Володимирівна, д.мед.н., професор, завідувач кафедри, Національний медичний університет імені О. О. Богомольця, спеціальність 15.00.01;
 9. Попович Валерій Павлович, д.фарм.н., доцент, головний технолог, ТОВ «Виробничо-торгівельна фірма «ЕКМІ», спеціальність 15.00.01;
 10. Руденко Володимир Васильович, д.фарм.н., доцент професор кафедри, Українська військово-0медична академія, спеціальність 15.00.01;
 11. Трохимчук Віктор Васильович, д.фарм.н., професор, декан, Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика, спеціальність 15.00.01;
 12. Шматенко Олександр Петрович, д.фарм.н., професор, начальник кафедри, Українська військово-медична академія, спеціальність 15.00.01.Документи прийнятих до захисту дисертаційних робіт

Здобувач БЄЛЯЄВОЇ Оксани Іванівни

Автореферат: Оптимізація лікарського забезпечення дітей хворих на пневмонію.PDF
Дисертація: Оптимізація лікарського забезпечення дітей хворих на пневмонію.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ДОБРОВОЛЬНИЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат: РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СУХОГО ЕКСТРАКТУ СУПЛІДЬ ХМЕЛЮ В ЯКОСТІ АКТИВНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ІНГРЕДІЄНТА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.PDF
Дисертація: РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ СУХОГО ЕКСТРАКТУ СУПЛІДЬ ХМЕЛЮ В ЯКОСТІ АКТИВНОГО ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ІНГРЕДІЄНТА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ВИШНИЦЬКА ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ НА ГАСТРИТ І ДУОДЕНІТ.PDF
Дисертація: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ДІТЕЙ НА ГАСТРИТ І ДУОДЕНІТ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач РАТУШНИЙ СЕРГІЙ ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат: НАУКОВА РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ У ФОРМІ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ З МЕРКАЗОЛІЛОМ.PDF
Дисертація: НАУКОВА РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКОГО ПРЕПАРАТУ У ФОРМІ ТРАНСДЕРМАЛЬНОЇ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ СИСТЕМИ З МЕРКАЗОЛІЛОМ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач НЕГРЕЦЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Автореферат: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАМИ НАРКОХВОРИХ З ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД КАННАБІНОЇДІВ (F12).PDF
Дисертація: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЛІКАМИ НАРКОХВОРИХ З ЗАЛЕЖНІСТЮ ВІД КАННАБІНОЇДІВ (F12).PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач УНГУРЯН ЛІАНА МИХАЙЛІВНА

Автореферат: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.PDF
Дисертація: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ НА ЗАСАДАХ ЛОГІСТИЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ.PDF
Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач АНДРІЙЧУК ЯРОСЛАВ РОСТИСЛАВОВИЧ

Автореферат: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК ЖУВАЛЬНИХ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ ВІВСА ТА КВЕРЦЕТИНУ.PDF
Дисертація: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК ЖУВАЛЬНИХ НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТУ ВІВСА ТА КВЕРЦЕТИНУ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач МОГИЛЮК ВАЛЕНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МАТРИЧНИХ ТАБЛЕТОК З ПРОЛОНГОВАНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ НА ПРИКЛАДІ ТРИМЕТАЗИДИНУ ДИГІДРОХЛОРИДУ.PDF
Дисертація: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ МАТРИЧНИХ ТАБЛЕТОК З ПРОЛОНГОВАНИМ ВИВІЛЬНЕННЯМ НА ПРИКЛАДІ ТРИМЕТАЗИДИНУ ДИГІДРОХЛОРИДУ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ІВКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА

Автореферат: ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ І ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.PDF
Дисертація: ОПТИМІЗАЦІЯ ЛІКАРСЬКОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ НА ОСНОВІ МАРКЕТИНГОВИХ І ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.PDF
Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач Дуллах Арам

Автореферат: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГРИБКОВИХ УРАЖЕНЬ ШКІРИ.PDF
Дисертація: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКОГО ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ КОМПЛЕКСНОЇ ДІЇ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ГРИБКОВИХ УРАЖЕНЬ ШКІРИ.PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач БАБІНЦЕВА ЛАРИСА ЮРІЇВНА

Автореферат: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я .PDF
Дисертація: ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО МОНІТОРИНГУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО РИНКУ В СИСТЕМІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я.PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ШЕЛКОВА ЕЛЛОНА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ФОРМУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ .PDF
Дисертація: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я В УМОВАХ ВПРОВАДЖЕННЯ ФОРМУЛЯРНОЇ СИСТЕМИ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СКРИПНИК-ТИХОНОВ РОСТИСЛАВ ІГОРЕВИЧ

Автореферат: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ ОТРУТИ БДЖОЛИНОЇ .PDF
Дисертація: РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ РОЗЧИНУ ДЛЯ ІН’ЄКЦІЙ ОТРУТИ БДЖОЛИНОЇ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ШАПОВАЛОВ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРІЙОВИЧ

Автореферат: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ СПОСОБІВ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ НАРКОПАЦІЄНТІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ І НАРКОЗЛОЧИННОСТІ .PDF
Дисертація: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ ПОШУКУ СПОСОБІВ ФАРМАКОКОРЕКЦІЇ НАРКОПАЦІЄНТІВ З ДЕВІАНТНОЮ ПОВЕДІНКОЮ В РАМКАХ ДЕРЖАВНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ПРОТИДІЇ НАРКОМАНІЇ І НАРКОЗЛОЧИННОСТІ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ГРИГОРУК ЮЛІЯ МИКОЛАЇВНА

Автореферат: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ПІДГОТОВКИ ТА РОЗМІЩЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КАДРІВ .PDF
Дисертація: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ, ПІДГОТОВКИ ТА РОЗМІЩЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ КАДРІВ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач МОВСІСЯН АЛІНА ГАРУШІВНА

Автореферат: ПРОФІЛАКТИКА АДИКТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НА ЗАСАДАХ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ .PDF
Дисертація: ПРОФІЛАКТИКА АДИКТИВНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ НА ЗАСАДАХ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ ПРИ ФОРМУВАННІ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ У МОЛОДІ .PDF
Відгук офіційних опонентів:
Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ШУВЕРА ОЛЕНА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ПРИ АЛКОГОЛЬНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ (F 10.2) .PDF
Дисертація:

СУДОВО-ФАРМАЦЕВТИЧНІ ОСНОВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАХОДІВ ПРОТИДІЇ ПРИ АЛКОГОЛЬНІЙ ЗАЛЕЖНОСТІ (F 10.2) .PDF

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ДАЦЮК НАТАЛІЯ ОЛЕГІВНА

Автореферат

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРКОТИЧНИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ .PDF

Дисертація

НАУКОВІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАРКОТИЧНИМИ АНАЛЬГЕТИКАМИ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ ЯК СКЛАДОВОЇ ПАЛІАТИВНОЇ ДОПОМОГИ .PDF

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ВОРОНКІНА АЛЬОНА СЕРГІЇВНА

Автореферат

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ГЛЮКОЗАМІНУ, МЕТРОНІДАЗОЛУ ТА ХЛОРГЕКСИДИНУ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ .PDF

Дисертація

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ М’ЯКИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ГЛЮКОЗАМІНУ, МЕТРОНІДАЗОЛУ ТА ХЛОРГЕКСИДИНУ ДЛЯ СТОМАТОЛОГІЇ .PDF

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач РЕВА ДМИТРО ВОЛОДИМИРОВИЧ

Автореферат

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПЛІВОК ТА ГЕЛЮ З ДЕКАМЕТОКСИНОМ ТА ХЛОРГЕКСИДИНОМ .PDF

Дисертація

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ СТОМАТОЛОГІЧНИХ ЛІКАРСЬКИХ ПЛІВОК ТА ГЕЛЮ З ДЕКАМЕТОКСИНОМ ТА ХЛОРГЕКСИДИНОМ .PDF

Відгук офіційних опонентів

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ГОВОРУХА МАРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ .PDF

Дисертація:

НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МОДЕЛІ УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МЕНЕДЖМЕНТУ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ГАЛУЗІ .PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ДРОЗДОВА АННА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АНТИМІКРОБНОЇ ТА СПЕРМІЦИДНОЇ ДІЇ ДЛЯ ГІНЕКОЛОГІЇ .PDF
Дисертація: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ АНТИМІКРОБНОЇ ТА СПЕРМІЦИДНОЇ ДІЇ ДЛЯ ГІНЕКОЛОГІЇ .PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач КРИВОВ’ЯЗ ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Автореферат: МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ІЗ ГЛАУКОМОЮ НА ОСНОВІ КЛІНІКО- ТА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЛІКУВАННЯ .PDF
Дисертація: МОДЕЛЬ ОПТИМІЗАЦІЇ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ ІЗ ГЛАУКОМОЮ НА ОСНОВІ КЛІНІКО- ТА ФАРМАКОЕКОНОМІЧНОЇ ОЦІНКИ ЛІКУВАННЯ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач КОМАР ЛІЛІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат: НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОБІГУ КОМБІНОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА .PDF
Дисертація: НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ОБІГУ КОМБІНОВАНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ОСНОВІ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРАВА.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач АУГУНАС САБІНА ВАЛЕРІЇВНА

Автореферат: КОМПЛЕКСНЕ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ З НООФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА ЕМЕРДЖЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ .PDF
Дисертація: КОМПЛЕКСНЕ НАУКОВО-ТЕОРЕТИЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ЗАКОНОМІРНОСТЕЙ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ З НООФАРМАЦЕВТИЧНИХ ТА ЕМЕРДЖЕНТНИХ ПОЗИЦІЙ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач УБОГОВ СЕРГІЙ ГЕННАДІЙОВИЧ

Автореферат: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ЕТАПАХ РЕАЛІЗАЦІЇ І МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ .PDF
Дисертація: МЕТОДОЛОГІЧНІ ТА ПРИКЛАДНІ ЗАСАДИ ІНТЕГРАТИВНОЇ МОДЕЛІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ НА ЕТАПАХ РЕАЛІЗАЦІЇ І МЕДИЧНОГО ЗАСТОСУВАННЯ.PDF
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач САХАНДА ІВАННА ВАСИЛІВНА

Автореферат: УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Дисертація: УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ХВОРИХ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ РОСЛИННОГО ПОХОДЖЕННЯ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач БУТКЕВИЧ ТЕТЯНА АНАТОЛІЇВНА

Автореферат: РОЗРОБКА СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТАБЛЕТОК З СУХИМ ПОРОШКОМ БІОМАСИ FLAMMULINA VELUTIPES
Дисертація: РОЗРОБКА СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ ТАБЛЕТОК З СУХИМ ПОРОШКОМ БІОМАСИ FLAMMULINA VELUTIPES
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач СОЛОВЙОВ СЕРГІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ

Автореферат: НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ, ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
Дисертація: НАУКОВЕ ОБГРУНТУВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕТІОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ, ВАКЦИНОПРОФІЛАКТИКИ ТА ФАРМАКОТЕРАПІЇ ВІРУСНИХ ІНФЕКЦІЙ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач КОСТЮК ІРИНА АНАТОЛІЇВНА

Автореферат: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
Дисертація: НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач КАЧАНЮК ВАЛЕНТИНА ВІКТОРІВНА

Автореферат: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ФТОРУ-18
Дисертація: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ ПІДХОДІВ ДО РОЗРОБКИ РАДІОФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПРЕПАРАТУ НА ОСНОВІ ФТОРУ-18
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ГАЛА ЛІЛІЯ ОЛЕКСІЇВНА

Автореферат: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НАЛЕЖНОЇ АПТЕЧНОЇ ПРАКТИКИ В СИСТЕМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Дисертація: ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНІ ПІДХОДИ ДО ВПРОВАДЖЕННЯ НАЛЕЖНОЇ АПТЕЧНОЇ ПРАКТИКИ В СИСТЕМУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАСЕЛЕННЯ В УМОВАХ МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ОСИНЦЕВА АЛІНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Автореферат: НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ПОЛІНАРКОМАНІЇ НА ЗАСАДАХ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ
Дисертація: НАУКОВЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПРИНЦИПІВ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ ПОЛІНАРКОМАНІЇ НА ЗАСАДАХ СУДОВОЇ ФАРМАЦІЇ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2

Здобувач ГУДЗЬ НАТАЛІЯ ІВАНІВНА

Автореферат: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛЮКОЗОЛАКТАТНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ
Дисертація: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ І ДОСЛІДЖЕННЯ ГЛЮКОЗОЛАКТАТНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ПЕРИТОНЕАЛЬНОГО ДІАЛІЗУ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач БАЙГУШ ЮЛІЯ ВАЛЕРІЇВНА

Автореферат: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ДІЇ
Дисертація: ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ РИНКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ ДІЇ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ЯЦЮК КАТЕРИНА МИХАЙЛІВНА

Автореферат: РОЗРОБКА ФІТОСУБСТАНЦІЙ І ГРАНУЛ ІЗ ЖУРАВЛИНИ БОЛОТНОЇ ПЛОДІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Дисертація: РОЗРОБКА ФІТОСУБСТАНЦІЙ І ГРАНУЛ ІЗ ЖУРАВЛИНИ БОЛОТНОЇ ПЛОДІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ІНФЕКЦІЙ СЕЧОВИДІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ТРИГУБЧАК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА

Автореферат: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ТВЕРДИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ
Дисертація: ТЕОРЕТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБГРУНТУВАННЯ СТВОРЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ КОМБІНОВАНИХ ТВЕРДИХ ЛІКАРСЬКИХ ФОРМ

Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ОСЬОДЛО ВІТАЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ

Захист кандидатської дисертації Осьодло В. В.
Засідання спеціалізованої вченої ради 12.05.21
Час: 12 травня 2021 11:00 Київ
Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 831 3807 4484
Код доступу: 220879

Автореферат: ФАРМАКОЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ КИЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ
Дисертація: ФАРМАКОЕКОНОМІЧНЕ ОБГРУНТУВАННЯ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ПРИ КИЛОТОЗАЛЕЖНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ

Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ТАРАСЕНКО ВІКТОРІЯ ОЛЕКСАНДРІВНА

Захист кандидатської дисертації Тарасенко В.О.
Засідання спеціалізованої вченої ради 03.09.2021 р.
Час: 3 вересня 2021 р. 11:00 Київ
Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 848 6477 4248
Код доступу: 762217

Автореферат: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АНТИМІКРОБНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З АНЕСТЕЗУЮЧОЮ ДІЄЮ ДЛЯ ПОТРЕБ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Дисертація: НАУКОВО-ПРАКТИЧНЕ ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ АНТИМІКРОБНИХ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ З АНЕСТЕЗУЮЧОЮ ДІЄЮ ДЛЯ ПОТРЕБ МЕДИЧНОЇ СЛУЖБИ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ

Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач КОРОЛЬОВ МАРАТ ВАЛЕНТИНОВИЧ

Засідання спеціалізованої вченої ради 24.09.21
Час: 24 вересня 2021 11:00 та 14:00 Київ
Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 812 4619 8215
Код доступу: 980815

Автореферат: КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НЕРІВНОМІРНО РОЗПОДІЛЕНОМУ НАСЕЛЕННЮ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)
Дисертація: КОМПЛЕКСНЕ ОЦІНЮВАННЯ І ШЛЯХИ ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ НЕРІВНОМІРНО РОЗПОДІЛЕНОМУ НАСЕЛЕННЮ (НА ПРИКЛАДІ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ)

Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3

Здобувач ФІЛІПСЬКА АННА МИХАЙЛІВНА

Засідання спеціалізованої вченої ради 24.09.21
Час: 24 вересня 2021 11:00 та 14:00 Київ
Підключитися до конференції Zoom

Ідентифікатор конференції: 812 4619 8215
Код доступу: 980815

Автореферат: ОПРАЦЮВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ
Дисертація: ОПРАЦЮВАННЯ СКЛАДУ, ТЕХНОЛОГІЇ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ КОНЦЕНТРОВАНИХ РОЗЧИНІВ ДЛЯ ГЕМОДІАЛІЗУ

Відгук офіційних опонентів:

Відгук 1
Відгук 2
Відгук 3